Održan sastanak predstavnika Bosna Bank International sa načelnikom Općine Centar Sarajevo – dodatna podrška privrednicima | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Održan sastanak predstavnika Bosna Bank International sa načelnikom Općine Centar Sarajevo – dodatna podrška privrednicima

02.07.2021.

Bosna Bank International (BBI) i Općina Centar Sarajevo uspješno sarađuju već četiri godine kroz linije finansiranja uz subvenciju iz budžeta Općine. Na današnjem sastanku delegacije Banke koju je predvodio v.d. član Uprave Banke Nedžad Gušić sa načelnikom Općine Centar Srđanom Mandićem, razgovaralo se o nastavku i unapređenju saradnje.

Obzirom da je prema ugovoru o liniji finansiranja koji je potpisan u 2020. godini ostalo neiskorištenih sredstava, dogovoreno je da se korisnicima promptno stave na raspolaganje ova najpovoljnija sredstva sa produženjem roka apliciranja do iskorištenja sredstava subvencije, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Radi se o finansiranjima za privredna društva do maksimalnog iznosa od 300.000 KM, a za samostalne preduzetnike do maksimalnog iznosa od 100.000 KM. Mogući su i veći iznosi ukoliko se radi o ulaganju u infrastrukturne objekte i objekte od posebnog značana za Općinu Centar. Rokovi odplate su od 12 do 60 mjeseci, te uz profitnu stopu od 3,19 % koju Općina Centar u cjelosti regresira za korisnike koji namjenski iskoriste sredstva i uredno izmiruju svoje porezne obaveze i obaveze prema Banci.

Općina Centar Sarajevo je takođe izrazila spremnost da dodatno podrži privredne subjekte koji koriste ranije odobrena finansiranja iz subvencioniranih linija, a značajno su pogođeni pandemijom Covid 19 i imaju odobrene mjere odgode plaćanja. Ova podrška se odnosi na preuzimanje subvencioniranja i za dodatni period otplate finansiranja koji je uzrokovan dužim rokovima otplate finansiranja.

Obje strane su izrazile punu spremnost da sarađuju i na drugim područjima, sa naglaskom na Sarajevo Business Forum i Sarajevo Halal Fair čiji je organizator BBI banka, a čija će se realizacija planirati u skladu sa epidemiološkim mjerama.