Subvencionirana linija finansiranja Općine Novi Grad Sarajevo | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Kupovina stanova uz podršku Općine Novi Grad

  • Mlađi ste od 35 godina?
  • Prvi put rješavate stambeno pitanje?
  • Stanovnik ste Općine Novi Grad?

Aplicirajte odmah za stambeno finansiranje u BBI i ostvarite pravo na subvenciju profitne marže za prvih 5 godina trajanja otplate finansiranja!

  • Iznos finansiranja do 120.000,00 KM
  • Period otplate do 20 godina
  • Profitna marža već 0% EPM 0.66%*

Potrebna dokumentacija:

Info list

Zahtjev za prijavu na javni poziv

Zahtjev za finansiranje – korisnik finansiranja

Zahtjev za finansiranje - sudužnik

Rang lista korisnika subvencioniranja profitne marže - za 2019 godinu

Kompletan tekst Javnog poziva pogledajte ovdje.

* Prikazana nominalna profitna marža je pod pretpostavkom da je korisnik finansiranja ostvario pravo na subvenciju u visini 3% godišnje za prvih 5 godina otplate. Efektivna profitna marža (EPM) je izračunata na dan 02.09.2019. godine za finansiranje kupovine nekretnine obezbjeđeno hipotekom na nekretninu, na iznos 100.000,00 KM i period otplate 60 mjeseci, uz pretpostavku da se kompletan iznos finansiranja prebacuje na račun prodavca nekretnine. U izračun EPM su uključeni sliedeći troškovi:
Naknada za obradu zahtjeva za finansiranje 0,25% - jednokratno, fiksno; naknada za održavanje računa finansiranja 3,20 KM – mjesečno, promjenjivo; naknada za održavanje BBI Prestige paketa 9,99 KM – mjesečno, promjenjivo; pretpostavljeni trošak osiguranja nekretnine za period trajanja finansiranja 105,00 KM – jednokratno, fiksno; troškovi izdavanja CRK izvoda za potrebe analize 5,00 KM – jednokratno, fiksno; pretpostavljeni trošak provedbe ugovora o hipoteci i upisa založnog prava u zemljišno – knjižne registre 350,00 KM – jednokratno, fiksno; trošak izdavanja izvoda nepokretnosti (ZK izvadak) 10,00 KM – jednokratno, fiksno, pretpostavljeni trošak procjene vrijednosti nekretnine 150,00 KM – jednokratno fiksno; pretpostavljeni trošak ovjere isprava o zaplijeni 4,00 KM – jednokratno, fiksno; trošak kupovine mjenica 10,00 KM – jednokratno, fiksno.
Nominalna profitna marža je varijabilna i vezuje se EURIBOR. Iznos u valuti KM vezan je uz EUR po srednjem kursu CBBH važećem na dan zaključenja ugovora – za finansiranja sa periodom otplate preko 5 godina.