Linija II - Kantonalnog fonda USK | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Linija II - Kantonalnog fonda USK

Namjena II linije je za finansiranje kupovine stana ili stambenog objekta, kupovine stanova u stambenim zgradama – objektima kolektivnoga stanovanja čiji su investitori općine i druga pravna lica ili izgradnju individualnog stambenog objekta, pripadnika boračkih populacija i prognanih osoba.


Kantonalni fond raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijava - aplikacija za dodjelu finansiranja II linije. Javni poziv ostaje otvoren od 15-30 dana.


Doznačena sredstva od strane Kantonalnog fonda za II liniju finansiranja Banka će plasirati putem pojedinačnih finansiranja po slijedećim uslovima:

 • Iznos finansiranja: od 15.000,00 do 85.000,00 KM (od petnaesthiljada do osamdesetpethiljada konvertibilnih maraka)
 • Rok otplate: do 20 godina;
 • Profitna marža: 2%
 • Naknada za obradu zahtjeva: 0%
 • Naknada za održavanje računa finansiranja: 3,20 KM mjesečno
Korištenje sredstava:

Sredstva se koriste namjenski za projekte:

 1. organizirane kolektivne izgradnje - sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica.
 2. individualne gradnje - sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka. Nakon isplate svakog djela sredstava a prije potraživanja slijedeće tranše, komisija Kantonalnog fonda utvrđuje istinitost namjenske potrošnje sredstava i daje suglasnost na puštanje novih sredstava.
Obavezno obezbjeđenje:
 1. isprava o zaplijeni 2 (dva) primjerka,
 2. bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
 3. založno pravo - hipoteka na nekretininu koja je predmet ulaganja, u korist Kantonalnog fonda.

Banka će prema procjeni sposobnosti otplate, boniteta firme zaposlenja osim obaveznog obezbjeđenja predložiti i eventualno opcionalno obezbjeđenje.

Opcionalno obezbjeđenje:
 1. sudužnik / sudužnici,
 2. isprava o zaplijeni za sudužnike po 2 (dva) primjerka,
 3. bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka ili
 4. polica osiguranja ukoliko Banka ima navedeni vid obezbjeđenja.

Više informacija o liniji II finansiranja možete pogledati na web stranici Kantonalnog fonda: https://kantonalnifondusk.ba/dokumentacija-za-kredit-ii-kreditna-linija