Dr. Šukrija Ramić izabran za potpredsjednika Ustavnog suda IZ u BiH | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Dr. Šukrija Ramić izabran za potpredsjednika Ustavnog suda IZ u BiH

19.02.2021.

Prof. dr. Šukrija Ramić, izvršni član Šerijatskog odbora Bosna Bank International (BBI), izabran je za potpredsjednika Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH. Profesor Ramić doktorirao je u oblasti filozofije islamskog prava na Univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. Titulu magistra u oblasti islamskog prava i metodologije islamskog prava stekao je na Univerzitetu kralj Saud, a fakultetsku diplomu na Fakultetu šerijatskog prava Univerziteta Muhammed ibn Saud, u Rijadu u Saudijskoj Arabiji.

Dr. Ramić redovni je profesor za užu naučnu oblast Islamsko pravo na Univerzitetu u Zenici, a kao vanjski saradnik angažovan je na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu Islamic Business Law.

Funkciju dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici prof. Ramić obnašao je u dva mandata. Bio je član Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Vijeća za fetve Islamske zajednice u BiH, Senata Univerziteta u Zenici, te rukovodilac Katedre za vjerske znanosti na Univerzitetu u Zenici. Autor je više knjiga i brojnih stručnih i naučnih radova. Dobitnik je Plakete Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici 2007. i Plakete Univerziteta u Zenici 2015., za zasluge i doprinos u razvoju Islamskog pedagoškog fakulteta.

Profesor Ramić je član Šerijatskog odbora BBI banke od njenog osnivanja 2000. godine. Izbor profesora Ramića za potpredsjednika Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH velika je čast za BBI banku i Šerijatski odbor BBI banke. Uprava i uposlenici Bosna Bank International (BBI) čestitaju prof. dr. Šukriji Ramiću izbor u Ustavni sud Islamske zajednice u BiH.