Finansiranja za privrednike iz Kantona Sarajevo po stopi od nula posto do kraja juna | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Finansiranja za privrednike iz Kantona Sarajevo po stopi od nula posto do kraja juna

03.02.2023.

Rok za subvencioniranu liniju Kantona Sarajevo i BBI banke produžen je do 30. juna ove godine. 

Privrednici iz Kantona Sarajevo moći će do 30. juna ove godine uzeti finansiranja u BBI banci po stopi od nula posto. Radi se o projektu koji realizira BBI banka uz  subvenciju Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. BBI banka obezbijedila je u ovu svrhu 49,5 miliona KM iz vlastitih izvora, a Ministarstvo privrede KS pokriva troškove regresiranja profitne marže, pa privrednici mogu dobiti sredstva po stopi od nula posto, nakon subvencije. 

Maksimalni iznos finansiranja po jednom korisniku je milion KM, sa rokom otplate u zavisnosti od vrste i visine zahtjeva za finansiranje do 84 mjeseca. Prioritet u ostvarenju prava na poticajna sredstva finansiranja imaju poslovni subjekti koji u podnesenom zahtjevu za finansiranje navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja. Stimulativna finansijska sredstva namijenjena su subjektima za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije i finansiranja za trajna obrtna sredstva. 

Inače, Ministarstvo privrede je Ugovor o saradnji sa BBI bankom potpisalo u avgustu prošle godine i preostalo je još neiskorištenih sredstava, te je rok privrednim subjektima za zaključenje ugovora sa Bankom produžen do 30. juna ove godine. 

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba.

Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.