Objavljena imena dobitnika BBI stipendija iz fonda "Sheikh Saleh Kamel" za region jugozapadna BiH | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Objavljena imena dobitnika BBI stipendija iz fonda "Sheikh Saleh Kamel" za region jugozapadna BiH

22.01.2020.

Na osnovu odredbi Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata BBI, Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Islamske zajednice BiH, te Asocijacije Fatma, nakon selekcije prispjelih zahtjeva primljenih temeljem javnog konkursa, donijela je odluku o dodjeli stipendija iz kategorije Fond „Sheikh Saleh Kamel“ za za region jugozapadne BiH.

Mjesečna stipendija iznosi 100 američkih dolara u protivrjednosti KM i isplaćuje se 12 mjeseci.

Stipendije su namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a Komisija je prilikom odabira ocjenjivala, između ostalog, uspjeh u obrazovanju, kao i ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

Stipendije će biti isplaćene putem studentskog računa koje su učenici ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno studenti obavezni otvoriti kod BBI banke prije potpisivanja ugovora u roku od deset dana od dana objavljivanja spiska dobitnika.

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa:

  • Kopija LK (lične karte)
  • PBA-3 obrazac (CIPS prijava)
  • Potvrda o školovanju (kopija indexa sa upisanom godinom ili potvrda od fakulteta)

Za maloljetna lica:

  • Ovjerena kopija rodnog lista, PBA-3 obrazac (cips prijava) – dijete
  • Kopija LK, PBA-3 obrazac (cips prijava) – zakonski zastupnik
  • Potvrda o školovanju (kopija knjižice ili potvrda od škole)

Dobitnici stipendije prilikom dolaska u  poslovnice BBI banke trebaju naglasiti da je svrha otvaranja računa priliv sredstava od stipendije kako bi otvorili isključivo „STUDENTSKI TEKUĆI RAČUN“ na koji BBI banka ne naplaćuje mjesečne troškove održavanja.

Spisak dobitnika stipendija za region jugozapadne BiH iz fonda "Sheikh Saleh Kamel":

RED BROJ

PREZIME

IME OCA

IME

1

HEJUB

OSMAN

NAIDA

2

SULTIĆ

NIJAZ

ILMA

3

ŠUTA

MIRSAD

ZEID

4

ČOBIĆ

AZRA

HANA

5

TRNOVAC

ASIM

AMRA

6

RAZIĆ

OMER

AMAR

7

KRPO

SUAD

NEDIM

8

KURTOVIĆ

MEHO

MERIMA

9

TABAKOVIĆ

MIDHAT

LEJLA

10

BALIĆ

ALMIR

OMER

11

MACIĆ

ZIJAD

MIRELA

12

MANJURA

ZULFO

ANELA

13

ŠAŠKOVIĆ

JUSUF

ARMANA

14

ČOPELJ

IBRAHIM

SARA

15

TIRO

SALKO

AGAN

16

TIRO

ESAD

ANEL

17

BULJKO

VAHIDIN

AJDIN

18

GOSTO

AHMO

ESMA

19

HANDŽAR

AZER

MEDINA

20

BATLAK

IBRAHIM

ANIS

21

HAJROVIĆ

SEID

BINASA

22

MASLEŠA

UZEIR

EDIS

23

ŠABANOVIĆ

OSMAN

MEHMEDALIJA

24

BAŠIĆ

MALIK

MERIMA

25

ĆEHIĆ

SENAD

AMINA

26

DELIĆ

AHMET

REGAIBA

27

DŽEKO

SEMIR

MAJLA

28

MEHMEDBAŠIĆ

SEAD

JASMINA

29

OBRADOVIĆ

AZER

RAMIZ

30

RAMIĆ

SMAJIL

ASJA