Uprava | Bosna Bank International

Uprava

Amer Bukvić

Predsjednik Uprave

Emina Šišić

Članica Uprave

Emir Čehajić

Član Uprave

Više rukovodstvo

Šukrija Ramić

Šerijatski kontrolor

Enver Redžović

Glavni interni revizor

Salih Purišević

Sekretar Banke

Nusreta Pidro

Direktorica Sektora za rizike

Edina Hasečić

Direktorica Sektora za poslovanje sa pravnim licima

Muamer Salkić

Direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom

Mirsada Čengić

Direktorica Sektora sredstava i finansijskih institucija

Semir Ibrahimović

Direktor IT Sektora

Vildana Škaljić

Direktorica Sektora za finansije

Muhiba Muratović

Direktorica Sektora za operacije

Nezir Karaibrahimović

Direktor Sektora za pravne poslove

Samir Suljević

Direktor Sektora za HR i administraciju

Dino Selimović

Direktor marketinga i komunikacija

Dino Ibrahimović

Direktor Sektora za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom