Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed

Ukoliko vlasnik novčanih sredstava želi ostvariti odmah prihod na svoja sredstva,  BBI banka u svojoj ponudi depozita  ima i specifičan depozit – Wakala sa isplatom prinosa unaprijed.

Prednosti koje su Vam dostupne:

 

 
Isplata prinosa odmah  po oročenju novčanih sredstava
 
 
Fiksna stopa prinosa
 
 
 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Informacije i karakteristike

 • Wakala štedni ulog sa isplatom projiciranog prinosa unaprijed ima za cilj omogućiti klijentima da dobiju prinos unaprijed, na dan oročenja novčanih sredstava.
 • Visina uloga je fiksna i definisana osnovnim ulogom
 • Wakala štedni ulog sa isplatom projiciranog prinosa unaprijed  se može ugovoriti  u KM i EUR  valuti
 • Period oročenja za ovu vrstu štednog uloga je fiksan – 24 ili 36 mjeseci
 • Klijent ne može povećavati niti smanjivati štedni ulog, tokom ugovorenog perioda oročenja
 • Ugovor se po dospjeću automatski razročava
 • Štedni ulog se zasniva na principu Wakala ugovora, što predstavlja ugovor o agenturi gdje Banka kao agent djeluje u ime i za račun klijenta i ulaže sredstva u halal projekte. Banka za agenturu od klijenta ne naplaćuje naknadu, a klijentu garantuje isplatu ugovorenog prinosa na depozit.
 • Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u  skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH). 

 

Potrebna dokumentacija

Za rezidente

 • Kopija lične karte vlasnika štednog uloga i opunomoćenika
 • Original ili kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a vlasnika štednog uloga i opunomoćenika

Za nerezidente

 • Kopija pasoša ovjerena od strane nadležnih organa
 • Prijevod pasoša na jedan od službenih jezika BiH (osim za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske) ovjeren od strane sudskog tumača
 • Kopija potvrde o prijavi boravka

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Preuzimanje dokumentacije

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.