Komšić razgovarao sa bh. privrednicima o poboljšanju domaće proizvodnje | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Komšić razgovarao sa bh. privrednicima o poboljšanju domaće proizvodnje

11.06.2020.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa predstavnicima Strateške inicijative za samodrživost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije BiH Amerom Bukvićem, predsjednikom Uprave Bosna Bank International d.d. i organizatorom Sarajevo Business Foruma, Dinom Selimovićem, direktorom Marketinga i komunikacija Bosna Bank International d.d. i Zoranom Puljićem, direktorom Fondacije Mozaik.

Tokom sastanka, ugledni bosanskohercegovački privrednici te ujedno predstavnici inicijative prezentirali su viziju ekonomskog razvoja kroz akcioni plan kojeg čini 180 aktivnih mjera. O mjerama je govoreno s posebnim akcentom na aktuelno stanje s obzirom na izazove pandemije COVID 19.

Predstavnici inicijative istakli su uvidom u trenutno stanje bosanskohercegovačke ekonomije, podatak da Bosna i Hercegovina godišnje gubi dvije milijarde maraka u oblasti prehrambene industrije i 700 miliona maraka u oblasti farmaceutske industrije. Stoga je glavnina akcionog plana koji je predstavljen fokusirana na zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, farmaceutske industrije i energetskog sektora.

Istaknuto je da je izazov pandemije COVID 19 pokazao da su ekonomski razvijene države Zapada upravo tokom pandemije većinu napora u oblasti ekonomije uložile upravo u navedenim sektorima.

S tim u vezi konstatovano je da je nužno stvoriti povoljniji zakonodavni okvir te kreirati javne politike koje će zaštiti domaću proizvodnju, a da se pri tome ne ugrožava princip slobodne trgovine.

Razgovorano je i o odnosu u uvoza i izvoza, te odnosu privatnog i javnog sektora u kontekstu BDP-a, kao i o potrebni da se javni sektor zbog njegovog boljeg funkcioniranja stavi pod jedan krov.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da se naročita pažnja u oblasti domaće proizvodnje treba posvetiti kvaliteti proizvoda zbog njihove konkurentnosti na tržištu.

Tokom sastanka konstatovano je da se u pomenute aktivnosti naročito treba uključiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Izražena je potreba za ulaganjima u održive izvore električne energije kao i osiguravanje novog kraka prirodnog gasa.

Sagovornici su se saglasili o nužnosti javnog obrazovanja i jačanja svijesti o značaju domaće proizvodnje navodeći da je od esencijalnog značaja pokrenuti medijsku kampanju putem modernih tehnologija i novih oblika marketinga, navodeći da projekti te vrste nadilaze sve parcijalne političke interese, te da interese države i domaće ekonomije stavljaju na prvo mjesto.

S tim u vezi član Predsjedništva BiH Željko Komšić izrazio je posebno interesovanje za oblast Digitalne ekonomije koja je integralni dio predstavljene strategije jačanja poduzetništva malih i srednjih preduzeća.

Također, tokom sastanka bilo je govora i o formiranju Vijeća za međunarodnu saradnju. Zaključeno je da će član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i predstavnici inicijative u naredom periodu intezivirati aktivnosti u oblasti saradnje i projekata o kojima će javnost biti blagovoremeno obaviještena.