Rang lista dobitnika subvencionirane linije za mlade Općine Novi Grad | Bosna Bank International
E-servisi Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Rang lista dobitnika subvencionirane linije za mlade Općine Novi Grad

26.07.2019.

Na osnovu člana 9., stav (1), tačka e) Pravilnika o posebnim uslovima, kriterijima i načinu subvencioniranja profitne marže stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, broj: 02/02-05-17260/17 od 25.08.2017. godine, Zajednička komisija sastavljena od predstavnika Bosna Bank International d.d. i Općine Novi Grad Sarajevo dana 08.07.2019. godine utvrdila je Konačnu rang listu korisnika subvencioniranja profitne marže na stambeno finansiranje za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu po finansijskoj liniji Bosna Bank International za 2018. godinu:

Redni broj

Ime i Prezime

Ispunjavaju uslove utvrđene članom 2. navedenog Pravilnika i  Javnog poziva

1.

Faruk Kovač

Da

2.

Jasmin Rahimić

Da

3.

Nedim Okerić

Da

4.

Anisa Pločo

Da

5.

Armin Žiga

Da

6.

Emina Bičević

Da

7.

Mirna Gušo

Da

8.

Mirela Dahić

Da

9.

Azra Nurković

Da

10.

Enidela Halilović

Da

11.

Ajla Karšić

Da

12.

Ibrahim Tulić

Da

13.

Benjamin Pleh

Da

14.

Nijaz Hlivnjak

Da

15.

Adna Ljubijankić

Da

16.

Muhamed Ait Idir

Da

17.

Amir Bošnjaković

Da

18.

Elvin Bašagić

Da