Novosti | Bosna Bank International

Novosti

BLOG

Potencijal vakufa za ekonomski razvoj

Piše: mr. Admir Mešković

BLOG

Fintech u islamskim finansijama

Piše: mr. Kenan Žigović Riječ fintech je jednostavno kombinacija riječi finansije i te...

BLOG

MMF podržava rast islamskog bankarstva

Piše: mr. Admir Mešković

BLOG

Zalog - Er-rehn

Piše: mr. Emina Šabeta

BLOG

Islamsko osiguranje – TAKAFUL

Piše: Bea Šutković

BLOG

Islamske finansije u Velikoj Britaniji

Piše: mr. Admir Mešković

BLOG

Halal štednja

Piše: Alma Šljivo 

BLOG

Vakala ugovori i štednja

Piše: Dino Selimović

BLOG

Model opadajuće mušareke i idžare

Piše: mr. Admir Mešković

BLOG

Islamska poslovna etika

Piše: mr. Muhamed Emšo