BBI-SASE lista kompanija

BBI banka i Sarajevska berza su se udružile s ciljem kreiranja Liste i Indexa kompanija čijim dionicama se trguje na SASE, a čije poslovanje je u skladu sa principima islamske ekonomije. Nadamo se da će ovaj projekat podstaći dodatne investicije i interese za kompanije i tržište kapitala u Bosni i Hercegovini.

Ovi materijali kreirani su na bazi najažurnijih informacija o kompanijama čijim dionicama se trguje na SASE. Molimo kliknite ovdje za više informacija o samom Indeksu kreiranom od strane SASE.

Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu sa principima islamske ekonomije, BBI banka u saradnji sa Sarajevskom berzom kreira i ažurira posebnu listu u čiji sastav ulaze kompanije sa SASE čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije.

„BBI lista kompanija - u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na SASE a čije je poslovanje kompatibilno sa principima islamske ekonomije. Jedan dio kompanija sa Liste je u sastavu Islamic indexa na Sarajevskoj berzi. Lista je javno objavljena i investitori istu mogu konsultirati prilikom donošenja investicionih odluka. Sa aspekta promocije, kao i pronalaska novih investitora i poslovnih partnera, za svaku kompaniju je važno da se nađe na ovoj listi.

Osnovna statistika:

 • Ukupan broj analiziranih kompanija je 177
 • Filter djelatnosti su zadovoljile 163 kompanije (92%).
 • Filter kamatonosnih finansijskih obaveza zadovoljilo je 157 kompanija (89%)
 • Filter novac + kamatonosne stavke u aktivi je zadovoljilo 167 kompanija (94%).
 • Filter novac + potraživanja je zadovoljilo 166 kompanija (94%).
 • Ukupno, 117 kompanija je zadovoljilo filter strukture prihoda dok 17 kompanija nije zadovoljilo navedeni filter. Preostale 43 kompanije nisu analizirane sa ovog aspekta budući da nisu zadovoljile finansijske kriterije.
 • Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile sve kriterije je 117 (66% od ukupnog broja analiziranih kompanija).
 • 117 kompanija je zadovoljilo svih 5 kriterija

Osnovni kriteriji

Kompanija mora dokazati usklađenost svojeg poslovanja sa principima islamske ekonomije kako bi se našla na Listi. Proces testiranja kompanija nadzire Šerijatski odbor BBI banke.

Kompanije čija je osnovna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti smatrat će se nekompatibilnim sa principima islamske ekonomije:

 • Konvencionalne finansije – konvencionalno bankarstvo i osiguranje
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za alkohol
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za svinjetinu i proizvodnju ostale ne-halal hrane
 • Zabavna industrija (casino, kockanje, kino, muzika, pornografija), te hoteli koji nemaju halal certifikat
 • Proizvodnja ili prodaja duhana

Ovaj popis djelatnosti nije definitivan i služi samo kao osnovni vodič za filtriranje djelatnosti kompanija.

Kompanije moraju zadovoljiti i određene finansijske kriterije:

 • Finansijske obaveze na koje kompanija plaća kamatu moraju biti manje od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i kamatonosnih stavki u aktivi kompanije mora biti manja od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i potraživanja kompanije mora biti manja od 50% ukupne imovine
 • Prihod od djelatnosti koje su u islamskoj ekonomiji zabranjene mora biti manji od 5% ukupnog prihoda kompanije

„BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira a čije je poslovanje u skladu sa navedenim kriterijima. Lista se ažurira najmanje jednom godišnje.

Ovi kriteriji se primjenjuju samo na kompanije koje kotiraju na SASE, u svrhu kreiranja liste kompanija koje su u skladu sa principima islamske ekonomije. Ovi kriteriji ne mogu se smatrati općim kriterijima usklađenosti poslovanja bilo koje firme sa principima islamske ekonomije.
 

Lista kompanija

U nastavku je lista od 117 kompanija sa SASE koje trenutno zadovoljavaju poslovne i finansijske kriterije islamske ekonomije. Lista se ažurira u skladu sa novim informacijama prikupljenim iz finansijskih izvještaja kompanija, kao i informacijama o aktivnostima i strukturi prihoda kompanija.

1. BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA
2. BH TELECOM D.D. SARAJEVO
3. BIMAL D.D. BRČKO
4. BIRA D.D. BIHAĆ
5. BITUMENKA DD SARAJEVO
6. BJELAŠNICA D.D. HADŽIĆI
7. BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK
8. BNT HOLDING D.D. NOVI TRAVNIK
9. BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO
10. BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
11. BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC
12. BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO
13. CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO
14. CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO
15. CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO
16. CITY PARK D.D. SARAJEVO
17. CROATIA - REMONT D.D. CAPLJINA
18. DC TEŠANJ KRAŠEVO DD
19. DD RUDNIK MANGANA BUŽIM
20. DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
21. DUKA & BOSNA DD BRCKO
22. ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI
23. ENERGETIKA DD BUGOJNO
24. ENERGOINVEST DD SARAJEVO
25. ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO
26. ENKER DD TEŠANJ
27. EUROPA D.D. SARAJEVO
28. FAMOS D.D. SARAJEVO
29. FAMOS GRADNJA DD SARAJEVO
30. FCL D.D. LUKAVAC
31. FERING D.D. GRACANICA
32. FEROELEKTRO DD SARAJEVO
33. GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA
34. GIPS DD TUZLA
35. GORAŽDE PUTEVI D.D. GORAŽDE
36. GP ŽGP D.D. SARAJEVO
37. GPD "DRINA" DD GORAŽDE
38. GRANITMONT DD JABLANICA
39. GRUPEX D.D. VELIKA KLADUŠA
40. GU UNIVERZAL DD ZENICA
41. HELIOS DD BANOVIĆI
42. HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR
43. IGMAN DD KONJIC
44. INGRAM D.D. SREBRENIK
45. INPOKOMERC D.D. BUGOJNO
46. INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DD
47. INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO
48. INTERŠPED DD SARAJEVO
49. INTERŠPED TUZLA DD TUZLA
50. IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO
51. JKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC
52. JP 9. SEPTEMBAR D.D. SREBRENIK
53. JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
54. JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR
55. JP HT DD MOSTAR
56. JP ŠUME TK D.D. KLADANJ
57. LEDA D.D. ŠIROKI BRIJEG
58. LITVATRANS D.D. BANOVIĆI
59. LIVNICA VISOKO DD SA P.O.
60. MAGROS METAL DD SARAJEVO
61. MAGROS-VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO
62. MAJEVICA DD SREBRENIK
63. MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ, MANN+HUMMEL BA JSC TEŠANJ
64. METALOTEHNA DD TUZLA
65. MILKOS DD SARAJEVO
66. MLINPEK D.D. BUGOJNO
67. MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE
68. MPI MLIN D.D. USTIKOLINA
69. MS & WOOD DD SARAJEVO
70. PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO
71. POBJEDA DD TEŠANJ
72. POBJEDA RUDET DD GORAŽDE
73. PPM DD TUZLA
74. PRETIS D.D. VOGOŠĆA
75. PREVENT FAD D.D. JELAH-TEŠANJ
76. PROMET D.D. SARAJEVO
77. PTG D.D. GORAŽDE
78. RIBA NERETVA D.D. KONJIC
79. RK TUZLANKA D.D. TUZLA
80. RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA
81. RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI
82. RUDARSKI INSTITUT DD TUZLA
83. RUDNICI BOKSITA JAJCE D.D. JAJCE
84. RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA
85. RUDSTROJ DD KAKANJ
86. SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA
87. SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO
88. SARAJEVOSTAN D.D. SARAJEVO
89. SARTRANS D.D. SARAJEVO
90. SNAGA DD VAREŠ
91. SOLANA DD TUZLA
92. STANDARD FURNITURE FACTORY D.D.
93. STANDARD NEKRETNINE D.D. SARAJEVO
94. STEP D.D. SARAJEVO
95. SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO
96. ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
97. ŠTAMPARIJA D.D. KLJUČ
98. ŠUMAPROJEKT DD
99. ŠUMARSTVO PRENJ DD
100. T3 D.D. SARAJEVO
101. TAG DD GORAŽDE
102. TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK
103. TUZLA-REMONT DD TUZLA
104. TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
105. UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO
106. UNIONINVEST D.D. SARAJEVO
107. UNIS GINEX D.D. GORAŽDE
108. UNIS KOMERC D.D. SARAJEVO
109. UNIVERZALPROMET DD TUZLA
110. USORA DD JELAH
111. VEMAL DD TEŠANJ
112. VISPAK D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA VISOKO
113. ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO
114. ZIM DD ZENICA
115. ZRAK DD SARAJEVO
116. ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA
117. ŽELJEZARA ILIJAŠ D.D. ILIJAŠ

Pročišćavanje imetka

U slučaju da kompanija ima taj određeni dio haram prihoda a koji je manji od 5% ukupnog prihoda, usvojena metodologija zahtijeva da zarade na takvim dionicama moraju proći proces purifikacije - čišćenja. Za to je neophodno znati koliki procenat prihoda kompanije nije iz dozvoljenih djelatnosti. Kada vlasnik dionica zna koliki dio prihoda kompanije je haram, on može svoju zaradu očistiti od harama na način da u dobrotvorne svrhe da najmanje onaj procenat svog prihoda od dionica koliko iznosi procenat nedozvoljenog prihoda u ukupnom prihodu kompanije.

Investitor koji nastoji svoje investicije uskladiti sa principima islamske ekonomije treba na skupštini dioničara izraziti svoje protivljenje praksama u kompaniji koje su islamom zabranjene. Ukoliko je takav dioničar nadglasan na skupštini dioničara, ne može se smatrati da je dao svoj pristanak da kompanija bude involvirana u nedozvoljene aktivnosti te on za iste ne bi trebao biti odgovoran.

Primjer:
Investitor ima dionice kompanije X koja je tokom prethodne godine ostvarila 3% prihoda od nedozvoljenih aktivnosti. Kompanija je odlučila podijeliti dividende i investitor je ostvario prihod od dividende u iznosu od 1.000KM. Investitor mora podijeliti 3% prihoda, odnosno 30KM, u dobrotvorne svrhe i ovo se ne smatra sadakom niti zekatom nego čišćenjem imetka. To je odricanje od prihoda koji nije smio ni postojati. Dioničar je obavezan u svakoj prilici izraziti svoje protivljenje aktivnostima u kompaniji koje nisu u skladu sa principima islamske ekonomije.

RB IME KOMPANIJE MIN. % ZA PURIFIKACIJU
1 BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA 0,0001%
2 BH TELECOM D.D. SARAJEVO 0,6436%
3 BIMAL D.D. BRČKO 0,1338%
4 BIRA D.D. BIHAĆ 0,0035%
5 BITUMENKA DD SARAJEVO 0,0019%
6 BJELAŠNICA D.D. HADŽIĆI 0,0000%
7 BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK 1,9860%
8 BNT HOLDING D.D. NOVI TRAVNIK 4,1394%
9 BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO 0,0001%
10 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 0,0379%
11 BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC 0,0038%
12 BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO 0,0001%
13 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO 0,3385%
14 CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO 0,0000%
15 CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO 0,3392%
16 CITY PARK D.D. SARAJEVO 0,0000%
17 CROATIA - REMONT D.D. CAPLJINA 0,0000%
18 DC TEŠANJ KRAŠEVO DD 0,0410%
19 DD RUDNIK MANGANA BUŽIM 0,0000%
20 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 0,0002%
21 DUKA & BOSNA DD BRCKO 0,0000%
22 ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI 0,5808%
23 ENERGETIKA DD BUGOJNO 0,0000%
24 ENERGOINVEST DD SARAJEVO 0,3920%
25 ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO 0,0003%
26 ENKER DD TEŠANJ 0,4450%
27 EUROPA D.D. SARAJEVO 3,8563%
28 FAMOS D.D. SARAJEVO 0,0000%
29 FAMOS GRADNJA DD SARAJEVO 0,0003%
30 FCL D.D. LUKAVAC 0,1828%
31 FERING D.D. GRACANICA 0,0000%
32 FEROELEKTRO DD SARAJEVO 0,0000%
33 GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA 0,0008%
34 GIPS DD TUZLA 1,1615%
35 GORAŽDE PUTEVI D.D. GORAŽDE 0,0000%
36 GP ŽGP D.D. SARAJEVO 0,0232%
37 GPD "DRINA" DD GORAŽDE 0,0000%
38 GRANITMONT DD JABLANICA 0,0003%
39 GRUPEX D.D. VELIKA KLADUŠA 0,0000%
40 GU UNIVERZAL DD ZENICA 3,3485%
41 HELIOS DD BANOVIĆI 0,0001%
42 HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR 0,0000%
43 IGMAN DD KONJIC 0,0002%
44 INGRAM D.D. SREBRENIK 0,0071%
45 INPOKOMERC D.D. BUGOJNO 0,0000%
46 INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DD 0,0000%
47 INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO 0,0033%
48 INTERŠPED DD SARAJEVO 0,0006%
49 INTERŠPED TUZLA DD TUZLA 0,0007%
50 IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO 0,0000%
51 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC 0,0000%
52 JP 9. SEPTEMBAR D.D. SREBRENIK 0,0000%
53 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 0,7812%
54 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 0,1989%
55 JP HT DD MOSTAR MI N 0,95%
56 JP ŠUME TK D.D. KLADANJ 0,2416%
57 LEDA D.D. ŠIROKI BRIJEG 0,0000%
58 LITVATRANS D.D. BANOVIĆI 0,0000%
59 LIVNICA VISOKO DD SA P.O. 0,0000%
60 MAGROS METAL DD SARAJEVO 0,0025%
61 MAGROS-VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO 0,1015%
62 MAJEVICA DD SREBRENIK 0,0009%
63 MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ, MANN+HUMMEL BA JSC TEŠANJ 0,0000%
64 METALOTEHNA DD TUZLA 0,0400%
65 MILKOS DD SARAJEVO 0,0000%
66 MLINPEK D.D. BUGOJNO 0,6328%
67 MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE 0,0000%
68 MPI MLIN D.D. USTIKOLINA 0,0001%
69 MS & WOOD DD SARAJEVO 0,7453%
70 PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO 1,4154%
71 POBJEDA DD TEŠANJ 0,0000%
72 POBJEDA RUDET DD GORAŽDE 0,0000%
73 PPM DD TUZLA 0,0013%
74 PRETIS D.D. VOGOŠĆA 0,0000%
75 PREVENT FAD D.D. JELAH-TEŠANJ 0,0000%
76 PROMET D.D. SARAJEVO 0,0060%
77 PTG D.D. GORAŽDE 0,2723%
78 RIBA NERETVA D.D. KONJIC 0,0001%
79 RK TUZLANKA D.D. TUZLA 0,0068%
80 RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA 0,0145%
81 RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI 0,0079%
82 RUDARSKI INSTITUT DD TUZLA 0,0402%
83 RUDNICI BOKSITA JAJCE D.D. JAJCE 0,0025%
84 RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA 0,0008%
85 RUDSTROJ DD KAKANJ 0,0000%
86 SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA 0,0334%
87 SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO 0,1823%
88 SARAJEVOSTAN D.D. SARAJEVO 0,0000%
89 SARTRANS D.D. SARAJEVO 0,0000%
90 SNAGA DD VAREŠ 0,1826%
91 SOLANA DD TUZLA 0,1051%
92 STANDARD FURNITURE FACTORY D.D. 0,0000%
93 STANDARD NEKRETNINE D.D. SARAJEVO 0,0000%
94 STEP D.D. SARAJEVO 0,0258%
95 SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO 0,1090%
96 ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 0,0000%
97 ŠTAMPARIJA D.D. KLJUČ 0,0000%
98 ŠUMAPROJEKT DD 0,0021%
99 ŠUMARSTVO PRENJ DD 0,0001%
100 T3 D.D. SARAJEVO 0,0000%
101 TAG DD GORAŽDE 0,0005%
102 TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK 0,0005%
103 TUZLA-REMONT DD TUZLA 0,0010%
104 TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ 0,6850%
105 UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO 0,0320%
106 UNIONINVEST D.D. SARAJEVO 0,0000%
107 UNIS GINEX D.D. GORAŽDE 0,1549%
108 UNIS KOMERC D.D. SARAJEVO 0,0975%
109 UNIVERZALPROMET DD TUZLA 0,0547%
110 USORA DD JELAH 0,0001%
111 VEMAL DD TEŠANJ 0,0075%
112 VISPAK D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA VISOKO 0,0002%
113 ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO 0,0000%
114 ZIM DD ZENICA 0,0004%
115 ZRAK DD SARAJEVO 0,0000%
116 ZVEČEVO-LASTA DD ČAPLJINA 0,0002%
117 ŽELJEZARA ILIJAŠ D.D. ILIJAŠ 0,0000%