BBI Akademija | Bosna Bank International

BBI Akademija

U poslovnom svijetu samo je znanje kapital koji se ne može izgubiti. Ulaganje u obrazovanje i edukaciju investicija je koja dugoročno daje profit. Razumijevajući važnost stalnog usavršavanja i napredovanja BBI banka je osnovala vlastitu BBI Akademiju s ciljem edukacije svojih zaposlenika. Godišnje se u okviru Akademije realizira oko 40 seminara, a predavači su eminentni stručnjaci, univerzitetski profesori i praktičari iz zemlje i svijeta. Jedan od predavača na BBI akademiji je i nobelovac Muhammad Yunus.

Prevashodno namijenjena za usavršavanje zaposlenika BBI banke, Akademija je svojim sadržajima i uticajnim predavačima privukla pažnju domaćih ekonomista i konvencionalnih bankara. U fokusu BBI Akademije je edukacija o islamskoj ekonomiji i bankarstvu, najbrže rastućem segmentu globalnih finansija. Popularnost islamskih finansija, koje je u centar pažnje stavila svjetska ekonomska kriza 2008. godine, i u BiH pobudila je interes za ovom vrstom poslovanja pa seminare BBI Akademije na ovu temu slušaju i predstavnici regulatornih agencija za bankarstvo iz BiH i Centralne banke.

Cilj BBI Akademije je da principi etičkog bankarstva, koji su u temeljima islamskih finansija, budu dostupni profesionalcima iz bankarskog sektora u regionu ali i svim građanima koji žele poslovati po etičkim principima. Impresivan rast islamskog bankarstva i finansija širom svijeta otvara prostor za nova zapošljavanja mladih ljudi koji imaju znanja iz ove specifične oblasti. BBI Akademija i njeni predavači koji imaju bogato iskustvo i praktična znanja stečena kroz višegodišnji rad u islamskoj banci najbolji su put za ulazak u etični svijet islamskih finansija.

 

Vezane vijesti