KALKULATOR KURSNA LISTA KONVERTOR VALUTA
Dodjela stipendija

Na osnovu odredaba Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata BBI, Komisija BBI za dodjelu stipendija, u saradnji sa Asocijacijom Fatma iz Sarajeva, nakon pažljivog pregleda i selekcije prispjelih zahtjeva zaprimljenih temeljem javnog konkursa, donijela slijedeću

O D L U K U

o dodjeli 500 stipendija za školsku/akademsku 2011/2012. godinu
iz Kategorije 1 - Fond Sheikh Saleh Kamel

Učenicima/studentima osnovnih/srednjih škola i fakulteta koji su aplicirali za stipendije iz Kategorije 1 - Fond Sheikh Saleh Kamel, dodjeljuje se 500 stipendija, i to:

Red.br. Prezime i ime Ime oca Mjesto prebivališta

1 BRANKOVIĆ MUHIDINA   MEHMEDALIJA SARAJEVO
2 BAJIĆ ALMA   IBRO KONJIC
3 SEJFIĆ VEDAD   NEDŽAD SARAJEVO
4 BIČO ALDIJANA   ALIJA  GORAŽDE
5 DOGAN ELDINA   EDIN BUGOJNO
6 FUŠKO MERJEMA   ŠABAN  TRAVNIK
7 KADRIĆ HAJRA   FERID KAKANJ
8 KAFADAR ADNA   MUSTAFA MOSTAR
9 ZUKO BELMA   MEHO VOGOŠĆA
10 PATKOVIĆ MAHIR   SALIM ZENICA
11 HADŽIĆ AJLA   MEMNUN  SARAJEVO
12 ĆEMER KASEMA   NAKIB  DONJI VAKUF
13 HODŽIĆ IRHAD   SELVER  KAKANJ
14 JUSIĆ DŽELILA   IBRO  BUŽIM
15 KRKALIĆ SUMEJA   NURFET BUŽIM
16 KUBAT EMINA   UZEIR ZENICA
17 MUFTIĆ EMIRA   IBRIŠIM VAREŠ
18 MUŠANOVIĆ DAMIR   MUSTAFA ILIDŽA
19 TATAREVIĆ SAFETA   SAFET TEŠANJ
20 FIFIĆ DŽENISA   PAŠO  ZENICA
21 JUSUFOVIĆ AMAR   SALIH  KONJIC
22 MEŠIĆ JASMINA   RAIF BIHAĆ
23 ŠAHIĆ SANJIN   SAFET  MOSTAR
24 IBRAHIMOVIĆ SALIH   IBRO SARAJEVO
25 ADEMOVIĆ JASMINA   KADRIJA ILIDŽA
26 AVDIĆ SAIDA   HIKMET ZENICA
27 BAJRIĆ AMILA   SAFET BUŽIM
28 BUKVA SELMA   SABIT GORAŽDE
29 ČEHAJA NIJAZ   IBRAHIJM  VISOKO
30 ČOLAKOVIĆ ŠEJLA   SEMIZ OLOVO
31 ČOPRA AMINA   KEMAL  SARAJEVO
32 DELIĆ IBUKIĆ HARIS MUHAMED  BIHAĆ
33 HALILOVIĆ AMILA   ŠERIF  SARAJEVO
34 HALIMA ARNAUT   VAHID ZENICA
35 HODŽIĆ SUADA   SUAD  TRAVNIK
36 HUSREMOVIĆ AMILA   SALIH  ZENICA
37 KLIČIĆ ILHANA   DŽEVAD  SANSKI MOST
38 KOKIĆ SARAH   AHMET TRAVNIK
39 MAKSUMIĆ NASIHA   ŠEFIK  KONJIC
40 MAŠINOVIĆ ALMINA   ISMET  VELIKA KLADUŠA
41 MEHMEDOVIĆ SEIDA   SELIM  TUZLA
42 MEMIĆ MERIMA   MUJO  SARAJEVO
43 MESIĆ NEJRA   FERID CAZIN
44 MILJEVIĆ LEJLA   SULEJMAN  KONJIC
45 MUNIKOZA BELMA   ŠEFIK KONJIC
46 MURIĆ NAILA   DAMIR  CAZIN
47 NANIĆ IBRAHIM   IZET  BUŽIM
48 OZTURK ZEJNEB   MERSIHA  ZENICA
49 POLJAKOVIĆ ALMEDINA   HRUSTO  SREBRENIK
50 RIBO RUMEJSA   MURIS TRAVNIK
51 SALIHBEGOVIĆ KENAN   JAKUB SARAJEVO
52 SALIHOVIĆ MEVLIDA   BEAZIT SARAJEVO
53 SALKIĆ FUADA   FUAD VITEZ
54 SMAJIĆ ZEHIRETA   MEVLUDIN VOGOŠĆA
55 VELIĆ IRINA   ABAZ  BOSANSKI NOVI
56 MAKIĆ HARUN   MUNIR  BUŽIM
57 RIZVIĆ AMINA   ISMAIL TUZLA
58 ARNAUT EMINA   RASIM TUZLA
59 DERVIŠEVIĆ MERJEMA   HASAN CAZIN
60 FEJZIĆ EDINA   MUSTAFA  VISOKO
61 HUSIĆ BELKISA   SUVAD  SARAJEVO
62 KAJTEZOVIĆ HARIS   NERMIN BOSANSKI NOVI
63 LUKOĐA ERMIN   VAHID ILIJAŠ
64 MORIĆ MERIMA   ZAIM  STOLAC
65 ŠAHOVIĆ AIDA   AMIR MOSTAR
66 ABDIĆ FATIMA   SAKIB BOSANSKA KRUPA
67 ADŽEMOVIĆ MUJO   EMIR VITEZ
68 AGULAMIĆ RAHIM   BEČIR  ZENICA
69 AHMIĆ NURUDIN   SAKIB  ZENICA
70 ALIHODŽIĆ ARMIN   AMIR ILIJAŠ
71 ALIHODŽIĆ DŽEMILA   SULEJMAN  TRAVNIK
72 BAJRAKTAREVIĆ EMINA   ASIM BOSANSKA KRUPA
73 BAJŠANSKI ANA   ZLATKO CAZIN
74 BEKTAŠ MUBAREK-KERIM   MIDHAT SARAJEVO
75 BJELIĆ MEVLUDIN   MEHMED SREBRENIK
76 BRKAN DŽENANA   ELVEDIN  SARAJEVO
77 ĆOGIĆ JAKUB   NEVZUDIN  TRAVNIK
78 ČOSIĆ AMINA   MURADIF  BUGOJNO
79 ĆOSIĆ KADRIJA   KADRIJA ČELIĆ
80 ČUSTOVIĆ EMINA   AHMED STOLAC
81 DELIĆ ŠEMSO   ŠEMSO OLOVO
82 DERVIŠEVIĆ AIDA   SAFIDA TRAVNIK
83 DILBEROVIĆ ALMIRA   ĐEVAD MOSTAR
84 DURAKOVIĆ ĆAMIL   RASIM VELIKA KLADUŠA
85 DŽANIĆ ADMIR   HAMDIJA BOSANSKI PETROVAC
86 GLASIĆ SENADA   SADIF NOVO SARAJEVO
87 GRAČIĆ ENSAR   ASIM ZENICA
88 GRBO IBRO   IZET VOGOŠĆA
89 HASEČIĆ MERIMA   MIRALEM  ILIJAŠ
90 HASIČIĆ DŽULA   ENES  TRAVNIK
91 HASOVIĆ LEJLA   AMIR SARAJEVO
92 HLIVNJAK AMILA   EMRUDIN VITEZ
93 KADRIĆ ABAS   ASIM  SARAJEVO
94 KOVAČEVIĆ ADI   AMIR  SARAJEVO
95 LETIĆ ANELA   ADEM DOBOJ
96 MUJIĆ FADILA   HASAN  MOSTAR
97 MUŠANOVIĆ SAMILA   SELIM KONJIC
98 NOVALIĆ NEDŽAD   FADIL  ZENICA
99 SALIHOVIĆ AMINA   NUSRET  TUZLA
100 SALKIĆ SENITA   DŽEVAD BOSANSKA KRUPA
101 ŠEHIĆ FEHIM   FEHIM SARAJEVO
102 SELIMOVIĆ ENVER   IBRAHIM  DONJI VAKUF
103 SELMAN FAHIRA   KASIM  TRAVNIK
104 ŠEPER ZAHIDA   SMAJO NOVI TRAVNIK
105 SIVRO MEDINA   RAMO VITEZ
106 SKOPLJAK AMILA   FUAD  ZENICA
107 SULJIĆ SENADA   SENAHID  ILIJAŠ
108 TOJAGA TIKVEŠA HARIS RASIM MOSTAR
109 ČIRKIĆ AJKA   HIMZO KOTOR VAROŠ
110 DURANOVIĆ AMELA   HASAN  BUŽIM
111 REDŽIĆ MERJEMA   RAMIZ ZENICA
112 ŠEHOVIĆ SENIJADA   RIFET  KOTOR VAROŠ
113 VEHABI JASMIN   SAFET ZENICA
114 ĆANO DŽENISA   ALMIN MOSTAR
115 ČAVČIĆ FARIS   ADMIR SARAJEVO
116 HAJDAROVIĆ ARMIN   NEZIR STOLAC
117 HODŽIĆ MUJO   HASAN SARAJEVO
118 MUJIĆ RAMIZA   EMIR MOSTAR
119 ŠPAGO MUAMER   ENES SARAJEVO
120 BEGIĆ ALMA   AMIR BIHAĆ
121 AVDIBEGOVIĆ TARIK   ZLATAN  TUZLA
122 AVDIĆ INELA   ALIJA  TUZLA
123 ČAHTAREVIĆ RIJAD MEHMED  ZAVIDOVIĆI
124 ĐEKIĆ NAIDA   NUSRET ILIDŽA
125 DRLJO DŽEJNA   FADIL GORAŽDE
126 ĐULKIĆ ALMA   HALID  BIHAĆ
127 DŽANKOVIĆ ALDIN   ALIJA SARAJEVO
128 GRBO AJLA   ALJO VOGOŠĆA
129 HAJDAROVIĆ ALDINO-DINO   ENVER MOSTAR
130 HALAVAĆ SAKIBA   SAKIB BIHAĆ
131 HASKOVIĆ ADELA   FADIL SARAJEVO
132 HUJDUR ALMIR   MIRSAD  ZENICA
133 HUKIĆ HUSEJIN   MURIZ TUZLA
134 HUREM VILDANA   HILMO  FOJNICA
135 HUSKIĆ SAJRA   ESAD  BIHAĆ
136 JAKUPOVIĆ SEADA   ALIJA  TEOČAK
137 JAMAKOVIĆ EMINA   RAŠID VOGOŠĆA
138 JUSUFOVIĆ LEJLA   IRFAN  KONJIC
139 KANLIĆ AMSAD   NIJAZ GORAŽDE
140 KORO AMMINA   HILMO  MOSTAR
141 KOVAČEVIĆ LEJLA   MUJAGA CAZIN
142 KUBAT AMINA   ABDULAH ILIDŽA
143 KURTEŠIĆ AIDA   SEMIR MOSTAR
144 LIŠANČIĆ AMINA   ASMIR BANJA LUKA
145 MAHMUTOVIĆ BENAMIR   AMIR GORAŽDE
146 MALKOČ AZRA   ŠEMSO  SARAJEVO
147 MARIĆ MEHMED   MURAT MOSTAR
148 MAŠIĆ EMIR   OMER BIHAĆ
149 MERDŽANIĆ MAHIRA   SELVER  FOJNICA
150 MURATOVIĆ ESAD   RAMO VOGOŠĆA
151 PAŠIĆ DŽENAN   FUAD  BIHAĆ
152 RAMIĆ SUADA   OSMAN  VOGOŠĆA
153 REDŽEPAGIĆ FARIS   ENIS  SARAJEVO
154 SAKIĆ SABINA   SULJO ZVORNIK
155 SALIHOVIĆ SANELA   MERSAD VLASENICA
156 ŠEHOVIĆ HASO   KERIM BANJA LUKA
157 SELIMOVIĆ EDIN   MEHMED SARAJEVO
158 SMAJIĆ ENIDA   ASIM  KONJIC
159 TAHIĆ EMRAH   EMIR VOGOŠĆA
160 TANJO ALEN   BAKIR  SARAJEVO
161 TARAHIJA ENES   MIRNES  VITEZ
162 ŽIGIĆ NERMINA   FADIL  VOGOŠĆA
163 BULIĆ DŽENETA   ĐENAT VISOKO
164 DENDIĆ JASMINA   SMAJO ZAVIDOVIĆI
165 ALIJAGIĆ ALMIN   SAMIR BOSANSKA KRUPA
166 ĆATIĆ SELMA   SENAD SARAJEVO
167 ČAVČIĆ RIJAD   ADMIR SARAJEVO
168 ČOVIĆ SANJA   ŠEFKIJA SARAJEVO
169 CRNKIĆ AJLA   SEAD DONJI VAKUF
170 ĐIPA AZIZ   AHMET KONJIC
171 HUSEINOVIĆ NEJLA   RASIM VOGOŠĆA
172 HUSIĆ BERNISA   SUVAD KOTOR VAROŠ
173 KARIĆ HATIDŽA   HIMZO VOGOŠĆA
174 KUJAKOVIĆ ENSAR   OSMAN GRADAČAC
175 MULABDIĆ IBRAHIM   IBRAHIM  ŽIVINICE
176 MURATOVIĆ ESMA   JAKUB  ZENICA
177 SUBAŠIĆ LAMIJA   ZEJD SARAJEVO
178 ZEČEVIĆ SEMIR   ŠEFIK  FOJNICA
179 SEJDIĆ AMILA   HASAN VISOKO
180 ASMAJIĆ AMR   ŠEHZAD  ZENICA
181 BAJROVIĆ ALDIJANA   NAZIF ILIDŽA
182 BEĆIROVIĆ AMINA   REĐO VOGOŠĆA
183 BEŠLIĆ ALDA   KENAN  NOVO SARAJEVO
184 BILIĆ AMAR   ELVEDIN SARAJEVO
185 BOŠNJAKOVIĆ REBIJA   SENAD GRADAČAC
186 BUČAN EDIS   ĆEMAL SARAJEVO
187 BUHIĆ NADŽA   NEĐAD SARAJEVO
188 ČOPELJ MIRSADA   MIRSAD MOSTAR
189 DEKIĆ ABDULAH   AHMET BUŽIM
190 DRINIĆ ALMA   HAMDIJA  FOJNICA
191 DRLJO ADNAN   AHMO GORAŽDE
192 DROC ARMIN   KEMAL MOSTAR
193 DUBRAVAC-RAHIĆ ALDIJANA   SALIH SARAJEVO
194 DŽANANOVIĆ NADIR   MALIK HADŽIĆI
195 DŽEMIDŽIĆ ERNIS   EMIR  GORAŽDE
196 DŽOKLO ALDINA   ABDUREZAK  MOSTAR
197 GOGIĆ ALDIN   MIRSAD KLADANJ
198 HAJROVIĆ BINASA   SEID MOSTAR
199 HODŽIĆ AMIRA   AMIR VISOKO
200 HOŠIĆ ALEN   ELAN BIHAĆ
201 HRUSTANOVIĆ ALDINA   SULEJMAN  TUZLA
202 IBRAHIMOVIĆ ILMA   BERIZ BRČKO
203 IMAMOVIĆ AMINA   NASIR SARAJEVO
204 KAPIĆ MIRZA   AHMET CAZIN
205 KARALIĆ LEJLA   ADEM  FOJNICA
206 KARAVELIĆ ISMIHANA   BEĆIR  ZENICA
207 KRVAVAC AMEL   MEHMEDALIJA GLAMOČ
208 KUBURA SUMEJA   FIKRET  VISOKO
209 KURTA ALMINA   HASAN  FOJNICA
210 MAHMULJIN DINO   OMER SARAJEVO
211 MEHMEDOVIĆ OSMAN   HALIL ILIJAŠ
212 MEHMEDOVIĆ SEID   HASO ZVORNIK
213 MURATOVIĆ NERMINA   MEHO  ŽIVINICE
214 MURATOVIĆ VILDANA   UZEIR  FOČA
215 MUŠANOVIĆ DAMIR   DAMIR BIHAĆ
216 MUSTAFIĆ NEDAŽD   MUJO  BRATUNAC
217 NERETLJAK TARIK   EMIR  ILIJAŠ
218 OMIĆ AMIR   MESUD  ILIJAŠ
219 PECIKOZA ARNELA   MEHMED ILIDŽA
220 RAŠČIĆ AMILA   DŽEVAD ILIDŽA
221 ŠABANOVIĆ MELISA   HAZIM  ZENICA
222 ŠOŠIĆ HADIS   MUJO BUGOJNO
223 TOPLIĆ AMAR   NEDIM  ČELINAC
224 TOPOLJAK BILAL   MUHAMED  TRAVNIK
225 ZEHEROVIĆ AMINA   RUŽDIJA VISOKO
226 ZJAJO FARUK   MIRSAD  JAJCE
227 ČATIĆ SELMA   HASAN  SARAJEVO
228 ĐANAN SLADIJA   AHMET ZENICA
229 MAKIĆ AHMED   ZUHDIJA BUŽIM
230 SPAHOVIĆ MUHAMMED   SPAHO ILIDŽA
231 ALIJAGIĆ NAĐA   NEDŽAD SARAJEVO
232 BEĆIROVIĆ SELIM   ELVEDIN GORAŽDE
233 DURAKOVIĆ JASMINA   ĐULAGA BOSANSKA KRUPA
234 GEGO NAIDA   REDŽO ILIDŽA
235 GRABUS SUMEJA   OSMAN  ZENICA
236 HADŽIĆ SENAD   ENES CAZIN
237 HASANOVIĆ ADIS   SALIH ZENICA
238 HERO SULEJMAN   OSMAN RAMA
239 MUMINOVIĆ MIRSAD   SEMIR CAZIN
240 OMEROVIĆ ADNAN   ALIJA SARAJEVO
241 PRELJEVIĆ HAMZA   FERID BRČKO
242 ŠETKA ERMANA   DERVO MOSTAR
243 TRAŠIĆ MERIMA   SALIH ČELIĆ
244 TUCAKOVIĆ NIJAZ   EJUB JABLANICA
245 ZEČIĆ ADIS   RASIM PROZOR RAMA
246 PIRIĆ ARMIN   SALKO MOSTAR
247 ALIBAŠIĆ NEDŽAD   RAŠID  TRAVNIK
248 ALIHODŽIĆ AMRA   AMIR  ILIJAŠ
249 BAŠIĆ MIDHETA   HAJRUDIN  ZENICA
250 BAVČIĆ HARUN   AVDO ILIDŽA
251 BEGANOVIĆ EMINA   MEHO ZENICA
252 BEŠIREVIĆ HARIS   NERMIN CAZIN
253 BIJEDIĆ AMNA   TARIK MOSTAR
254 ČATIĆ AMMAR   HASAN  SARAJEVO
255 ČEKAR ADNA   ADIL GORAŽDE
256 DEDIĆ JASMIN   SAFET CAZIN
257 DELIĆ HALID   ISMET SARAJEVO
258 DŽAFO ALEMA   SALKO TRAVNIK
259 DŽELOVIĆ VEDAD   MEDAN SARAJEVO
260 FEJZIĆ ENA   MIRSAD  ZENICA
261 GURDA HARIS   NEZIR SARAJEVO
262 HADŽIĆ NEJRA   MIRZAH  SARAJEVO
263 HAMDIJA MUJEZIN   NURIJA SARAJEVO
264 HASANOVIĆ SANELA   BEHUDIN SARAJEVO
265 HASKIĆ FAHRUDINA   FAHRUDIN  NOVI TRAVNIK
266 HORIĆ VELIDA   MESUD  VITEZ
267 HUSEINOVIĆ ADILA   ŠEMSO  ZAVIDOVIĆI
268 IBIŠEVIĆ NEVRESA   KEMAL ILIJAŠ
269 JUNUZOVIĆ ALMEDINA   SEMIR MOSTAR
270 KARALIĆ LEJLA   IFET  VITEZ
271 KARIŠIK DINO   ESAD ILIDŽA
272 KOVAČ MIRZA   ESAD VAREŠ
273 KUKULJAC HARIS   EDIB SARAJEVO
274 KULALIĆ SAJRA   DŽEMALUDIN ZENICA
275 LENJINAC SABINA   MUSTAFA VOGOŠĆA
276 MELIĆ IZETA   IZET BOSANSKI PETROVAC
277 MERDŽANIĆ RIJAD   JASMIN SARAJEVO
278 MEŠANOVIĆ JASMIN   HASIB BIHAĆ
279 MIDŽIĆ AFANA   AFANA BIHAĆ
280 MUJAGIĆ MIRZET   SINAN SARAJEVO
281 MUJIĆ ALEN   VELID VOGOŠĆA
282 MURTIĆ SENADIN   AMIR KONJIC
283 MUSTAFIĆ DŽENAIDA   SULEJMAN BUŽIM
284 MUSTAFIĆ DŽENITA   MIRZET  TUZLA
285 NUMANOVIĆ AMINA   SEAD  VOGOŠĆA
286 OKUGIĆ JASMINA   AMIR  BIHAĆ
287 PAŠIĆ AJDIN   ZLATAN BOSANSKA KRUPA
288 PLEĆAN NERMILA   HAJRUDIN SARAJEVO
289 RAMIĆ IRMA   EDINA  ILIJAŠ
290 RIZVO ELDINA   SUNO ILIJAŠ
291 SELIMOVIĆ AMINA   JASMIN DONJI VAKUF
292 SELIMOVIĆ MIRNESA   MIHRET OLOVO
293 SIVRO RAMO   HAKIJA TRAVNIK
294 SKENDEROVIĆ DŽEJNA   SULJO BUŽIM
295 SMAJLOVIĆ MERIMA   SAID MAGLAJ
296 SMAJLOVIĆ VEDAD   NEDŽAD VOGOŠĆA
297 SOKOLOVIĆ VEJSIL   IBRAHIM MOSTAR
298 SULEJMANOVIĆ ANESA   MEVLUDIN VOGOŠĆA
299 SULJIĆ AIDA   HAZIM BIHAĆ
300 SULJIĆ SAIDA   SAIB VOGOŠĆA
301 TURSANOVIĆ ERMINA   HAKIJA ZENICA
302 VEHABOVIĆ DŽENANA   SENAD VELIKA KLADUŠA
303 VELADŽIĆ VAHIDA   ŠERIF  VELIKA KLADUŠA
304 ZEC ĆAMIL   ĆAMIL BANJA LUKA
305 BABIĆ AIDA   MEHMEDALIJA  SARAJEVO
306 ČAMPARA ENA   DRAGAN SARAJEVO
307 DERVIŠEVIĆ RAJIDA   REŠID BIHAĆ
308 LUTVIĆ HASNA   NAIL SARAJEVO
309 MARIĆ MERIMA   AHMED MOSTAR
310 OMEROVIĆ ALDIJANA   MEHMEDALIJA VOGOŠĆA
311 ŠATARA ADNAN   ENVER STOLAC
312 BAJRAKTAREVIĆ ENSAR   NEPOZNAT SARAJEVO
313 ČOLAKOVIĆ FATKA   DERVIŠ ZENICA
314 ĐEDOVIĆ IBRAHIM   RIJAD SARAJEVO
315 HANDŽIĆ ALDIN   SEAD SARAJEVO
316 KAMETOVIĆ ALVIN   AVDO  TUZLA
317 KRČALO ARNESA   SAFET  SARAJEVO
318 MAŠIĆ MUJO   SAFET BOSANSKI PETROVAC
319 MEŠA HAFSA   HUSEIN FOJNICA
320 MILIŠIĆ ŠEJLA   OMER ILIDŽA
321 MURATAGIĆ ISMAR   ISMET KLJUČ
322 NADRAJIĆ IRMA   ENVER MOSTAR
323 SARAJLIĆ JASMINA   KASIM  ILIDŽA
324 VELE MERIMA   IBRAHIM STOLAC
325 MULAVDIĆ MELINA   SAFET VOGOŠĆA
326 ADEMOVIĆ REFIJA   HAZIM ILIJAŠ
327 ALIĆ MEHIDIN   SEJFULAH VOGOŠĆA
328 ALIĆ ŠUHRETA   ZAJKO  VOGOŠĆA
329 BAŠIĆ BELMA   ENES MOSTAR
330 BEČIRČIĆ MIRZA   EDIN SARAJEVO
331 BEŠIĆ HASO   HAMED ILIJAŠ
332 BIBER NEJRA   SAMIR  SARAJEVO
333 BILIĆ EKREMA   EKREM ZENICA
334 BULJUBAŠIĆ ELDINA   TAIB SARAJEVO
335 BUŽO AMINA   ŠAHIN HADŽIĆI
336 ĆATIĆ IRHAD   SENAD VELIKA KLADUŠA
337 ČERKEZ DANIJELA   ŽELJKO  TUZLA
338 ČOMOR VERNES   BAJRO HADŽIĆI
339 ČORBEG ALDIJANA   HAĐO  TRAVNIK
340 ČOSIĆ ALMEDIN   SELIM  ZAVIDOVIĆI
341 ČUSTO VELIDA   IZET STOLAC
342 DERANJIĆ EMRAH   VAHID  MRKONJIČ GRAD
343 DRAKOVAC NIHAD   ZIJAD GORAŽDE
344 DŽANKIĆ ADELA   AVDO  SARAJEVO
345 FAZLIĆ AMINA   MERIMA  ILIJAŠ
346 FELIĆ ŠAHA   SEAD BIHAĆ
347 FRLJ EMINA   SENAD GORNJI VAKUF
348 GABELJIĆ MIRNES   MIRSAD VOGOŠĆA
349 GERIN AMNA   ENVER STOLAC
350 GUSTO DŽIHAD   SALKO MOSTAR
351 HADŽIĆ AMELA   VAHIDIN TUZLA
352 HAMIDOVIĆ SELMA   HAZIM  ZENICA
353 HAMZIĆ KEMAL   KASIM GORAŽDE
354 HANDANOVIĆ ASMIR   ASIM  BIHAĆ
355 HASELJIĆ SAMIR   FADIL ZENICA
356 HASIĆ SAMRA   ENES GRADAČAC
357 HIRKIĆ MUAMER   ISMAIL VOGOŠĆA
358 HUSIĆ ELMA   NEDŽAD SARAJEVO
359 IBIŠEVIĆ MIRELA   RAMO ILIJAŠ
360 KADRIĆ NIJAZ   KADRIJA BRČKO
361 KAPIDŽIĆ FERID   KADRIJA  ILIDŽA
362 KARIĆ AJDIN   ZEHRUDIN SREBRENIK
363 KEDIĆ DŽEJLAN   SENAD  BOSANSKA KRUPA
364 KOVAČ ALMIN   ZAJKO  ZENICA
365 LEPIR MERISA   VELIJA ILIDŽA
366 LJALJIĆ MUSTAFA   MUHAMED ČELIĆ
367 MAHMUTAGIĆ IDA   REUF ZENICA
368 MALIČEVIĆ DERVIŠ   DERVIŠ SARAJEVO
369 MAŠINOVIĆ LEJLA   HUSEIN VELIKA KLADUŠA
370 MEMIĆ JASMINA   HASAN MOSTAR
371 MURATOVIĆ ADELA   HUSEIN  ILIDŽA
372 MURATOVIĆ FATA   HUSEJIN  ILIDŽA
373 MUŠANOVIĆ ENIS   BAJRO KOTOR VAROŠ
374 MUSIĆ HARIS   ADNAN ILIJAŠ
375 MUSTAFIĆ AZRA   REŠAD DOBOJ
376 MUSTAFIĆ BELMA   EKREM  MOSTAR
377 NESIMI ENA   ADMEDIN  TRAVNIK
378 OBUĆA AMRA   SENADIN GORAŽDE
379 OBUĆA FARUK   BAJRO GORAŽDE
380 OSMANAGIĆ AZRA   ELVEDIN MOSTAR
381 OSMANOVIĆ AZRA   SELVER  ILIDŽA
382 RAHIĆ ANER   ASIM MOSTAR
383 SALKIĆ EMSADA   DŽEVAD BOSANSKA KRUPA
384 SANDŽAKTAR ASJA   ADIS MOSTAR
385 SARAČ HUSEIN   BEJAMIN ZENICA
386 ŠLJIVO KERIMA   SMAJIL JAJCE
387 SMAJIĆ AZRA   SENAD  TRAVNIK
388 SPAHIĆ SENAHID   HASAN DOBOJ
389 SUĆESKA MINELA   UZEIR SARAJEVO
390 TABAKOVIĆ ZILA   ZAHIR STOLAC
391 TELALOVIĆ AMINA   SENAD  ZENICA
392 VEJZOVIĆ HAJRETA   HAKIJA ILIJAŠ
393 VLAHOVLJAK AJLA   BEHUDIN SARAJEVO
394 GRAČIĆ NEJRA   ASIM  ZENICA
395 HODŽIĆ SEAD   BEĆAR SARAJEVO
396 JUGOVIĆ ELDIN   MITHAT MOSTAR
397 KADIĆ FARIS   RASIM SARAJEVO
398 SERHATLIĆ BINELA   MIRSAD SARAJEVO
399 ŠALAKA AMRA   ZAJKO GORAŽDE
400 VALJEVAC NADŽIJA   ENVER SARAJEVO
401 BEGANOVIĆ AMNA   NESIB ZENICA
402 BRKIĆ SELAM   SANJA  MOSTAR
403 BUNIĆ AMELA   DŽEMAL FOJNICA
404 ČOLAKOVIĆ IMER   NIJAZ OLOVO
405 DEJKIĆ AMAR   NUSRET MOSTAR
406 ĐULOVIĆ IMER   SAFET  OLOVO
407 HASANAGIĆ MAHIR   ERAMIZ FOJNICA
408 HASANOVIĆ ELVIRA   BEĆIR ILIJAŠ
409 HUSADŽIĆ ANIS   EDIN BOSANSKI PETROVAC
410 JUSUPOVIĆ RIJAD   IBRO ILIDŽA
411 KAFEDŽIĆ ENNA   HUSE BOSANSKI PETROVAC
412 NEIMARLIJA NEJRA   SALIH KAKANJ
413 NEZIREVIĆ EMINA   MIDHAT ZENICA
414 OHRAN AZRA   AZIZ VISOKO
415 OSMANČEVIĆ EMINA   ISMET ZENICA
416 SALKIČ SELMA   HAJRUDIN BRATUNAC
417 ŠIŠIĆ SELMA   NIJAZ ZENICA
418 SPAHIĆ SEDINA   IBRAHIM ILIDŽA
419 ŽUJO HARIS   FEHIM STOLAC
420 ADEMOVIĆ FATIMA   FAZLIJA VOGOŠĆA
421 AGIĆ BELMA   EMIR  ILIDŽA
422 ALIĆ SELMA   REFIK KONJIC
423 AVDIĆ EMINA   RAMO KLJUČ
424 BAJRAMOVIĆ ALMA   ISMET VOGOŠĆA
425 BEBANIĆ LEJLA   EKREM  MOSTAR
426 BEGIĆ JASMIN   VAHID GORAŽDE
427 BERHAMOVIĆ AJLA   NIJAZ VISOKO
428 BILIĆ ŠEFKO   VAHID ZENICA
429 BOTIĆ AHMET   MUHAMED KOTOR VAROŠ
430 BULJUBAŠIĆ LEJLA   NIJAZ ZAVIDOVIĆI
431 ČAUŠEVIĆ LEJLA   SENAHID KLADANJ
432 ĆEBIĆ ARNES   ZEĆIR ZAVIDOVIĆI
433 ČEHIĆ ANES   SEAD VELIKA KLADUŠA
434 ČEHIĆ TARIK   HUSEJIN  GORAŽDE
435 ĐEDOVIĆ NEIRA   IBRAHIM SARAJEVO
436 DELIĆ HASEDIN   HASIB VOGOŠĆA
437 DERVIŠEVIĆ ADNANA   OMER KLJUČ
438 DERVIŠEVIĆ SARA   HASAN CAZIN
439 DIZDAREVIĆ MUBINA   TAJIB ZENCA
440 DURIĆ MERSUD   MUSTAFA  BUŽIM
441 FIFIĆ ASMIR   ASEF BANJA LUKA
442 GLEDO NIHAD   MUNIB OLOVO
443 HADŽIĆ VEDAD   BAJAZIT  TUZLA
444 HAFIZOVIĆ SUMEJA   SEJMO VOGOŠĆA
445 HALAČ NERMA   SINAN VOGOŠĆA
446 HALILČEVIĆ SAMIR   SEAD  TUZLA
447 HALILOVIĆ NEŠAD   NEDŽAD  TUZLA
448 HERENDA AIDA   FAIK GORAŽDE
449 HIBIĆ HARIS   VAHID  BANJA LUKA
450 HODŽIĆ LEJLA   KASIM  VOGOŠĆA
451 HRUSTIĆ RUSMIR   ENES  TRAVNIK
452 IBRANOVIĆ SEAD   SEAD BRČKO
453 JAMAKOVIĆ MELISA   NIJAZ VISOKO
454 JAŠAREVIĆ FERIDA   IZET TRAVNIK
455 KALČO SENIJA   SEVERIN VITEZ
456 KEREŠ AMINA   SULJO SARAJEVO
457 KLJUNO ADISA   ISMET SARAJEVO
458 KOLAŠINAC AJDIN   ZEMKO ZENICA
459 KULJANČIĆ MEHMED   MEHMED VLASENICA
460 MAJSTOROVIĆ SAJRA   MIRSAD  BIHAĆ
461 MILIĆ AZRA   ADIL SARAJEVO
462 MILJEVIĆ MIRSAD   ESAD  KONJIC
463 MUMINOVIĆ MERSAD   MIRSAD SARAJEVO
464 MUMINOVIĆ NEDŽAD   HAMZA OLOVO
465 MURASPAHIĆ DŽENITA   ATIF MOSTAR
466 MUŠIĆ ZEHRUDINA   SALIM  ZAVIDOVIĆI
467 MUSTAČEVIĆ AMER   HAMDIJA  TUZLA
468 NEZIREVIĆ AMAR   NEDIM SARAJEVO
469 OMEROVIĆ SANELA   SALKO ILIJAŠ
470 OMEROVIĆ TIMA   ISMET TUZLA
471 OMIĆ MUHAMED   BAJRO VOGOŠĆA
472 ORIĆ ASMIRA   ŠUKRIJA VOGOŠĆA
473 PIČAR NAKIB   NAKIBA BUGOJNO
474 PRAČIĆ DŽEVAD   ISMET SARAJEVO
475 ŠABANOVIĆ EDIN   HUSAO  KOTOR VAROŠ
476 SADIKOVIĆ LEJLA   REFIK CAZIN
477 SADIKOVIĆ ŠERIF   HILMO VELIKA KLADUŠA
478 ŠAHINOVIĆ LEJLA   ŠABO DONJI VAKUF
479 SARAJLIĆ AMINA   MIDHAT OLOVO
480 ŠEHIĆ ELDAR   ASIF VAREŠ
481 ŠEHIĆ HADIĐE   TAHIR SARAJEVO
482 ŠEHIĆ KENAN   SEMIR VITEZ
483 SELMAN ADNAN   MENSUD MOSTAR
484 SULJIĆ MUAMER   SABIT VOGOŠĆA
485 TABAKOVIĆ NEJLA   DŽEMAL STOLAC
486 TINJAK ALDIN   ESO  SARAJEVO
487 TORLAK ILDIN   SUAD SARAJEVO
488 VELADŽIĆ REJLA   REUF BIHAĆ
489 VELAGIĆ SUMEJA   ISMET VELIKA KLADUŠA
490 VIDAČKOVIĆ JASMINKA   JASMIN SARAJEVO
491 VILIĆ ARNELA   HIMZO GORAŽDE
492 AVDIBEGOVIĆ AMIR   SULEJMAN GORAŽDE
493 ĆENANOVĆ SALADIN   RIFET  BIHAĆ
494 TALIĆ ADMIRELA   ELHAD SANSKI MOST
495 SANEL HASANOVIĆ BEHUDIN SARAJEVO
496 GAGULA VAHIDA SABID SARAJEVO
497 IBREKIĆ LEJLA EMIR  BANJA LUKA
498 ALMA HUJIĆ EJUB HADŽIĆI
499 MIRZA DUPOVAC  JASMIN  SARAJEVO
500 AHMETSPAHIĆ AMILA MUZAFER SARAJEVO

Komisija preporučuje BBI da razmotri mogućnost dodjele 8 stipendija iz Fonda banke za humanitarne svrhe – Charity Fond za aplikante sa posebnim socijalnim statusom i potrebom. 

Red.br. Prezime i ime Ime oca Mjesto prebivališta
1 ELVIR PALIĆ AHMED VITEZ
2 NEDIM KUNOVAC HASAN GORAŽDE
3 ELMIR GOJAK  AZIZ  NOVO SARAJEVO
4 FRLJ ENISA  MIRSAD SARAJEVO
5 SELMA BAŠIĆ  ASIM  SARAJEVO
6 FESTIĆ MEHMED KEMAL SARAJEVO
7 NADŽA MUSIĆ ABID SARAJEVO
8 DERVIŠEVIĆ MINEL DŽEMAL NOVI GRAD

Komisija ovim zaključuje svoj rad za ovu kategoriju stipendija i ovlašćuje Upravu-menadžment BBI na zaključivanje ugovora sa učenicima/studentima i realiziranje isplate/a.

O mjestu i vremenu potpisivanja ugovora i ceremoniji dodjele stipendija, navedeni studenti će biti usmeno obaviješteni.

Mole se učenici/studenti dobitnici stipendija koji nisu naveli kontakt telefon na dostavljenoj dokumentaciji, da kontaktiraju BBI ili da dođu osobno u sjedište BBI ili njene filijale/poslovnice.

Stipendije će biti isplaćene putem računa koje su učenici ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno studenti obavezni otvoriti kod BBI prije potpisivanja ugovora.

Davalac stipendije, BBI Banka, zadržava pravo da obustavi isplatu stipendije, odnosno zatraži povrat isplaćene stipendije u slučaju da Primalac stipendije prekrši odredbe Pravilnika o stipendiranju učenika/studenata, naknadno se dozna/dokaže da je dao lažne podatke/dokaze na kojima je Komisija temeljila svoju odluku, zanemari obaveze i/ili ne završi školu/studij ili na bilo koji drugi način izigra ukazano povjerenje ili naruši dignitet Davaoca stipendije.

Obavještavaju se kandidati kojima nije dodijeljena stipendija da dostavljenu dokumentaciju (izuzev zahtjeva koji zadržava BBI) mogu podići u prostorijama BBI Centra (Sarajevo, Trg djece Sarajeva 1) svaki radni dan od 09,00 do 15,00 sati, počevši od utorka, 12.06.2012. godine i zaključno sa petkom, 15.06.2012. godine. Nakon proteka ovog roka, BBI neće imati nikakvu obavezu ili odgovornost za čuvanje ili vraćanje dostavljene dokumentacije, odnosno ista će biti uništena.