Objavljena imena dobitnika BBI stipendija za regiju Sjeverne BiH   | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Objavljena imena dobitnika BBI stipendija za regiju Sjeverne BiH  

05.01.2018.

Na osnovu odredbi Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata BBI, Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Islamske zajednice BiH, te Asocijacije Fatma, nakon selekcije prispjelih zahtjeva primljenih temeljem javnog konkursa, donijela je odluku o dodjeli 100 stipendija za regiju Sjeverne BiH (Tuzlanski kanton).

Mjesečna stipendija iznosi 100 američkih dolara u protivrjednosti KM i isplaćuje se 12 mjeseci. Stipendije su namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a Komisija je prilikom odabira ocjenjivala, između ostalog, uspjeh u obrazovanju, kao i ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

Stipendije će biti isplaćene putem studentskog računa koje su učenici ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno studenti obavezni otvoriti kod BBI banke prije potpisivanja ugovora u roku od deset dana od dana objavljivanja spiska dobitnika.

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa:

  1. Kopija LK (lične karte)
  2. PBA-3 obrazac (CIPS prijava)
  3. Potvrda o školovanju (kopija indexa sa upisanom godinom ili potvrda od fakulteta)

Za maloljetna lica:

  1. Ovjerena kopija rodnog lista, PBA-3 obrazac (cips prijava) – dijete
  2. Kopija LK, PBA-3 obrazac (cips prijava) – zakonski zastupnik
  3. Potvrda o školovanju (kopija knjižice ili potvrda od škole)

Dobitnici stipendije  prilikom dolaska u poslovnice BBI banke trebaju naglasiti da je svrha otvaranja računa priliv sredstava od stipendije kako bi otvorili isključivo „STUDENTSKI TEKUĆI RAČUN“ na koji BBI banka ne naplaćuje mjesečne troškove održavanja.

Spisak dobitnika stipendija za regiju Sjeverne BiH (Tuzlanski kanton):

PREZIME

IME OCA

IME

ALIĆ

MUJČO

AMINA

HIDIĆ

ADEM

MAJDA

HALILOVIĆ

BEHADIL

ILMA

MUSTAFIĆ

SENAID

ISMA

AHMETAGIĆ

NIHAD

ZERINA

AHMETOVIĆ

AHMET

ELMA

TARABIĆ

NEZIR

ILMA

SIMIĆ

VLADAN

NIKOLA

ZEKIĆ

MILOŠ

ANA

OMEROVIĆ

AZEM

ERNA

BUNIJEVAC

RADOMIR

STEFAN

DEDIĆ

MUHAMED

LEJLA

DRAGIČEVIĆ

MILENKO

VALERIJA

HODŽIĆ

HALIL

ALMA

JELIČIĆ

DRAGO

BRANKO

MURATOVIĆ

SUAD

RIJAD

TULUMOVIĆ

ŠEFIK

AZIZA

BEĆIROVIĆ

RAMIZ

EDAH

HODŽIĆ

MUHAREM

HUSEIN

KOVAČEVIĆ

SEJAD

ALDIN

AHMETOVIĆ

SENAD

MELISA

AVDIBEGOVIĆ

NADIR

NEJLA

BAĆEVAC

ASMIR

AMER

DELIĆ

SAMIR

SELMA

MUJANOVIĆ

MUHAMED

ELVISA

ŠAHMANOVIĆ

KASIM

AMILA

ARNAUT

ELVEDIN

AJLA

BAHIĆ

ŠEVAL

ALISA

GULAM

ALDIJANA

DŽELIDA

HUREMOVIĆ

DŽEVDET

MEHMED

KADRIĆ

NIHAD

NIHADA

MEŠIĆ

MURIZ

SUMEJA

MEŠTRIĆ

ASMIR

MERIMA

TURKOVIĆ

AVDULAH

INDIRA

AVDIĆ

AMIR

BENJAMIN

FAZLOVIĆ

ELVIR

KENAN

KARIĆ

ZEHRUDIN

AJDIN

MULAHUSEJNOVIĆ

HUSEJN

AMILA

PREPIĆ

NEDŽAD

IBRAHIM

ŠIŠIĆ

EKREM

AMILA

HACHMI

AHMAD

FARAH

HODŽIĆ

MIRZET

MELIHA

HODŽIĆ

SENAID

ARMIN

MERIĆ

SAFET

SEMINA

OSMANBAŠIĆ

NEDŽAD

ADNAN

SELIMOVIĆ

MESUD

LEJLA

SINANOVIĆ

ZUHDIJA

TARIK

HADŽIĆ

Midhat

ARNELA

IBRAHIMOVIĆ

SAŠA

TAJSIR

KARIĆ

FUAD

AMINA

KHAN

FIDA

MARINA

MEHMEDOVIĆ

JUSUF

ADMIR

MIĆIĆ

MILORAD

MIHAJLO

PREPIĆ

OMER

AHMED

SUBAŠIĆ

MEVLUDIN

HAVA

SUHOPOLJAC

SANEL

ZERINA

TULUMOVIĆ

HEMED

MERIMA

DŽUZDANOVIĆ

SENAD

LEJLA

EFENDIĆ

NUSRET

SENAD

HABIBOVIĆ

AHMET

AHMEDINA

HODŽIĆ

ARIJANA

MERJEMA

HUMIĆ

AHMET

EDINA

ILIĆ

MILIVOJE

JELENA

MRKONJIĆ

DŽEVAD

DŽENITA

MUJKANOVIĆ

RIZAH

AMILA

RAMIĆ

IBRO

ELMA

SULEJMANOVIĆ

AKIF

ABID

ĐEZIĆ

MUHIDIN

HANA

HASIĆ

ELVIR

ELVIRA

HERIĆ

REFIK

ASMIRA

MUJKIĆ

RAHIMA

SUVADA

OMERKIĆ

ZIJAD

JASMINA

BAJRAKTAREVIĆ

JASMIN

ELMA

BUTKOVIĆ

FADIL

ELMA

DOSTOVIĆ

NEDŽAD

EMA

GUŠIĆ

HRUSTO

ANES

KRUŠKIĆ

ATIF

NIHAD

MUSIĆ

MENSUR

NIDAL

VINČEVIĆ

ZAJIM

SELMA

AVDIĆ

BILAL

EDIN

BEĆIROVIĆ

NIHAD

AJDIN

BUDIĆ

MUJO

MEHMED

DAUTOVIĆ

BAKIR

AMINA

KUPUSOVIĆ

RIFET

NEVRESA

LIPJANKIĆ

ENES

AMIL

MUSIĆ

MUHIDIN

EDHEM

ZUKIĆ

EMIN

ERVIN

BIČIĆ

SAUDIN

MAIDA

ČERKEZOVIĆ

FADIL

AMINA

DIVKOVIĆ

DRAGAN

MARIJA MAGDALENA

MANJIĆ

DŽEMAIL

MELIHA

MEŠANOVIĆ

MEVLID

ADELISA

MUHIĆ

EMIN

MUHAREM

SARAJLIĆ

JASMIN

EMMA

STEVANOVIĆ

VELJKO

SARA

ALIĆ

HUSEIN

MUNIRA

BAJRAMOVIĆ

HASE

AIDA

ČORBIĆ

NIJAZ

TARIK

HODŽIĆ

IBRAHIM

IBRO

HODŽIĆ

BEGAN

KENAN