Istisna i idžara za javno-privatno partnerstvo | Bosna Bank International
E-servisi Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Istisna i idžara za javno-privatno partnerstvo

20.03.2019.

Piše: mr. Admir Mešković

Islamske finansije mogu igrati značajnu ulogu u podržavanju inkluzivnog rasta i razvoja na svjetskom nivou. Tome svjedoči i uključivanje Svjetske banke u islamske finansije koje je direktno povezano sa ciljevima vezanim za smanjenje siromaštva, promoviranjem razvoja finansijskog sektora, širenjem finansijske inkluzije i izgradnjom stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora u zemljama klijentima. Procjene iz izvještaja koje zajednički objavljuju Islamska razvojna banka i Svjetska banka sugerišu da su se uložena sredstva eksponencijalno povećala u protekle dvije decenije, akumulirajući blizu 1,9 triliona dolara u imovinu i širenjem na više od 50 muslimanskih i nemuslimanskih zemalja u svijetu. S obzirom na rast islamskih finansija i činjenicu da osnovni islamski finansijski principi podržavaju društvene inkluzivne aktivnosti i promovisanje razvoja, islamski finansijski sektor ima potencijal da doprinese postizanju ciljeva održivog razvoja UNDP-a. 

Javno-privatno partnerstvo

Javno-privatna partnerstva (JPP) mogu igrati važnu ulogu u zatvaranju infrastrukturnog jaza. JPP su dugoročni ugovorni sporazumi za pružanje infrastrukture ili pružanje usluga u kojima privatni sektor snosi značajan rizik i odgovornost za upravljanje. S obzirom na potencijal islamskih finansija da podrže razvoj infrastrukture u zemljama u razvoju, od ključnog je značaja da se riješi kako najbolje uskladiti islamsko finansiranje projekata u okvirima JPP-a i kako na najefektivniji način identificirati odgovarajuće politike, pravne, regulatorne i institucionalne intervencije koje neophodni su za uspešno privlačenje i širenje islamskog finansiranja za takav razvoj.

Zajedničko za sve strukture islamskih finansija je odsustvo kamate. Finansijer stoga naplaćuje profitnu maržu, iznajmljuje imovinu ili ima udio u dobiti ostvarene od investicija u kapital. Prilikom primjene islamskih finansijskih instrumenata na projekte PPP infrastrukture, finansijeri trebaju ući u bilo koju od spomenute tri transakcije, ili u njihovu kombinaciju, istovremeno stvarajući strukturu koja se usklađuje s konvencionalnim dugom ili strukturom vlasničkih udjela. Na ovaj način se osigurava poštivanje islamskih principa a također se islamskim finansijama omogućuje besprijekornu integraciju s ostalim pružateljima kapitala koji dolaze iz konvencionalnih izvora.

Standardni ugovori

Nekoliko standardnih islamskih finansijskih instrumenata koristi se za potrebe finansiranja infrastrukturnih JPP projekata. Ovi instrumenti koriste se, izolirano ili u kombinaciji s više instrumenata, što bi rezultiralo prilagođenim finansijskim rješenjima za JPP projekte.

Istisna i idžara su najčešći oblici islamskih finansijskih instrumenata za velike, dugoročnije aranžmane finansiranja, kao što su finansiranje energetskih projekata ili infrastrukture. Ova dva instrumenta se koriste u kombinaciji većinu vremena - istisna za fazu izgradnje i nabavke a idžara za fazu rada. Mnogi projekti iz oblasti energije, vode i transporta finansirani su kroz kombinaciju istisna i idžara struktura. Finansiranje istisna je pogodno kada se radi o infrastrukturnim projektima (kao što su građevinski radovi), pri čemu finansijske stranke uzimaju rizike za izgradnju u suprotnosti sa strukturama prodaje ili idžara, gdje dobavljači, a ne finansijske stranke, preuzmu rizik u izgradnji ili proizvodnji sredstava. Iako islamski finansijeri prenose rizik izgradnje nazad u projektnu kompaniju kroz aranžman agencije, mnogi islamski finansijeri i dalje preferiraju da ne preuzmu direktno izlaganje riziku izgradnje, i da prate strukturu koja je samo idžara.

Većina transakcija koristeći istisnu i idžaru strukturiran je da bude na bilansu islamske finansijske institucije. Iz perspektive mitigacije rizika, postoji potreba da se osigura pozicija islamskih finansijera. U slučajevima kada se osiguranje ne smatra dovoljnim olakšanjem za ovaj rizik, moguće je strukturirati aranžmane tako da islamski finansijer djeluje kroz namjenski osnovano pravno lice (SPV), koristeći ugovore koji su poznati u strukturiranim finansijskim transakcijama.