Fond "Sheikh Saleh Kamel“: Objavljena imena dobitnika BBI stipendija za učenike i studente Bihaćke regije  | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Fond "Sheikh Saleh Kamel“: Objavljena imena dobitnika BBI stipendija za učenike i studente Bihaćke regije 

19.11.2018.

Na osnovu odredbi Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata BBI, Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva za obrazovanje i nauku FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Islamske zajednice BiH, te Asocijacije Fatma, nakon selekcije prispjelih zahtjeva primljenih temeljem javnog konkursa, donijela je  odluku o dodjeli stipendija iz Fonda „Sheikh Saleh Kamel“ za učenike i studente Bihaćke regije.

Imena korisnika stipendija objavljena su na stranci BBI banke, a svečana ceremonija dodjele bit će upriličena uskoro. Pravo učešća na konkursu imali su učenici i studenti sa područja Bihaćke regije koja obuhvata  teritoriju Unsko-Sanskog kantona i općine: Krupa na Uni, Bosanska Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Gradiška, Banja Luka, Srbac, Laktaši, Prnjavor, Čelinac, Teslić, Kotor Varoš, Kneževo, Šipovo, Mrkonjić Grad, Ribnik i Istočni Drvar.

Mjesečna stipendija iznosi 100 američkih dolara, odnosno 1.200 dolara godišnje, a isplaćuje se u konvertibilnim markama u protuvrijednosti iznosa stipendije. Ukupno se iz Fonda Sheikh Saleh Kamel godišnje isplati 500 stipendija. 

Stipendije su namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a Komisija je prilikom odabira ocjenjivala, između ostalog, uspjeh u obrazovanju, kao i ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

Stipendije će biti isplaćene putem studentskog računa koje su učenici ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno studenti obavezni otvoriti kod BBI banke prije potpisivanja ugovora u roku od deset dana od dana objavljivanja spiska dobitnika.

Za otvaranje studentskog računa potrebno je priložiti CIPS potvrdu o prebivalištu i kopiju LK. Maloljetni dobitnici stipendije trebaju doći s roditeljem/starateljem (koji trebaju dostaviti CIPS-ovu potvrdu) i priložiti rodni list djeteta.

Dobitnici stipendije prilikom dolaska u poslovnice BBI banke trebaju naglasiti da je svrha otvaranja računa priliv sredstava od stipendije kako bi otvorili isključivo "studentski tekući račun" na koji se ne obračunava mjesečna naknada.

Projekt dodjele 500 stipendija godišnje za djecu bez jednog ili oba roditelja u BiH BBI banka radi uz podršku filantropa Sheika Saleha Kamela, osnivača i vlasnika Al Baraka grupacije. Ovo je sedma godina kako se dodjeljuju stipendije iz ovog Fonda.

U nastavku su imena dobitnika:

FAZLIĆ

MIRSAD

MEDINA

MESIĆ

MUSTAFA

RENAILA

GAČIĆ

ŠERIF

FATIMA

FELIĆ

REFIK

FATMIR

ČAVKUNOVIĆ

AMEL

ZIJAD

OKUGIĆ

HASAN

ELVIN

OMERDIĆ

 

ASMIR

ČAUŠEVIĆ

DŽEVAD

ADNAN

RUVIĆ

IBRO

NEJRA

DEMIROVIĆ

IBRAHIM

IBRAHIM

JUŠIĆ

SENAD

JASMIN

ŠULIĆ

SAJIM

SELMA

ALUKIĆ

MIRSAD

LEJLA

ISIĆ

MUMIN

LIAM

ŠAKANOVIĆ

MUNIR

ADMIRA

IČANOVIĆ

EDIN

EDINA

LJUBIJANKIĆ

HAZIM

HANA

MUSIĆ

MESUD

AJLA

OSMANČEVIĆ

FADIL

AJLA

REDŽIĆ

VESNA

JASMIN

OMERĆEHAJIĆ

JASMIN

LEJLA

SELMANOVIĆ

BEKIR

AIDA

BOBIĆ

MIRSAD

MERZUK

GERZIĆ

MUHAREM

EMIN

IMAMOVIĆ

HUSEIN

MINELA

KAUKOVIĆ

FADIL

MENSUD

KRUPIĆ

NURIJA

DŽELIL

KUJUNDŽIĆ

FADIL

EMINA

OKČIĆ

SUVAD

ADMIR

SIJAMHODŽIĆ

FIKRET

RAMIZ

ŠUPUKOVIĆ

FEHRET

MESUD

DAUTOVIĆ

EMIN

IRMA

HODŽIĆ

 

DŽENAJL

MUŠIĆ

ARIF

SUMEJA

DIZDAREVIĆ

ELVIR

ILHAN

DŽAKULIĆ

EDHEM

MAIDA

PEHLIĆ

SAMIR

SAMIR

TOPLIĆ

NEDIM

AMAR

VELIĆ

KEMAL

ADNAN

BURZIĆ

SUVAD

ILMA

MEHADŽIĆ

SADIJA

MUHAMED

ŠEKERIĆ

OSMAN

DINO

ŽUNIĆ

EDIN

EMINA

BAJRIĆ

SAFET

AMINA

ČEHIĆ

MUHAMED

ENEIDA

ĆEHIĆ

SEJAD

MUBINA

DRAGANOVIĆ

SAFET

SANEL

KARAJKOVIĆ

BESIM

ENA

SAČIĆ

NIJAZ

ANEL

ŠOBOTA

DRAGOLJUB

DARKO

ĆUSTIĆ

SAMIR

ELVIN

BRATIĆ

NERMIN

DŽENNETA

CRNOLIĆ

JUSUF

EMIR

ĆEJVAN

DAMIR

ALDIN

MUŠANOVIĆ

DAMIR

DAMIR

SULJKANOVIĆ

SADIK

TARIK

ŽERIĆ

SENAD

SANDI

BURZIĆ

EDO

ELDIN

CEPIĆ

RASIM

MAIDA

ČAUŠEVIĆ

SENAD

SEDINA

ČAUŠEVIĆ

RAŠID

NAĐA

ČAVKIĆ

EKREM

OSMAN

SEJARIĆ

MEHMED

AZHAR

ŠEHIĆ

RAMIZ

DALILA

ALIČEVIĆ

ŠABAN

AZRA

AVDIĆ

MIRSAD

MAJDA

ABDIĆ

SAKIB

FATIMA

RAMIĆ

IDRIS

BENJAMIN

ZENELI

ATIF

AIDA

LIĐAN

TEUFIK

MAIDA

ISLAMOVIĆ

MEHMED

AZMIR

NUSPAHIĆ

BESIM

BELMIN

ODOBAŠIĆ

MIRZET

INDIRA

TABAKOVIĆ

DŽEVAD

EDIN

ČIZMIĆ

ISMET

ADNAN

ALDŽIĆ

HAZIM

AIDA

HOTIĆ

SABAHUDIN

EMINA

JAKUPOVIĆ

SUVAD

SINAID

KIŠMIĆ

BAKIR

TIJANA

FELIĆ

SEAD

ŠAHA

SKENDEROVIĆ

SAFET

DŽEJNA

SMLATIĆ

SIDIK

TEA

BAJRIĆ

MEHO

HUSEIN

SARHATLIĆ

ENES

ALMIN

ARNAUTOVIĆ

MIRSAD

EMIL

HUKIĆ

ALMIR

LEJLA

KAPIĆ

MEHO

ALADIN

MEMIĆ

ADNAN

ARIJANA

SEJARIĆ

MEHMED

ISMAR

DŽIHANOVIĆ

HAZIM

ELVEDIN

MAŠINOVIĆ

MIRSAD

NERMINA

TOPLIĆ

ADMIR

NERMINA

ALAGIĆ

SAMIR

FARIS

KURTAGIĆ

MIRSAD

AZRA

STRANJAC

SAMIR

ARIJANA

JAPIĆ

MUHAREM

LEJLA

TEMIMOVIĆ

AHMET

AHMET

JUŠIĆ

MIRSAD

ADNANA

ŽERIĆ

REŠID

REŠID

MUJNOVIĆ

HUSEIN

ADNAN