Objavljena imena dobitnika BBI stipendija iz fonda "Sheikh Saleh Kamel" za sarajevsku regiju | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Objavljena imena dobitnika BBI stipendija iz fonda "Sheikh Saleh Kamel" za sarajevsku regiju

13.06.2017.

Na osnovu odredbi Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata BBI, Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva obrazovanja  i nauke FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Islamske zajednice BiH, te Asocijacije Fatma, nakon selekcije prispjelih zahtjeva primljenih temeljem javnog konkursa, donijela je odluku o dodjeli 100 stipendija iz kategorije Fond „Sheikh Saleh Kamel“ za sarajevsku i bosansko-podrinjsku regiju.

Za stipendije su mogli aplicirati učenici i studenti iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona, te općina: Čajniče, Novo Goražde, Rudo, Višegrad, Rogatica, Pale, Sokolac, Istočna Ilidža i Istočno Sarajevo, Lukavica, Sokolac i Han Pijesak.

Mjesečna stipendija iznosi 100 američkih dolara u protivrjednosti KM i isplaćuje se 12 mjeseci.

Ukupno je iz Fonda Sheikh Saleh Kamel u ovoj godini dodijeljeno 500 stipendija. Stipendije su namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a Komisija je  prilikom odabira ocjenjivala, između ostalog, uspjeh u obrazovanju, kao i ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

Stipendije će biti isplaćene putem studentskog računa koje su učenici ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno studenti obavezni otvoriti kod BBI banke prije potpisivanja ugovora u roku od deset dana od dana objavljivanja spiska dobitnika.

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa:
1. Kopija LK (lične karte)
2. PBA-3 obrazac (CIPS prijava)
3. Potvrda o školovanju (kopija indexa sa upisanom godinom ili potvrda od fakulteta)

Za maloljetna lica :
1. Ovjerena kopija rodnog lista, PBA-3 obrazac (cips prijava) – dijete
2. Kopija LK, PBA-3 obrazac (cips prijava) – zakonski zastupnik
3. Potvrda o školovanju (kopija knjižice ili potvrda od škole)

Dobitnici stipendije  prilikom dolaska u  poslovnice BBI banke trebaju naglasiti da je svrha otvaranja računa priliv sredstava od stipendije kako bi otvorili isključivo „STUDENTSKI TEKUĆI RAČUN“ na koji BBI banka ne naplaćuje mjesečne troškove održavanja.


Spisak dobitnika stipendija za područje sarajevske regije iz fonda "Sheikh Saleh Kamel"


R.Br.

PREZIME

IME

1

BUČO

ZEHRA

2

NALBANTIĆ

ABDULAZIZ

3

MAVRAKOVIĆ

ADNA

4

NALBANTIĆ

ESMA

5

DELIĆ

MEHARIS

6

ŠIŠIĆ

HANA

7

STOMORNJAK

AMINA

8

AHMETOVSKI

KARIM-HARUN

9

MUŠINOVIĆ

LAMIJA

10

SOFOVIĆ

IRMAN

11

BEJTAGIĆ

AMNA

12

DERVIŠEVIĆ

AMRA

13

MAVRIĆ

ADNA

14

KOVAČEVIĆ

MARIJA

15

MUSA

ENA

16

BRAJLOVIĆ

IRMA

17

HASANOVIĆ

SANEL

18

KADRIĆ

FARUK

19

KAMBER

NEJLA

20

KEHIĆ KAKEŠ

MIRZA

21

ALIĆ

BELMA

22

BRIGA

AMIRA

23

ČAKAL

MERIMA

24

JAROVIĆ

AMNA

25

ZUKIĆ

ASMIR

26

KEČO

SELMA

27

ZAJMOVIĆ

ARMIN

28

ĆUTAHIJA

SANDA

29

OMERHODŽIĆ

ADMIR

30

PECIKOZA

KENAN

31

NIŠIĆ

HARIS

32

HOLJAN

AMNA

33

MUSIĆ

AMNA

34

BEĆOVIĆ

ADIS

35

KAROVIĆ

MEDINA

36

SELIMIĆ

TIMUR

37

ĐOGO

ADNA

38

SMJEČANIN

AJNA

39

ŠIPOVAC

FARIS

40

BUKVA

ELMA

41

OBRAČANIN

AJLA

42

ZAJKO

SELMIN

43

ČOBO

SABINA

44

OMERBAŠIĆ

HAMZA

45

BULJUBAŠIĆ

ELDIN

46

RAMIĆ

EMIR

47

JAŠAREVIĆ

AJŠA

48

ZUKIĆ

EMIR

49

ČIŠIJA

NEDIM

50

BOJIĆ

EMINA

51

TANJO

ALEN

52

GUŠO

SELMA

53

KAPAR

MILOŠ

54

ŠEHOVIĆ

ADNA

55

MEHMEDOVIĆ

DINO

56

BIČO

AJDIN

57

ŠAHMANIJA

DŽENITA

58

NOVAKOVIĆ

SANJA

59

PUGONJA

ADNA

60

DŽELOVIĆ

MELISA

61

ŠEHO

ALDIJANA

62

MUJEZINOVIĆ

ARENELA

63

MUFTIĆ

EMINA

64

AZIRI

NERMINA

65

KAMETOVIĆ

ALDIN

66

JAVORAC

DANIJELA

67

BEGIĆ

EMINA

68

TABAKOVIĆ

LEJLA

69

DUPOVAC

MUHAMED

70

MANDŽO

ZERINA

71

DELALIĆ

ANISA

72

KURTIĆ

ANID

73

ČENGIĆ

NAIDA

74

ČOVIĆ

LEJLA

75

LOGAVIJA

SUMEA

76

SMAJIĆ

ZEHIRETA

77

RADMILOVIĆ

AHMED

78

ŽILIĆ

FATIMA

79

ĆUREVAC

AMILA

80

DŽOGAZ

ADNA

81

GLADOVIĆ

ARMIN

82

SMAJIĆ

ALMA

83

KOSTIĆ

MAJA

84

KULOVAC

BENJAMIN

85

GAGULA

VAHIDA

86

HELJKOVIĆ

EMINA

87

HADŽIHASANOVIĆ

AMER

88

EFENDIĆ

ALEN

89

MUŠANOVIĆ

AMIR

90

SELIMOVIĆ

ARNELA

91

BULJUBAŠIĆ

FARIS

92

KAZAGIĆ

DANIRA

93

HUBJER

AMINA

94

EFENDIĆ

AMERA

95

HUSEINOVIĆ

SENAD

96

KUNA

DŽANA

97

JAHIĆ

NAIDA

98

KLAPUH

ANISA

99

IDRIZOVIĆ

HANA

100

VEJZOVIĆ

ADNAN

 
Svečana dodjela stipendija i potpisivanje ugovora planirana je za 30.06.2017. godine u 10:00 sati, a o tačnom terminu i lokaciji svi dobitnici stipendija će biti blagovremeno obaviješteni.