BBI banka  na konferenciji britanskog magazina „The Economist” | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

BBI banka  na konferenciji britanskog magazina „The Economist”

02.12.2021.

“Nearshoring” kao šansa za oporavak privrede BiH

Konferencija „The Economist: Svijet u 2022.“, koja će biti održana 9. decembra 2021. godine u Sarajevu, okupiće predstavnike ekonomskih institucija, vlasti, diplomatske i poslovne zajednice s ciljem pružanja analize i pogleda na privredni i politički ambijent, investicionu klimu i razvoj društva u cjelini. 

Kroz diskusije učesnika tražiće se odgovori na pitanja koji nas izazovi očekuju u 2022. godini, na koji način će se svjetska i bosanskohercegovačka ekonomija oporaviti od posljedica pandemije i kakve su ekonomske perspektive Bosne i Hercegovine.

U ime BBI banke na konferenciji specijaliziranog izdanja britanskog The Economist za BiH učestovat će Nedžad Gušić, član Uprave Banke  koji će biti  govornik na panelu: “Money never sleeps: Nove šanse i izazovi za ekonomije Bosne i Hercegovine i SEE regiona”. Tim povodom Gušić je izjavio:

Sa velikim zadovoljstvom učestvovat ću u ime BBI banke na konferenciji specijaliziranog izdanja britanskog The Economist za BiH. Bit će to sjajna prilika za razgovore o ekonomskom ambijentu i izazovima sa kojima se susreće privreda BiH i regije nakon pandemije. Imajući u vidu potencijale BiH kao atraktivne „nearshoring“ destinacije za kompanije iz Evropske Unije, BBI banka zajedno s domaćim privrednicima prepoznaje nearshoring kao pristup koji u narednih pet godina može pozitivno promijeniti ekonomsku situaciju u BiH.

Poduzetni ljudi, educirana radna snaga, prirodni resursi, pristup finansijama, kao i geografska blizina velikim tržištima čine BiH dovoljno atraktivnom da bude pouzdan partner ekonomski razvijenijim zemljama (Italiji, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji i ostalima) koje bi trebale razmotriti mogućnost realociranja svojih proizvodnih pogona iz drugih zemalja u BiH. Kompanije iz Evropske unije prenošenjem proizvodnje u BiH, pored prethodno navedenih benefita, mogu rizik ponovnog poremećaja u lancima snabdijevanja svesti na minimum.

Upravo tu, BBI banka u konsultacijama sa svojim klijentima i privrednicima, prepoznaje šansu za razvoj bh. ekonomije. Upravo ovaj koncept i platforma ekonomskog razvoja BiH i regiona, u saradnji sa domaćim i regionalnim privrednicima, stranim investitorima i međunarodnim partnerima, pod tradicionalnim sloganom „Jedna regija - jedna ekonomija“, biće okosnica 11. Sarajevo Business Foruma, zakazanog za maj 2022. godine.

Smatramo da su potencijali „nearshoring-a“ usko i direktno vezani za povećanje direktnih stranih investicija (FDI), povećanje investicija u javni sektor, kojim bi se povećala zaposlenost i u konačnici zaustavio negativan trend s kojim se suočavaju sve zemlje regije, a to je odlazak mladog, educiranog i radno sposobnog stanovništva“.