BBI Platinum paket | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška
 • Podizanje gotovine uz BBI Mastercard Gold i BBI VISA Platinum karticu, na svim bankomatima u BiH i inostranstvu, 5 puta MJESEČNO BEZ NAKNADE
 • BBI Mastercard Gold kartica/BBI VISA PLATINUM kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE I BEZ GODIŠNJE ČLANARINE, za osnovnog korisnika kartice
 • Prekoračenje po tekućem računu BEZ NAKNADE

Ostale prednosti:

 • BBI VISA kupovna kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE, ČLANARINE I NAKNADE ZA VOĐENJE KARTIČNOG RAČUNA
 • BBI VISA kreditna kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE, ČLANARINE I NAKNADE ZA VOĐENJE KARTIČNOG RAČUNA
 • BBI VISA PREPAID kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE  
 • mBBI/eBBI (mobilno i elektronsko bankarstvo) – BEZ NAKNADE
 • Otvaranje i vođenje tekućeg računa - BEZ NAKNADE
 • Članstvo u BIHAMK Classic paketu
 • Uključenje standardnog trajnog naloga – BEZ NAKNADE
 • Izdavanje svih vrsta potvrda - BEZ NAKNADE
 • Niže naknade za bezgotovinske transakcije u unutrašnjem platnom prometu (UPP) putem mBBI/eBBI
 • Podizanje gotovine na bankomatima do 2.000,00 KM (dnevno)
 • Plaćanje putem interneta do 3.000,00 KM (dnevno)
 • Beskontaktno kartično plaćanje
 • Pristup VIP salonima na aerodromima u Beču, Sarajevu, Beogradu (sa BBI Mastercard® GOLD karticom)
 • Besplatan pristup  Lounge Key poslovnim salonima preko 1000 aerodroma širom svijeta (sa BBI VISA PLATINUM karticom)

Od 01.09.2023. godine, BBI PLATINUM PAKET (za sve postojeće i nove klijente) dodatno sadržava i: 

 • automatsku aktivaciju putno-zdravstvenog osiguranje za korisnika BBI Platinum Paketa i članove porodice* ** ***
 • Slučaj trajnog gubitka prtljage na putu i boravku u inozemstvu
 • Finansijski gubitak uslijed zloupotrebe izgubljene ili nezakonito oduzete (krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa) kartice od strane treće osobe,
 • Finansijski gubitak usljed razbojništva ili razbojničke krađe kartice od strane treće osobe,
 • Finansijski gubitak usljed neovlaštenog korištenja kartice i otuđenje novca putem skimming uređaja,
 • Finansijski gubitak usljed neovlaštenog korištenja kartice u online internet transakcijama

*nositelji prava iz osiguranja temeljem korištenja Platinum paketa su i bračni drug te djeca osnovnog korisnika Paketa, koju korisnik izdržava, ali ne stariji od 23 godine

**putno zdravstveno osiguranje pokriva i rekreativno bavljenje sportom koje je uključeno u pokriće, kao i pokriće skijanje na uređenim stazama

*** Sve zemlje osim SAD, Kanade, Australije i Japana


Potrebna dokumentacija za otvaranje paketa:

 • Lična karta/pasoš (kopija)
 • Potvrda o prebivalištu iz CIPS-a /obrazac PBA3/ (original ili kopija)

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi

Preuzimanje dokumentacije

Pogledajte video

 


Naša podrška Vam je na raspolaganju za sve dodatne upite i potrebne informacije putem besplatnog info broja BBI Kontakt centra 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!