FATCA | Bosna Bank International

FATCA propisi u Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propis predstavlja SAD legislativu koja je donesena i usvojena 18.03.2010. godine, a čija primjena je stupila na snagu 01.07.2014. godine. FATCA je propis kojim se strane finansijske institucije obvezuju da poreskim vlastima SAD, odnosno američkom poreznom uredu (Internal Revenue Service – USA IRS) dostavljaju podatke o računima SAD klijenata na osnovu definisanih indicija o SAD statusu.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo je prepoznala važnost FATCA propisa i uskladila je svoje poslovanje se FATCA zahtjevima. Bosna Bank International d.d. Sarajevo se registrirala na web stranici USA IRS pod FATCA statusom “participirajuća finansijska institucija koja nije obuhvaćena IGA sporazumom” (Participating Financial Institution not covered by an IGA) i dobila “Global Intermediary Identification Number” (GIIN) broj: 3XSKPD.99999.SL.070.

Za sve dodatne informacije u vezi sa primjenom FATCA propisa u Bosna Bank International d.d. Sarajevo možete se obratiti putem e-mail adrese: fatca@bbi.ba

U prilogu se nalazi FATCA obrazac popunjen od Bosna Bank International d.d. Sarajevo W8 BEN E

Detaljne informacije o FATCA propisu možete dobiti putem web stranice www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA