Visa Classic kartica | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

BBI VISA Classic kartica

BBI VISA Kreditna kartica vam olakšava kupovine roba i usluga, te omogućava podizanje gotovine. Sa BBI VISA Kreditnom karticom u novčaniku sigurno koračajte kroz život.

Prednosti koje su vam dostupne:

 • Revolving kreditna kartica - Izbor revolvinga po želji korisnika (5% ili 10%)

 • Trošak za korisnika uslovljen korištenjem kartice

 • Besplatne SMS obavijesti po svakoj izvršenoj transakciji

Informacije i karakteristike

 • Fleksibilna prema korisniku
 • Međunarodna platna kartica
 • Izbor revolvinga po želji korisnika (5% ili 10%)
 • Transparentnost i predvidivost obaveza
 • Obračun popusta na transakcijske naknade (popust se obračunava na transakcijske naknade iz prethodna 3 mjeseca pod uslovom da za korisnika nije vršen obračun penala za kašnjenje)
 • Mogućnost podizanja gotovine
 • Mogućnost korištenja online

Ukoliko želite postati korisnik BBI VISA Kreditne kartice u najbližoj filijali/poslovnici aplicirajte uz sljedeću dokumentaciju:

 • Popunjenu i potpisanu Pristupnicu za izdavanje Kreditne kartice
 • Pristupnica treba biti ovjerena kod Poslodavca
 • Fotokopiju CIPS prijave o mjestu boravka
 • Ovjerenu fotokopiju lične karte
 • Tri posljednje platne liste ovjerene i potpisane od strane šefa računovodstva
 • Izvod po tekućem računu za posljednja tri mjeseca
 • M2 obrazac (prijava na PIO),  specifikacija plaća ovjerena od poreske uprave za zadnja 3 mjeseca, za uspolenike organizacionih oblika STR, SUR, SZR i DOO
 • Ovjerena Isprava o zapljeni po pristanku dužnika (dva primjerka) - po odobrenju kartice
 • Mjenica (dva primjerka) – po odobrenju kartice
 • Ukoliko aplikant ima žiranta, potrebno je da i žirant dostavi istu dokumentaciju kao i korisnik Kreditne kartice.

Banka donosi konačnu odluku o odobrenju izadavanja Kreditne kartice, te zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

Preuzimanje dokumentacije

Info list FBIH - VISA Classic kartica

Info list RS - VISA Classic kartica

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.