Platni promet s inostranstvom - važna obavijest

„Poštovani klijenti,
obavještavamo vas da je Bosna Bank International d.d. preusmjerila poslovanje sa valutom EUR preko računa u Privrednoj banci d.d. Zagreb. Molimo cijenjene klijente koji obavljaju platni promet sa inostranstvom da, u najbližoj filijali/poslovnici BBI ili putem e-maila info@bbi.ba, zatraže nove platne instrukcije za EUR valutu. Dosadašnje platne instrukcije za EUR valutu, a u kojima je BBI naznačila da se prijem sredstava realizuje preko korespodentne banke KBC NV Belgija, prestaju važiti.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
Bosna Bank International“

„Dear Clients,
We hereby inform you that Bosna Bank International dd has redirected its operations related to EUR currency through account with Privredna banka dd Zagreb. We are kindly asking all our clients who make overseas transactions to ask for new payment instructions for EUR currency, via e mail info@bbi.ba or in the closest branch–office. Earlier payment instruction for EUR currency in which we have instructed receipt of funds through correspondent bank KBC NV Belgium, are no longer valid.
Thank you for understanding,
Bosna Bank International“


Platni promet sa inostranstvom podrazumijeva naplate, plaćanja i prenose iz osnova tekućih i kapitalnih poslova u stranim sredstvima plaćanja i u KM između rezidenata i nerezidenata shodno zakonskim odredbama.

Za plaćanja u inostranstvo ili račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • dostaviti ispravno popunjen nalog za plaćanje (obrazac 1450)
 • priložiti dokument koji je osnov plaćanja (faktura, profaktura, ugovor i dr.)
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga

Platni nalog možete predati:

 • lično
 • putem eBBI/mBBI

Plaćanja u inostranstvo

Za plaćanja u inostranstvo ili račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • dostaviti ispravno popunjen nalog za plaćanje (obrazac 1450)
 • priložiti dokument koji je osnov plaćanja (faktura, profaktura, ugovor i dr.)
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga

Kod ispunjavanja obrasca 1450, obavezno navesti IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi se izbjegli dodatni troškovi inostranih banaka.

IBAN je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci, određen u skladu sa međunarodnim standardima evropske komisije za bankarske standarde ISO 13616. IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka.

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka banke.

Opcija OUR, SHA i BEN - Troškovi po doznakama u inostranstvo

OUR opcija: sve bankarske troškove u zemlji i inostranstvu snosi nalogodavac. To znači da će korisnik transfera primiti puni iznos naveden na nalogu 1450, a za ukupne troškove će banka nalogodavca zadužiti račun klijenta nakon izvjesnog vremena, kad pristigne zahtjev za naplatu troškova od inostranih banaka.
SHA opcija: podijeljeni troškovi, dakle nalogodavac je platio bankarske troškove u svojoj banci a ostale troškove će banke u lancu izvršenja odbiti korisniku od poslanog iznosa.
BEN sa prikazanom odbijenom naknadom, što znači da korisnik snosi sve bankarske troškove za transakcije.

Šta je T+0 i T+1?

BBI nudi uslugu valutiranja naloga za plaćanje u inostranstvo koja se dodatno naplaćuje u skladu sa važećim tarifnikom za usluge pravnim i fizičkim licima. Ukoliko klijent ne naglasi na nalogu za plaćanje T+0 ili T+1 automatski se primjenjuje standard T+2.

Pojašnjenje pojmova:

 • T+0: datum transakcije + 0 radnih dana (nalog dostaviti do 12h)
 • T+1: datum transakcije + 1 radni dan (nalog dostaviti do 15h)
 • T+2: datum transakcije + 2 radna dana

Prilivi iz inostranstva

Prilivi iz inostranstva obrađuju se istog dana kada su nalozi primljeni od inostrane banke, uz odobrenje računa klijenta sa datumom valute naznačenim na nalogu/datum kada je odobren račun Banke kod kontokorentne banke u inostranstvu.

Banka devizne prilive odmah odobrava računu klijenta u valuti priliva te obavijest o proknjiženom prilivu dostavlja klijentu putem e-mail-a.

U cilju što bržeg i jeftinijeg prijema priliva iz inostranstva, bitno je da ino partneru dostavite ispravnu platnu instrukciju za priliv iz inostranstva sa brojem Vašeg deviznog računa odnosno IBAN-om, našom SWIFT adresom – BBIBBA22 i posredničkom inostranom bankom.

Preuzimanje platnih instrukcija možete izvršiti u organizacionom dijelu u kojem ste uspostavili poslovni odnos sa Bankom. Potpune i precizne instrukcije olakšavaju obradu priliva a Vama brže raspolaganje sredstvima.

Incaso čekovi
Banka vrši prihvat i slanje na naplatu incaso čekova inostranih banaka na svim šalterima BBI banke. Nakon prijema pokrića za poslani incaso ček odobrava se račun klijenta u valuti na koju je glasio incaso ček.