Objavljena imena dobitnika BBI stipendija iz fonda "Sheikh Saleh Kamel" za region centralne BiH | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Objavljena imena dobitnika BBI stipendija iz fonda "Sheikh Saleh Kamel" za region centralne BiH

02.07.2019.

Na osnovu odredbi Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata BBI, Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Islamske zajednice BiH, te Asocijacije Fatma, nakon selekcije prispjelih zahtjeva primljenih temeljem javnog konkursa, donijela je odluku o dodjeli 100 stipendija iz kategorije Fond „Sheikh Saleh Kamel“ za za region centralne BiH.

Mjesečna stipendija iznosi 100 američkih dolara u protivrjednosti KM i isplaćuje se 12 mjeseci.

Godišnje se iz Fonda Sheikh Saleh Kamel dodijeli 500 stipendija. Stipendije su namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a Komisija je prilikom odabira ocjenjivala, između ostalog, uspjeh u obrazovanju, kao i ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

Stipendije će biti isplaćene putem studentskog računa koje su učenici ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno studenti obavezni otvoriti kod BBI banke prije potpisivanja ugovora u roku od deset dana od dana objavljivanja spiska dobitnika.

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa:

  1. Kopija LK (lične karte)
  2. PBA-3 obrazac (CIPS prijava)
  3. Potvrda o školovanju (kopija indexa sa upisanom godinom ili potvrda od fakulteta)

Za maloljetna lica:

  1. Ovjerena kopija rodnog lista, PBA-3 obrazac (cips prijava) – dijete
  2. Kopija LK, PBA-3 obrazac (cips prijava) – zakonski zastupnik
  3. Potvrda o školovanju (kopija knjižice ili potvrda od škole)

Dobitnici stipendije prilikom dolaska u  poslovnice BBI banke trebaju naglasiti da je svrha otvaranja računa priliv sredstava od stipendije kako bi otvorili isključivo „STUDENTSKI TEKUĆI RAČUN“ na koji BBI banka ne naplaćuje mjesečne troškove održavanja.

Spisak dobitnika stipendija za region centralne BiH iz fonda "Sheikh Saleh Kamel"

1. RAMIĆ

(EDIN)

LEJLA

2. MERDŽANIĆ

(FIKRET)

ALMA

3. ŠABANOVIĆ

(SEMRUDIN)

KENAN

4. ĆATIĆ

(SAMIR)

DINO

5. MAŠIN

(ELVIN)

AMNA

6. ŽDRALIĆ

(BAJRO)

SELMA

7. DELIBAŠIĆ

(ELMA)

AZRA

8. DULAŠ

(AKIF)

FAHRIJA

9. MUHAREMOVIĆ

(HAJRUDIN)

HIDAJET

10. SPAHIĆ

(MURAD)

DŽENAN

11. ORUČ

(ENES)

AHMED

12. PLASTO

(ZAHIDA)

SEDINA

13. BEŠIĆ

(ASIM)

SANJIN

14. SPAHIĆ

(NERMIN)

LAMIJA

15. KERMO

(SAFET)

NAIDA

16. ALIBEGOVIĆ

(EDIN)

AMIR

17. PAŠIĆ

(JASMIN)

DŽEJLAN

18. FILAN

(MUHAREM)

BERZADA

19. MULAHUSIĆ

(ŠEFIK)

AMRA

20. LIŠNJIĆ

(FARUK)

AMINA

21. ATIĆ

(RASIM)

NESIBA

22. GRAHIĆ

(BIDŽEN)

EMIN

23. MAŠIĆ

(DŽEMAL)

ADIS

24. ZAHIROVIĆ

(SALIH)

AMINA

25. ĆEMANOVIĆ

(ZULFO)

ALMA

26. REBIHIĆ

(SEMIR)

LEJLA

27. JUNUZI

(VANIS)

SARA

28. GRANIĆ

(AHMED)

AMER

29. HRUSTIĆ

(SENAD)

NEDIM

30. MEDIĆ

(IZET)

HARUN

31. SINANOVIĆ

(MESUD)

AHMED

32. SEJDIĆ

(ISMET)

LEJLA

33. CETIN

(MEHMED)

MEHINA

34. SKOPLJAK

(AZUDIN)

EMINA

35. BAJRAMBAŠIĆ

(MIDHAT)

AHMED

36. KUKIĆ

(NIJAZ)

ILHANA

37. GRIŽIĆ

(MIRSAD)

EMINA

38 KANDIĆ

(EMIR)

DŽEMILA

39. RADIĆ

(JOSIP)

ANA

40. HODŽIĆ

(MUJO)

MINELA

41. MUJIĆ

(SALKO)

ĐEMILA

42. ĆESKO

(MUSTAFA)

AMINA

43. ŠKULJ

(ŠABAN)

DŽENITA

44. ČANČAR

(IZET)

AIDA

45. SUDŽUKA

(ADEM)

NIMETA

46. HEMIĆ

(MUGDIM)

FARIS

47. STRMONJA

(ELVIR)

JASMINA

48. MEMIĆ

(SANEL)

ADNAN

49. MEKIĆ

(ZAHID)

ĐEMILA

50. KADIĆ

(MESUD)

AHMED

51. DOGLOD

(MEHO)

AMINA

52. MUJANOVIĆ

(HAĐO)

ADNA

53. ČORIĆ

(MUHAMED)

EHLIMANA

54. PINJIĆ

(NEZIR)

LAMIJA

55. BAŠIĆ

(OMER)

ZEHRA

56. GANIĆ

(HAMZA)

MAJRA

57. SMAJLOVIĆ

(ZEKERIJAH)

AMINA

58. HAMZAKADIĆ

(HUSEJIN)

SULEJMAN

59. BEGOVIĆ

(SALIH)

SUKEJNA

60. FULAN

(MESUD)

ISMIR

61. KARADŽA

(ADIL)

ADIL

62. ĐULOVIĆ

(SAFET)

IMER

63. MUSTAFA

(RAAD)

ANMAR

64. DURAK

(SAFET)

KERIM

65. KOBILICA

(ISMET)

MURISA

66. DEDIĆ

(SALIH)

SELMIR

67. DELIĆ

(HASIB)

ELVIN

68. RIBIĆ

(NEZIR)

ZIJAH

69.ŠABIĆ

(MUHAMED)

VASVIJA

70. ŠABIĆ

(MUHAMED)

NERIMANA

71. BUGARIN

(BAJRAM)

EDHEM

72. KAPETANOVIĆ

(SALKO)

NUDŽEINA

73. NJEGOVIĆ

(RAIFA)

HARIS

74. PUGONJA

(SUVAD)

ADNA

75. DELIĆ

(OMER)

FATIMA

76. ZUKIĆ

(SABIT)

AMINA

77. HADŽIĆ

(EDIN)

HAMIDA

78. MEHIĆ

(JUNUZ)

NEDŽAD

79. SELIMOVIĆ

(HAZIM)

AMRA

80. SULJIĆ

(FUAD)

LAMIJA

81. NUMANOVIĆ

(MIRSAD)

REJHANA

82. BILČEVIĆ

(NEDŽIB)

AMINA

83. ŠEHOVIĆ

(ZIJAD)

HANA

84. KRATINA

(MUNIR)

ARMIN

85. ŠLJIVO

(ŠABAN)

SUKEJNA

86. SOLAK

(MIRNAS)

NAMIRA

87. MILIČEVIĆ

(ZRINKO)

KRISTIJAN

88. AHMIĆ

(ASIM)

AMINA

89. BAŠIĆ

(NEĐAD)

NASER

90. SULJIĆ

(SEAD)

MEDINA

91. ČUSTO

(SULJO)

HAMZA

92. NESIMI

(ADMEDIN)

EMINA

93. TORLIĆ

(EMIR)

NEDŽMIJA

94. ĐULIMAN

(ĐULAGA)

MUGDIM

95. BUŠATLIĆ

(SAMIR)

NAIDA

96. ZAHIROVIĆ

(ŠERIF)

EDVIN

97. RAHMAN

(MUHAMED)

LEJLA

98. ŠEHIĆ

(MUAMER)

BELMIN

99. BEGOVIĆ

(ISMET)

ANEL

100. TOPALOVIĆ

(BEĆO)

MIHRET