KALKULATOR KURSNA LISTA KONVERTOR VALUTA
AnketaEBankingSBFFacebook

BBI - SASE

BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE

Sarajevska berza/burza i BBI banka su se udružile s ciljem kreiranja Liste i Indexa kompanija čijim dionicama se trguje na SASE, a čije poslovanje je u skladu sa principima islamske ekonomije. Nadamo se da će ovaj projekat podstaći dodatne investicije i interese za kompanije i tržište kapitala u Bosni i Hercegovini.  

Ovi materijali kreirani su na bazi najažurnijih informacija o kompanijama čijim dionicama se trguje na SASE. Molimo kliknite ovdje za više informacija o samom Indeksu kreiranom od strane SASE.

Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu sa principima islamske ekonomije, BBI banka u saradnji sa Sarajevskom berzom kreira i ažurira posebnu listu u čiji sastav ulaze kompanije sa SASE čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije.

„BBI lista kompanija - u saradnji sa SASE“ je lista kompanija čijim dionicama se trguje na SASE a čije je poslovanje kompatibilno sa principima islamske ekonomije. Jedan dio kompanija sa Liste je u sastavu Islamic indexa na Sarajevskoj berzi. Lista je javno objavljena i investitori istu mogu konsultirati prilikom donošenja investicionih odluka. Sa aspekta promocije, kao i pronalaska novih investitora i poslovnih partnera, za svaku kompaniju je važno da se nađe na ovoj listi.

Osnovna statistika:
•    Ukupan broj analiziranih kompanija je 177
•    Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile filter djelatnosti je 163 (92%). Ove 163 kompanije imaju mogućnost da budu na listi ukoliko zadovolje finansijske kriterije.
•    Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile filter finansijskih obaveza na koje se plaćaju kamate je 157 (89%)
•    Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile filter novac + kamatonosne stavke u aktivi je 167 (94%).
•    Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile filter novac + potraživanja je 166 (94%).
•    Ukupno, 117 kompanija je zadovoljilo filter strukture prihoda dok 17 kompanija nije zadovoljilo navedeni filter. Preostale 43 kompanije nisu analizirane sa ovog aspekta budući da nisu zadovoljile finansijske kriterije.
•    Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile sve kriterije je 117 (66% od ukupnog broja analiziranih kompanija).


 bbi-sase

* 163 kompanije koje zadovoljavaju kriterij djelatnosti mogu biti na BBI-SASE listi kompanija ukoliko zadovolje finansijske kriterije
** 134 kompanije koje su zadovoljile sve prethodne kriterije su analizirane sa aspekta strukture prihoda

Osnovni kriteriji

Kompanija mora dokazati usklađenost svojeg poslovanja sa principima islamske ekonomije kako bi se našla na Listi. Kompanije se smatraju neusklađenim sa principima islamske ekonomije sve dok se ne dokaže da zadovoljavaju te principe. Proces testiranja kompanija nadzire i kontrolira Šerijatski odbor BBI banke.

Prema metodologiji testiranja usvojenoj od strane Šerijatskog odbora BBI banke, kompanije čija je osnovna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti smatrat će se nekompatibilnim sa principima islamske ekonomije:
•    Konvencionalne finansije – konvencionalno bankarstvo i osiguranje
•    Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za alkohol
•    Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za svinjetinu i proizvodnju ostale ne-halal hrane
•    Zabavna industrija (casino, kockanje, kino, muzika, pornografija), te hoteli koji nemaju halal certifikat
•    Proizvodnja ili prodaja duhana

Ovaj popis djelatnosti nije definitivan i služi samo kao osnovni vodič za filtriranje djelatnosti kompanija.

Kompanije moraju zadovoljiti i određene finansijske kriterije:
•    Finansijske obaveze na koje kompanija plaća kamatu moraju biti manje od 33,333% ukupne imovine
•    Suma novca i kamatonosnih stavki u aktivi kompanije mora biti manja od 33,333% ukupne imovine
•    Suma novca i potraživanja kompanije mora biti manja od 50% ukupne imovine
•    Prihod od djelatnosti koje su u islamskoj ekonomiji zabranjene mora biti manji od 5% ukupnog prihoda kompanije

„BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE“ je lista kompanija čijim dionicama se trguje na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira a čije je poslovanje u skladu sa navedenim kriterijima. Lista se ažurira najmanje jednom godišnje.

Ovi kriteriji se primjenjuju samo na kompanije čijim dionicama se trguje na SASE, u svrhu kreiranja liste kompanija koje su u skladu sa principima islamske ekonomije. Ovi kriteriji ne mogu se smatrati općim kriterijima usklađenosti poslovanja bilo koje firme sa principima islamske ekonomije.


Lista kompanija

U nastavku je lista od 117 kompanija sa SASE koje trenutno zadovoljavaju poslovne i finansijske kriterije islamske ekonomije. Lista se ažurira u skladu sa novim informacijama prikupljenim iz finansijskih izvještaja kompanija, kao i informacijama o aktivnostima i strukturi prihoda kompanija.

RB

IME KOMPANIJE

MIN. % ZA PURIFIKACIJU

1

BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA

0,0001%

2

BH TELECOM D.D. SARAJEVO

0,6436%

3

BIMAL D.D. BRČKO

0,1338%

4

BIRA D.D. BIHAĆ

0,0035%

5

BITUMENKA DD SARAJEVO

0,0019%

6

BJELAŠNICA D.D. HADŽIĆI

0,0000%

7

BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK

1,9860%

8

BNT HOLDING D.D. NOVI TRAVNIK

4,1394%

9

BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO

0,0001%

10

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

0,0379%

11

BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC

0,0038%

12

BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO

0,0001%

13

CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO

0,3385%

14

CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO

0,0000%

15

CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO

0,3392%

16

CITY PARK D.D. SARAJEVO

0,0000%

17

CROATIA - REMONT D.D. CAPLJINA

0,0000%

18

DC TEŠANJ KRAŠEVO DD

0,0410%

19

DD RUDNIK MANGANA BUŽIM

0,0000%

20

DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG

0,0002%

21

DUKA & BOSNA DD BRCKO

0,0000%

22

ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI

0,5808%

23

ENERGETIKA DD BUGOJNO

0,0000%

24

ENERGOINVEST DD SARAJEVO

0,3920%

25

ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO

0,0003%

26

ENKER DD TEŠANJ

0,4450%

27

EUROPA D.D. SARAJEVO

3,8563%

28

FAMOS D.D. SARAJEVO

0,0000%

29

FAMOS GRADNJA DD SARAJEVO

0,0003%

30

FCL D.D. LUKAVAC

0,1828%

31

FERING D.D. GRACANICA

0,0000%

32

FEROELEKTRO DD SARAJEVO

0,0000%

33

GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA

0,0008%

34

GIPS DD TUZLA

1,1615%

35

GORAŽDE PUTEVI D.D. GORAŽDE

0,0000%

36

GP ŽGP D.D. SARAJEVO

0,0232%

37

GPD "DRINA" DD GORAŽDE

0,0000%

38

GRANITMONT DD JABLANICA

0,0003%

39

GRUPEX D.D. VELIKA KLADUŠA

0,0000%

40

GU UNIVERZAL DD ZENICA

3,3485%

41

HELIOS DD BANOVIĆI

0,0001%

42

HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR

0,0000%

43

IGMAN DD KONJIC

0,0002%

44

INGRAM D.D. SREBRENIK

0,0071%

45

INPOKOMERC D.D. BUGOJNO

0,0000%

46

INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DD

0,0000%

47

INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO

0,0033%

48

INTERŠPED DD SARAJEVO

0,0006%

49

INTERŠPED TUZLA DD TUZLA

0,0007%

50

IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO

0,0000%

51

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC

0,0000%

52

JP 9. SEPTEMBAR D.D. SREBRENIK

0,0000%

53

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO

0,7812%

54

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR

0,1989%

55

JP HT DD MOSTAR

MIN 0,95%

56

JP ŠUME TK D.D. KLADANJ

0,2416%

57

LEDA D.D. ŠIROKI BRIJEG

0,0000%

58

LITVATRANS D.D. BANOVIĆI

0,0000%

59

LIVNICA VISOKO DD SA P.O.

0,0000%

60

MAGROS METAL DD SARAJEVO

0,0025%

61

MAGROS-VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO

0,1015%

62

MAJEVICA DD SREBRENIK

0,0009%

63

MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ, MANN+HUMMEL BA JSC TEŠANJ

0,0000%

64

METALOTEHNA DD TUZLA

0,0400%

65

MILKOS DD SARAJEVO

0,0000%

66

MLINPEK D.D. BUGOJNO

0,6328%

67

MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

0,0000%

68

MPI MLIN D.D. USTIKOLINA

0,0001%

69

MS & WOOD DD SARAJEVO

0,7453%

70

PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO

1,4154%

71

POBJEDA DD TEŠANJ

0,0000%

72

POBJEDA RUDET DD GORAŽDE

0,0000%

73

PPM DD TUZLA

0,0013%

74

PRETIS D.D. VOGOŠĆA

0,0000%

75

PREVENT FAD D.D. JELAH-TEŠANJ

0,0000%

76

PROMET D.D. SARAJEVO

0,0060%

77

PTG D.D. GORAŽDE

0,2723%

78

RIBA NERETVA D.D. KONJIC

0,0001%

79

RK TUZLANKA D.D. TUZLA

0,0068%

80

RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA

0,0145%

81

RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI

0,0079%

82

RUDARSKI INSTITUT DD TUZLA

0,0402%

83

RUDNICI BOKSITA JAJCE D.D. JAJCE

0,0025%

84

RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA

0,0008%

85

RUDSTROJ DD KAKANJ

0,0000%

86

SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA

0,0334%

87

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

0,1823%

88

SARAJEVOSTAN D.D. SARAJEVO

0,0000%

89

SARTRANS D.D. SARAJEVO

0,0000%

90

SNAGA DD VAREŠ

0,1826%

91

SOLANA DD TUZLA

0,1051%

92

STANDARD FURNITURE FACTORY D.D.

0,0000%

93

STANDARD NEKRETNINE D.D. SARAJEVO

0,0000%

94

STEP D.D. SARAJEVO

0,0258%

95

SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO

0,1090%

96

ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO

0,0000%

97

ŠTAMPARIJA D.D. KLJUČ

0,0000%

98

ŠUMAPROJEKT DD

0,0021%

99

ŠUMARSTVO PRENJ DD

0,0001%

100

T3 D.D. SARAJEVO

0,0000%

101

TAG DD GORAŽDE

0,0005%

102

TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK

0,0005%

103

TUZLA-REMONT DD TUZLA

0,0010%

104

TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ

0,6850%

105

UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO

0,0320%

106

UNIONINVEST D.D. SARAJEVO

0,0000%

107

UNIS GINEX D.D. GORAŽDE

0,1549%

108

UNIS KOMERC D.D. SARAJEVO

0,0975%

109

UNIVERZALPROMET DD TUZLA

0,0547%

110

USORA DD JELAH

0,0001%

111

VEMAL DD TEŠANJ

0,0075%

112

VISPAK D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA VISOKO

0,0002%

113

ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO

0,0000%

114

ZIM DD ZENICA

0,0004%

115

ZRAK DD SARAJEVO

0,0000%

116

ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA

0,0002%

117

ŽELJEZARA ILIJAŠ D.D. ILIJAŠ

0,0000%


Pročišćavanje imetka

U slučaju da kompanija ima taj određeni dio haram prihoda a koji je manji od 5% ukupnog prihoda, usvojena metodologija zahtijeva da zarade na takvim dionicama moraju proći proces purifikacije - čišćenja. Za to je neophodno znati koliki procenat prihoda kompanije nije iz dozvoljenih djelatnosti. Kada vlasnik dionica zna koliki dio prihoda kompanije je haram, on može svoju zaradu očistiti od harama na način da u dobrotvorne svrhe da najmanje onaj procenat svog prihoda od dionica koliko iznosi procenat nedozvoljenog prihoda u ukupnom prihodu kompanije.

Investitor koji nastoji svoje investicije uskladiti sa principima islamske ekonomije treba na skupštini dioničara izraziti svoje protivljenje praksama u kompaniji koje su islamom zabranjene. Ukoliko je takav dioničar nadglasan na skupštini dioničara, ne može se smatrati da je dao svoj pristanak da kompanija bude involvirana u nedozvoljene aktivnosti te on za iste ne bi trebao biti odgovoran.

Primjer:
Investitor ima dionice kompanije X koja je tokom prethodne godine ostvarila 3% prihoda od nedozvoljenih aktivnosti. Kompanija je odlučila podijeliti dividende i investitor je ostvario prihod od dividende u iznosu od 1.000KM. Investitor mora podijeliti 3% prihoda, odnosno 30KM, u dobrotvorne svrhe i ovo se ne smatra sadakom niti zekatom nego čišćenjem imetka. To je odricanje od prihoda koji nije smio ni postojati. Dioničar je obavezan u svakoj prilici izraziti svoje protivljenje aktivnostima u kompaniji koje nisu u skladu sa principima islamske ekonomije.