Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed

Ukoliko vlasnik novčanih sredstava želi ostvariti odmah prihod na svoja sredstva, BBI banka u svojoj ponudi depozita ima i specifičan depozit – Wakala sa isplatom prinosa unaprijed.

Prednosti koje su vam dostupne:

 •  Isplata prinosa odmah po oročenju novčanih sredstava

 •  Fiksna stopa prinosa

Informacije i karakteristike

 • Wakala štedni ulog sa isplatom projiciranog prinosa unaprijed ima za cilj omogućiti klijentima da dobiju prinos unaprijed, na dan oročenja novčanih sredstava.
 • Visina uloga je fiksna i definisana osnovnim ulogom
 • Wakala štedni ulog sa isplatom projiciranog prinosa unaprijed se može ugovoriti u KM i EUR valuti
 • Period oročenja za ovu vrstu štednog uloga je fiksan – 24 ili 36 mjeseci
 • Klijent ne može povećavati niti smanjivati štedni ulog, tokom ugovorenog perioda oročenja
 • Ugovor se po dospjeću automatski razročava
 • Štedni ulog se zasniva na principu Wakala ugovora, što predstavlja ugovor o agenturi gdje Banka kao agent djeluje u ime i za račun klijenta i ulaže sredstva u halal projekte. Banka za agenturu od klijenta ne naplaćuje naknadu, a klijentu garantuje isplatu ugovorenog prinosa na depozit.
 • Štedni ulozi u visini do 70.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u  skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH). 

Zašto je štednja u BBI stabilna?
BBI d.d. Sarajevo jedina u Bosni i Hercegovini posluje u skladu sa islamskim finansijskim principima, što znači da prikupljeni slobodan novac od svojih štediša banka isključivo investira u realne, profitabilne i prije svega halal-projekte. Novoostvareni profit iz tih projekata BBI banka će podijeliti sa svojim štedišama u vidu isplate prinosa na štednju.

Zašto je štednja u BBI pouzdana?

Štednja u BBI banci je sigurna, stabilna i pouzdana. Štedni ulozi do 70.000 KM osigurani su i prema Zakonu o osiguranju depozita. Stabilnost i sigurnost Banke ogleda se, između ostalog, i u snazi i veličini dioničara BBI banke  - Islamske razvojne banke (IsDB) koja je u vlasništvu 57 vlada zemalja članica OIC-a. Islamska razvojna banka je institucija koju svjetske rejting-kuće Fitch Ratings i Moody's već 15 godina zaredom ocjenjuju sa AAA - najvećom mogućom ocjenom. Dioničari BBI banke su i dvije vodeće islamske banke iz Ujedinjenih Arapskih Emirata – Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) i Dubai Islamic Bank (DIB).

Zašto je štednja u BBI sigurna?
BBI banka jedna je od najbrže rastućih banaka u Bosni i Hercegovini sa aktivom većom od 1,4 milijarde KM. Svi depoziti do 70.000 KM osigurani su, prema Zakonu o obaveznom osiguranju depozita, od strane Agencije za osiguranje depozita BiH, čija je članica Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Potrebna dokumentacija

Za rezidente

 • Kopija lične karte vlasnika štednog uloga i opunomoćenika
 • Original ili kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a vlasnika štednog uloga i opunomoćenika

Za nerezidente

 • Kopija pasoša ovjerena od strane nadležnih organa
 • Prijevod pasoša na jedan od službenih jezika BiH (osim za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske) ovjeren od strane sudskog tumača
 • Kopija potvrde o prijavi boravka

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Preuzimanje dokumentacije

Info list - Wakala sa isplatom prinosa unaprijed

 

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/uslugu



Molimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.



Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.