Sa inostranstvom | Bosna Bank International

Platni promet s inostranstvom - važna obavijest

 

Poštovani klijenti,obavještavamo vas da je Bosna Bank International d.d. izmijenila platne instrukcije za valute EUR i USD.

 

Detaljne platne instrukcije možete zatražiti u najbližoj filijali/poslovnici BBI ili putem e-maila info@bbi.ba.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju,

 

Bosna Bank International

.....................................

 

„Respected clients, we hereby inform you that BBI has changed payment instructions for EUR and USD currency.  

 

You can ask for detailed payment instructions in the closest BBI branch–office or via e-mail info@bbi.ba.

 

Thank you for understanding,

 

Bosna Bank International


Platni promet sa inostranstvom podrazumijeva naplate, plaćanja i prenose iz osnova tekućih i kapitalnih poslova u stranim sredstvima plaćanja i u KM između rezidenata i nerezidenata shodno zakonskim odredbama.

Za plaćanja u inostranstvo ili račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • dostaviti ispravno popunjen nalog za plaćanje (obrazac 1450)
 • priložiti dokument koji je osnov plaćanja (faktura, profaktura, ugovor i dr.)
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga

Platni nalog možete predati:

 • lično
 • putem eBBI/mBBI

Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije.

Plaćanja u inostranstvo

Za plaćanja u inostranstvo ili račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • dostaviti ispravno popunjen nalog za plaćanje (obrazac 1450)
 • priložiti dokument koji je osnov plaćanja (faktura, profaktura, ugovor i dr.)
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga

Kod ispunjavanja obrasca 1450, obavezno navesti IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi se izbjegli dodatni troškovi inostranih banaka.

IBAN je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci, određen u skladu sa međunarodnim standardima evropske komisije za bankarske standarde ISO 13616. IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka.

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka banke.

Opcija OUR, SHA - Troškovi po doznakama u inostranstvo

OUR opcija: sve bankarske troškove u zemlji i inostranstvu snosi nalogodavac. To znači da će korisnik transfera primiti puni iznos naveden na nalogu 1450, a za ukupne troškove će banka nalogodavca zadužiti račun klijenta nakon izvjesnog vremena, kad pristigne zahtjev za naplatu troškova od inostranih banaka.
SHA opcija: podijeljeni troškovi, dakle nalogodavac je platio bankarske troškove u svojoj banci a ostale troškove će banke u lancu izvršenja umanjiti korisniku od poslanog iznosa.

Šta je T+0 i T+1?

BBI nudi uslugu valutiranja naloga za plaćanje u inostranstvo koja se dodatno naplaćuje u skladu sa važećim tarifnikom za usluge pravnim i fizičkim licima. Ukoliko klijent ne naglasi na nalogu za plaćanje T+0 ili T+1 automatski se primjenjuje standard T+2.

Pojašnjenje pojmova:

 • T+0: datum transakcije + 0 radnih dana (nalog dostaviti do 12h)
 • T+1: datum transakcije + 1 radni dan (nalog dostaviti do 14h)
 • T+2: datum transakcije + 2 radna dana (nalog dostaviti do 15h)

Prilivi iz inostranstva

Prilivi iz inostranstva obrađuju se istog dana kada su nalozi primljeni od inostrane banke, uz odobrenje računa klijenta sa datumom valute naznačenim na nalogu/datum kada je odobren račun Banke kod kontokorentne banke u inostranstvu.

Banka devizne prilive odmah odobrava računu klijenta u valuti priliva te obavijest o proknjiženom prilivu dostavlja klijentu putem e-mail-a.

U cilju što bržeg i jeftinijeg prijema priliva iz inostranstva, bitno je da ino partneru dostavite ispravnu platnu instrukciju za priliv iz inostranstva sa brojem Vašeg deviznog računa odnosno IBAN-om, našom SWIFT adresom – BBIBBA22 i posredničkom inostranom bankom.

Preuzimanje platnih instrukcija možete izvršiti u organizacionom dijelu u kojem ste uspostavili poslovni odnos sa Bankom. Potpune i precizne instrukcije olakšavaju obradu priliva a Vama brže raspolaganje sredstvima.