Objavljen Javni poziv za subvencioniranu liniju Općine Centar | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Objavljen Javni poziv za subvencioniranu liniju Općine Centar

25.08.2017.

Javni poziv privrednicima sa područja Općine Centar da apliciraju za subvencioniranu liniju BBI banke i Općine Centar objavljen je dana 25.08.2017. godine u dnevnim novinama Oslobođenje.


Riječ je o projektu koji privrednicima na području Općine Centar omogućava da u BBI banci dobiju finansiranja po subvencioniranoj stopi od 1,49%. Za realizaciju ove linije BBI je osigurala sredstva u iznosu većem od 2 miliona KM (2.490.000,00 KM), a Općina Centar će iznosom od 150 hiljada KM (150.000,00 KM ) subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 3%.


Pravo na sredstva po ovoj subvencioniranoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju djelatnosti u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, subjekti koji uredno izmiruju zakonom predviđene obaveze i uslove Javnog poziva, imaju sjedište na području Općine Centar ili da njihov osnivač, odnosno vlasnik ima prebivalište na području Općine Centar, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.


Maksimalan iznos finansiranja po jednom korisniku je do 500 hiljada KM (500.000,00 KM), a rok otplate je od jedne do sedam godina.

Zainteresovani privrednici više informacija mogu dobiti u poslovnicama BBI banke, na web stranici BBI banke www.bbi.ba, putem e-mail adrese: linijaopcinacentar@bbi.ba ili putem telefona 033/275-264, 033/275-507, 033/275-177.  
Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima javnog poziva traje do 31.10.2017.godine.


Javni poziv možete pogledati ovdje.