Obavještenje za tražioce izvršenja koji su potpisali Ugovor o vansudskoj nagodbi sa Kantonom Sarajevo | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Obavještenje za tražioce izvršenja koji su potpisali Ugovor o vansudskoj nagodbi sa Kantonom Sarajevo

03.02.2020.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI) obavještava tražioce izvršenja koji su potpisali Ugovor o vansudskoj nagodbi sa Kantonom Sarajevo da Ministarstvo finansija KS i BBI svakodnevno rade na pripremi dokumentacije za isplatu.

BBI banka će po završenoj pripremi na osnovu naloga Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i ugovora o vansudskim nagodbama pristupiti isplati u visini doznačenih sredstava, a prema zakonskim procedurama i propisima.

Molimo sve tražioce izvršenja da se za eventualna dodatna pitanja obrate Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.