Objavljena imena dobitnika BBI stipendija za mostarsku regiju | Bosna Bank International
E-servisi Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Objavljena imena dobitnika BBI stipendija za mostarsku regiju

09.03.2017.

Stipendije iz Fonda Saleh Kamel za Herecegovačko-neretvanski, Zapadno-hercegovački i Kanton 10

Na osnovu odredbi Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata BBI, Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva obrazovanja  i nauke FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu,  Islamske zajednice  BiH, te Asocijacije Fatma, nakon selekcije prispjelih zahtjeva primljenih temeljem javnog konkursa, donijela je odluku o dodjeli 100 stipendija iz kategorije Fond „Sheikh Saleh Kamel“ za mostarsku regiju.

Za stipendije su mogli aplicirati učenici i studenti sa teritorije Herecegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10, kao i općina: Trebinje, Ljubinje, Bileća, Berkovići, Nevesinje, Istočni Mostar, Gacko, Kalinovik i Foča.

Mjesečna stipendija iznosi 100 američkih dolara u protivrjednosti KM  i isplaćuje se 12 mjeseci

Ukupno će iz Fonda Sheikh Saleh Kamel u ovoj godini biti dodijeljeno 500 stipendija. Stipendije su namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a Komisija je  prilikom odabira ocjenjivala, između ostalog, uspjeh u obrazovanju, kao i ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

O mjestu i vremenu potpisivanja ugovora i ceremoniji dodjele stipendija, dobitnici će biti obaviješteni putem stranice BBI banke. Stipendije će biti isplaćene putem studentskog računa koje su učenici ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno studenti obavezni otvoriti kod BBI banke prije potpisivanja ugovora u roku od deset dana od dana objavljivanja spiska dobitnika.

Za otvaranje studentskog računa potrebno je priložiti CIPS potvrdu o prebivalištu i kopiju LK. Maloljetni dobitnici stipendije trebaju doći  sa roditeljem/starateljem (koji trebaju dostaviti CIPS-ovu potvrdu)  i priložiti rodni list djeteta.

Dobitnici stipendije  prilikom dolaska u  poslovnice BBI banke trebaju naglasiti da je svrha otvaranja računa priliv sredstava od stipendije kako bi otvorili isključivo „STUDENTSKI TEKUĆI RAČUN“  na koji BBI banka ne naplaćuje mjesečne troškove održavanja.

 

REDNI BROJ

PREZIME

IME

1

AČKAR

NADINA

2

MAKSUMIĆ

SENITA

3

RAMIĆ

NADIJA

4

TABAKOVIĆ

LEJLA

5

BEBANIĆ

ADI

6

BALAVAC

ILHANA

7

KOVAČIĆ

HANA

8

DERONJA

AZRA

9

ČOBIĆ

HANA

10

GAČANICA

MUJO

11

LETIĆ

EMA

12

HALJKOVIĆ

SUADINA

13

ŠEJTANIĆ

JASMINA

14

MRNDŽIĆ

SELMA

15

JUKIĆ

ANELA

16

LAVIĆ

FARIS

17

MEMIĆ

AJLA

18

KURTOVIĆ

MERIMA

19

PUCE

ANISA

20

ČAMO

IBRAHIM

21

DELALIĆ

ERNAD

22

DUBLJEVIĆ

SUADA

23

BEŠO

DEMIR

24

SADŽAK

AIDA

25

MEMIĆ

ANIDA

26

BEBANIĆ

LEJLA

27

IBRULJ

MAID

28

HANDŽAR

MEDINA

29

MUJKANOVIĆ

NERMINA

30

ČUTURA

ANA

31

TUCAKOVIĆ

ELDIN

32

BALIĆ

OMER

33

MEHMEDBAŠIĆ

JASMINA

34

MACIĆ

SELMA

35

MASLEŠA

EDIS

36

KOŠPO

EMIRA

37

ČABRILO

BRANKO

38

AGIĆ

ADNAN

39

MULAĆ

FAROOQ

40

KUPUSIJA

AMILA

41

ŠEMIĆ

ADNAN

42

MANJURA

ANELA

43

KARAMATIĆ

MONIKA

44

TREBOVIĆ

AMINA

45

ĆOSIĆ

EMIR

46

SMAJIĆ

AJDINA

47

ZENUNOVIĆ

JASMINA

48

ŠIKALO

AZRA

49

ZUKANOVIĆ

MURTEFEKA

50

GALIĆ

VIKTORIJA

51

SUBAŠIĆ

SEID

52

NEZIROVIĆ

NAIRA

53

IDRIZ

ŠEJLA

54

ŠAŠKOVIĆ

ARMANA

55

ČEVRA

ZEJNA

56

JELOVAC

MEHMED

57

TIRO

AGAN

58

HUSREP

AMIR

59

JELIN

MIRZA

60

MARIĆ

NELIS

61

PIRIĆ

ARMINA

62

KURTOVIĆ

MAJLA

63

ŠEMIĆ

DŽENITA

64

ŠEMIĆ

BELMA

65

KOHNIĆ

OSMAN

66

DIZDAR

SIDIKA

67

TULIĆ

JASMINA

68

HADŽIOMEROVIĆ

AMAR

69

DŽEKO

MAJLA

70

BAJGORIĆ

HAMZA

71

HAJDAROVIĆ

HARIS

72

ČOLAKOVIĆ

SANEL

73

MACIĆ

AJLA

74

KARAVDIĆ

SAMIR

75

HATIĆ

FARIS

76

GOSTO

ESMA

77

ZELIĆ

AJLA

78

SIKIMIĆ

JOVANA

79

KAPIĆ

ELMA

80

PUCE

NEDIM

81

KELECIJA

SALKO

82

OMERIKA

ALDIN

83

ŠPAGO

ADIS

84

BRZICA

IVAN

85

LAVIĆ

HARIS

86

KREČINIĆ

BELMIN

87

ŠIMUNOVIĆ

NIKOLA

88

BENCA

AZRA

89

ĐONO

JUSUF

90

FESTIĆ

BELKISA

91

ŠAHINOVIĆ

MAJRA

92

SELIMIĆ

SELMA

93

DEMIROVIĆ

ASAF

94

HERO

ALEM

95

SALČIN

DŽOANA

96

ULAKOVIĆ

JASMINA

97

COKOJA

ZERINA

98

ŠUTA

ZEID

99

ŠOLJIĆ

ARMIN

100

SUKOVIĆ

TARIK