Visa Business kartica | Bosna Bank International

BBI Visa Business kartica

BBI Visa Business kartica predstavlja idealnu zamjenu za plaćanje računa gotovinom. Koristite BBI Visa Business karticu za plaćanje troškova putovanja, hotelskog smještaja i reprezentacije i još mnogo toga. Namjena BBI Visa Business kartice je plaćanje troškova koji idu na teret poslodavca (kompanije/društva).

Sa BBI Visa Business karticom mogu se plaćati roba i usluge u BiH i inostranstvu. Takođe, na svim bankomatima i u bankama u BiH i inostranstvu, koji su identificirani za prihvat Visa kartica, moguće je podizati gotovinu. Plaćanje sa poslovnom karticom je prilično jednostavno, elegantno i sigurno, tako da svu svoju pažnju usmjeravate poslovnim sagovornicima i uspješnom dogovoru.

Pogodnosti BBI Visa Business kartice:

 • Charge kartica – sa odgodom plaćanja
 • Međunarodna platna kartica sa najrasprostranjenijom mrežom prihvata u svijetu
 • Imalac kartice uposlenik firme, ovlašten za korištenje kartice
 • Pristup sredstvima kompanije u svakom trenutku i na svakom mjestu
 • Idealna zamjena za nošenje gotovine
 • Jednostavna, elegantna i sigurna
 • Omogućava i podizanje gotovine (1.000 KM dnevni limit)
 • Mogućnost plaćanja roba i usluga putem interneta

Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke / Tarifom za BBI VISA BUSINESS karticu. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

 

BBI VISA Business kartica

Svrha

Kartica koja nudi odgođeno plaćanje robe i usluga u okviru odobrenog limita

Pravo koristenja

Pravna lica koja imaju otvoren transakcijski račun

Prednosti

Odgođeno plaćanje do 50 dana bez naknade (plaćanje do 20-og u mjesecu)

Detaljan mjesečni izvod sa svim transakcijama

Plaćanje na svim prodajnim mjestima u svijetu koji imaju oznaku VISA

Broj korisnika kartice

Neograničeno

Limit za podizanje gotovine (po transakciji)

1.000,00 KM

Godišnja članarina

Bez naknade

Kontakt

kartice@bbi.ba

Za izdavanje BBI VISA Business kartice potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjenu pristupnicu (zahtjev)
 • aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
 • zvanične finansijske izvještaje za prethodnu godinu, te preliminarne finansijske pokazatelje za tekući period
 • ostala dokumentacija po potrebi

Dokumentaciju možete dostaviti u najbližu poslovnicu/filijalu BBI banke.