Tekući račun | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Tekući račun

Otvaranjem tekućeg računa, vlastitim finansijskim sredstvima upravljate jednostavno i sigurno, uz mogućnost raspolaganja svojim novcem u svakom trenutku.

Informacije i karakteristike

  • Račun u KM valuti
  • Za rezidente i nerezidente
  • Mogućnost raspolaganja sredstvima na računu putem debitnih kartica, trajnog naloga, elektronskog bankarstva, unutrašnjeg i ino platnog prometa
  • Mogućnost ugovaranja paketa usluga i besplatnog prekoračenja

Sredstvima sa tekućeg računa možete raspolagati u visini raspoloživog stanja (vlastita sredstva uvećana za odobreno prekoračenje), na šalteru Banke, bankomatu ili POS terminalu koristeći jednu od platnih kartica: Mastercard DebitMastercard Gold Debit, ili koristeći elektronske usluge: eBBI i/ili mBBI.

Potrebna dokumentacija za otvaranje tekućeg računa

Za rezidente:

  • Lična karta/pasoš (kopija)
  • Potvrda o prebivalištu iz CIPS-a /obrazac PBA3/ (original ili kopija)

Za nerezidente *:

  • Ovjerena fotokopija pasoša
  • Prevod pasoša na jedan od službenih jezika u BiH (osim za državljane Srbije, CG i Hrvatske)
  • Prijava boravka (bijeli karton / potvrda iz hotela)

* Nerezidentni mogu otvoriti tekući KM račun isključivo ako su zasposleni u BiH te ostvaruju redovna primanja po tom osnovu.

Dodatne pogodnosti koje su vam dostupne:

Besplatna mjesečna naknada za vođenje računa uz BBI pakete AKTIV, PRAKTIK, KLASIK i PLATINUM.

Preuzemite dokumentaciju:

Info list