BBI banka u Hal E- Bank (EBB) sistemu plaćanja | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

BBI banka u Hal E- Bank (EBB) sistemu plaćanja

21.12.2020.

Svi postojeći i novi klijenti (pravna lica) koji imaju otvoren račun u BBI banci od sada mogu obavljati platne transakcije putem Hal E- Bank elektronskog bankarstva.

Hal E-Bank je sistem elektronskog bankarstva koji korisniku omogućava da sa jednim programom i jednom karticom radi sa svojim računima u svim bankama koje su u sistemu Hal E-Bank. Zasniva se na poslovanju putem Hal E-Bank aplikacije (off-line aplikacija).

Brojne su prednosti ovog sistema. Između ostalih, ovaj sistem elektronskog bankarstva omogućava kompanijama poslovanje kroz jednu elektronsku platformu sa računima u 14 banaka u BiH, te mogućnost da više korisnika može pripremati i/ili potpisivati naloge. Također naloge je moguće  potpisati sa bilo kojeg mjesta u svijetu.

Obezbjeđena je potpuna kontrola nad poslovanjem preduzeća - lokalna instalacija na serveru i/ili računarima preduzeća, te fleksibilnost i efikasnost poslovanja - mogućnost rada sa elektronskom bankom sa više radnih stanica, više zaposlenika i više poslovnih jedinica.

Rad Hal E-Bank prati najveći stepen sigurnosti omogućen kroz digitalne certifikate PKI tehnologije (enkripcija svih podataka), kao i poslovanje po evropskim standardima jer sistem u potpunosti slijedi EU regulative u pogledu tajnosti i zaštite podataka. Osim toga omogućena je i automatizacija ERP (računovodstvenog) sistema sa elektronskom Halcom bankom.

Više informacija dostupno je na web stranicama: www.halcom.ba i www.bbi.ba