Stambena finansiranja za mlade iz Konjica po stopi od nula posto u BBI banci  | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Stambena finansiranja za mlade iz Konjica po stopi od nula posto u BBI banci 

29.06.2022.

BBI banka i Općina Konjic objavile Javni poziv

Bosna Bank International (BBI) i Općina Konjic potpisale su ugovor o subvencioniranju profitne marže za stambena finansiranja za mlade s područja ove Općine. Javni poziv sa detaljima na koji način aplicirati  objavljen je u dnevnim novinama i na web-stranicama BBI banke i Općine Konjic. 

Naime, mladi iz Općine Konjic koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje imaju priliku to učiniti po povoljnim uslovima finansiranja uz subvenciju profitne marže. 

Pravo učešća za subvenciju profitne marže imaju mladi od 18 do 40 godina starosti za kupovinu novoizgrađenog ili stana u izgradnji, kao i kupovine kuće u izgradnji ili potpuno nove gradnje kuće. Općina Konjic subvencionirat će profitnu maržu  za cijeli period otplate stambenog finansiranja, čiji iznos ne prelazi 100.000,00 KM i čiji rok otplate nije duži od 20 godina. 

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Konjic” lično u podružnici BBI banke u Konjicu na adresi ul. Maršala Tita br. 35, 88.400 Konjic ili putem elektronske pošte: konjic@bbi.ba

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava ili najdalje do 31.12.2022. godine. Dodatne informacije vezane za Javni poziv se mogu dobiti putem:e-maila: info@bbi.ba ili besplatne info linije: 080 020 020