Objavljen Javni poziv za subvencioniranu liniju Općine Centar | Bosna Bank International
E-servisi Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Objavljen Javni poziv za subvencioniranu liniju Općine Centar

25.08.2017.

Javni poziv privrednicima sa područja Općine Centar da apliciraju za subvencioniranu liniju BBI banke i Općine Centar objavljen je dana 25.08.2017. godine u dnevnim novinama Oslobođenje.


Riječ je o projektu koji privrednicima na području Općine Centar omogućava da u BBI banci dobiju finansiranja po subvencioniranoj stopi od 1,49%. Za realizaciju ove linije BBI je osigurala sredstva u iznosu većem od 2 miliona KM (2.490.000,00 KM), a Općina Centar će iznosom od 150 hiljada KM (150.000,00 KM ) subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 3%.


Pravo na sredstva po ovoj subvencioniranoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju djelatnosti u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, subjekti koji uredno izmiruju zakonom predviđene obaveze i uslove Javnog poziva, imaju sjedište na području Općine Centar ili da njihov osnivač, odnosno vlasnik ima prebivalište na području Općine Centar, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.


Maksimalan iznos finansiranja po jednom korisniku je do 500 hiljada KM (500.000,00 KM), a rok otplate je od jedne do sedam godina.

Zainteresovani privrednici više informacija mogu dobiti u poslovnicama BBI banke, na web stranici BBI banke www.bbi.ba, putem e-mail adrese: linijaopcinacentar@bbi.ba ili putem telefona 033/275-264, 033/275-507, 033/275-177.  
Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima javnog poziva traje do 31.10.2017.godine.


Javni poziv možete pogledati ovdje.