Uspjeh u savremenom biznisu nezamisliv je bez pristupa važnim informacijama. Najbolja razmjena informacija odvija se kroz razmjenu iskustava sa ekspertima iz iste i drugih branši, praćenja dešavanja na lokalnim i globalnim tržištima, saradnju sa drugim kompanijama i institucijama.

Bosna Bank International, iza koje stoje njeni osnivači - Islamic Development Bank, Dubai Islamic Bank i Abu Dhabi Islamic Bank - odnosno 56 zemalja članica OIC-a (Organizacija Islamske konferencije), kao i mnoge druge finansijski jake institucije bogatog Istoka, a sa kojima ova banka ima čvrste poslovne veze, odlučila je formirati BBI VIP biznis klub i sa svojim poslovnim partnerima raditi na kreiranju nove, prosperitetnije i zdravije poslovne klime u BiH, pogotovo kad je u pitanju privlačenje stranih investicija i poslovanje sa inostranim partnerima.

BBI VIP biznis klub djeluje kao privredna komora, organizovana da obezbijedi lokalnim i stranim kompanijama priliku da se umrežavaju, profesionalno razvijaju, podijele i dobiju nova znanja i informacije o tržištu, kao i da obogate svoja iskustva, što sve treba da doprinese ekonomskom razvoju BiH.

BBI VIP Business Club
Tel +387 33 275 508
Fax +387 33 275 206
vip@bbi.ba

 • Članstvo u Klubu je dobrovoljno. To mogu postati sva domaća i strana fizička i pravna lica, udruženja (vladina i nevladina), komore, kao i druge organizacije poslovnih ljudi i subjekata.
 • Članstvo je personalizirano i ostvaruje se direktno preko fizičkog lica, kao člana ili predstavnika pravnog subjekta kojeg on za to ovlasti.
 • Članstvo se ostvaruje potpisivanjem Pristupnice i prihvatanjem ovih Pravila, te odobravanjem članstva od strane BBI.
 • Svaki član Kluba dobrovoljno odabire kategoriju članstva, kao i ispunjenje svih uvjeta koji su definirani za tu kategoriju, kao i slobodno istupanje iz članstva.
 • Svaki član Kluba dobija člansku karticu, u ovisnosti od kategorije članstva koju je izbrao.
 • Svaki član Kluba ima pravo slobodno predlagati inicijative vezane za poboljšanje rada Kluba i ostvarenja boljih rezultata (predlaganje izmjena i dopuna Pravila, predlaganje okupljanja članova Kluba, predlaganje pitanja/tema za raspravu, poslovnih inicijativa, ekspanzije aktivnosti i mreže Kluba, kao i drugih inicijativa vezanih za sveukupan rad i funkcioniranje Kluba).
 • Svaki član dobrovoljno prihvata činjenicu da je Klub osnovan od strane BBI i funkcionira pod nadležnošću i patronatom ove banke, čije je pravo i odgovornost upravljanje i rukovođenje radom i aktivnostima Kluba.
 • Svaki član Kluba je slobodan u pristupu informacijama i aktivnostima Kluba, te ih je slobodan koristiti u svoje svrhe. Svaki član dobrovoljno pristaje koristiti  informacije do kojih dođe kao dobar privrednik i domaćin, te se obavezuje da ih savjesno i pošteno koristi, vodeći računa da njihovom upotrebom ili pronošenjem ne povrijedi čast ili ugled BBI-a, Kluba ili bilo kojeg njegovog člana ili im tako nanese štetu.
 • Svaki član ima pravo biti pravovremeno i u odgovarajućoj formi informiran o aktuelnim događanjima u vezi sa aktivnostima Kluba, u ovisnosti od nivoa prava i ovlaštenja koja mu pruža njegova kategorija članstva. Takođe, svaki član će pravovremeno i istinito pružati informacije Klubu koje mogu doprinijeti njegovom efikasnijem radu i rezultirati konkretnim poslovnim rezultatima.
 • Članovi Kluba će se sastajati i družiti u vrijeme koje odredi BBI, kao patron Kluba. BBI će takođe utvrđivati formu, sastav i način na koji će se ti sastanci održavati.
 • Članovi Kluba imat će mogućnost ostvarivanja kontakata sa članovima VIP klubova osnivača BBI-a, i drugih subjekata u zemljama Zaljeva.
 • BBI će odlučivati i dodjeljivati počasno članstvo, po prijedlogu članova Kluba ili po svojoj sopstvenoj ocjeni. Počasni članovi mogu biti domaća ili strana pravna i fizička lica koja svojim ugledom, znanjem i utjecajem mogu doprinijeti unaprjeđenju rada i ostvarivanju boljih rezultata rada Kluba.
 • Pristup bazama podataka

          U njima možete pronaći informacije o tržištu, kao i kontakt informacije.

 

 • Klupske aktivnosti

          Pozivnice na poslovne događaje u organizaciji BBI VIP Business Cluba.

 

 • Korištenje međunarodnih poslovnih veza

          Kontakti sa posebnim međunarodnim delegacijama i gostima.

 

 • Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama

          Redovno obavještavanje o poslovnim aktivnostima, kao i pristup mnoštvu publikacija.

 

 • BBI Akademija

          Ekskluzivni pristup BBI Akademiji i vlastiti program za profesionalno unapređenje.

 

 • Globalna promocija

          Promocija na domaćim, regionalnim i svjetskim tržištima.

 

 • Pristup BBI prostorijama

          Pristup BBI VIP biznis klub čekaonicama i sobama za sastanke u BBI poslovnicama širom države.

 

 • Program za dodatnu vrijednost

          Popusti i specijalne ponude od strane BBI i naših partnera.

 

 • Prioritet

          Prioritet se odnosi na sve aktivnosti BBI VIP Business Cluba.

 

 • Aerodromske usluge

          Usluge transporta i pomoći na aerodromu, kao i sa konzularnim uslugama poput viza za strane državljane.

 

KATEGORIJE ČLANSTVA I PRIVILEGIJE            SREBRENO ČLANSTVO                             ZLATNO ČLANSTVO         ZLATNO - STRANI DRŽAVLJANI
Pristup bazama podataka                           x                     x                               x
Klupske aktivnosti                           x                     x                               x
Korištenje međunarodnih poslovnih veza                           x                     x                               x
Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama                           x                     x                               x
BBI akademija                           x                     x                               x
Globalna promocija                           x                     x                               x
Pristup BBI prostorijama                           x                     x                               x
Program za dodatnu vrijednost                           x                     x                               x
Prioritet                       x                               x
Aerodromske usluge                                   x
CIJENA ČLANSTVA               1500 KM + PDV          3000 KM + PDV                 4000 KM + PDV

 

 

 • Kreirajte nove poslovne prilike

          Vaš posao uvijek ima potrebu za ostvarivanjem novog prometa i klijenata.

 

 • Unaprijedite imidž Vaše kompanije

          Neka tržište vidi šta imate da ponudite.

 

 • Steknite strateške partnere

          Stvaranje novih poslovnih prilika može najbolje biti ostvareno kroz uspostavljanje strateških partnerstava.

 

 • Profesionalno usavršavanje

          BBI VIP biznis klub Vam pruža priliku da razvijete nove ideje, nove vještine i profitabilne procese.

 

 • Steknite eksluzivni uvid u informacije

          BBI VIP Biznis Klub dostavlja svojim članovima ekskluzivne uvide i najnovije informacije sa tržiša.

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.

AKTIVNI ČLANOVI BBI VIP BUSINESS CLUBA

 • AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo
 • ASA GROUP Sarajevo
 • ASA OSIGURANJE Sarajevo
 • ATILLA GROUP D.O.O. SARAJEVO
 • BAMCARD Sarajevo
 • BH GAS d.o.o. Sarajevo
 • BIMAL Brčko
 • BIOIL d.o.o. Doboj
 • BOSMAN d.o.o. Sarajevo
 • BOS-NJEM-ROSA Vitez d.o.o.
 • DR. PASHA d.o.o. Sarajevo
 • eCARD d.o.o. Banja Luka
 • EKONOMSKI FAKULTET Sarajevo
 • ELATEC d.o.o. Gračanica
 • EOS MATRIX Sarajevo
 • GEBRUDER WEISS d.o.o. Blažuj
 • GORENJE GROUP Velenje
 • GUBER Crni Guber
 • HYUNDAI AUTO BH d.o.o. Sarajevo
 • IGMAN d.d. Konjic
 • IMO JUNIOR d.o.o. Orašje
 • KALIM PROFIL d.o.o. Tešanj
 • KimTec d.o.o. Vitez
 • KLAS d.d. Sarajevo
 • LEITNER SPA Italia
 • LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo
 • LUCKY TRADE d.o.o. Cazin
 • MAKSUMIC-KOMERC d.o.o. Konjic
 • MALAK Group Sarajevo
 • MDG INTERNATIONAL d.o.o. Vogošća
 • MICROSOFT BH Sarajevo
 • MM INVEST Banja Luka
 • MS&WOOD d.d. Sarajevo
 • PRETIS d.o.o. Vogošća
 • RAZVOJNA BANKA FBIH
 • REGIONAL COOPERATION COUNCIL
 • SECURITAS BH Sarajevo
 • SERVICE MAXX D.O.O. Sarajevo
 • TURKISH AIRLINES
 • ZIRAAT BANK