Bosna Bank International u poslovanje uvodi Sukuk | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Bosna Bank International u poslovanje uvodi Sukuk

06.12.2023.

Dodatna stabilnost Banke 

Bosna Bank International u poslovanje uvodi Sukuk 

BBI banka uvela je u poslovanje sukuk, islamski oblik obveznice, nakon investiranja 10 miliona eura u islamske dužničke vrijednosne papire emitenta Islamske banke za obnovu (IsDB), najjače institucije u islamskom bankarstvu s najboljim kreditnim rejtinzima na svjetskom nivou. Investicija je realizovana putem Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) koja je BBI banci pružila brokerske i skrbničke usluge.

“Ponosni smo što je Banka uspjela investirati u islamske dužničke vrijednosne papire za kojima vlada velika potražnja na globalnom nivou, a uz to je pristup ovoj vrsti investiranja vrlo ograničen. Zahvaljujući predanom radu naših uposlenika u kratkom roku smo u poslovanje uveli novi proizvod specifičan na tržištu kapitala. Time je Banka izvršila diverzifikaciju svog investicijskog portfolija te postala prva i jedina banka na našem tržištu koja je uvrstila sukuk u svoje investicijsko poslovanje što će omogućiti da se višak sredstava plasira na inovativne načine na tržištu kapitala, ostvarujući prinose i iz drugih izvora koji će dodatno jačati stabilnost Banke,” naglasio je Haris Kovačević, direktor Sektora sredstava i finansijskih institucija. 

Sukuk je proizvod islamskih finansija kojim vlasnik preuzima rizik povrata dok njegova naknada odgovara udjelu u dobiti, a prema Organizaciji za računovodstvo i reviziju islamskih finansijskih institucija (AAOIFI) služi da se prikupe sredstva za dugoročne investicije.

Uprava BBI banke čestita članovima Sektora sredstava i finansijskih institucija koji su aktivno radili na kreiranju ambijenta koji je doveo do toga da Banka prva na bh. tržište uvede sukuk.