Saradnja Sarajevo Business Foruma sa Ekonomskim forumom  BiH | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Saradnja Sarajevo Business Foruma sa Ekonomskim forumom  BiH

16.02.2018.

Već tradicionalno, Ekonomski forum Bosne i Hercegovine i Sarajevo Business Forum ostvaruju uspješnu međusobnu saradnju na promociji unapređenja privrednog rasta naše zemlje. Na Ekonomskom forumu koji je 15. februara održan u Sarajevu mogla su se čuti zanimljiva izlaganja. 
Generalni pokrovitelj Ekonomskog foruma BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je u svom uvodnom izlaganju istakao da o regionu zapadnog Balkana ne smijemo više razmišljati kao o pojedinačnim zemljama već kao o jedinstvenom ekonomskom prostoru koji velikim investitorima može ponuditi jako dobre uslove, jer smo tako tretirani u svim strategijama EU.

Dodao je da održavanje ovakvih foruma, razmjenu mišljenja i dobrih praksi smatra izuzetno važnim za daljnji napredak Bosne i Hercegovine i regiona. 
"Vijeće ministara BiH i sve vlade su posvećeni poboljšanju investicione klime, provođenju reformi za povećanje konkurentnosti kapaciteta BiH i bolje upravljanje javnim finansijama, te stavljanju u funkciju prirodnih i ljudskih potencijala radi jačanja ekonomske osnove BiH i smanjenja nezaposlenosti", kazao je Zvizdić.

Naveo je da BiH raspolaže ozbiljnim prirodnim resursima i kvalifikovanom radnom snagom, što predstavlja komparativne prednosti u odnosu na ono što u ovom momentu može region i što traži Evropa.

"Rast vitalnih ekonomskih parametara, pogotovo izvoza, pokazuje kvalitet i konkurentnost bh. proizvoda a naš zadatak je ojačati jedinstveni ekonomski prostor unutar BiH i raditi na daljnjoj harmonizaciji regulatornog okvira i poboljšanju poslovne klime", istakao je Zvizdić.

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Kemal Kozarić naglasio je da Ekonomski fakultet osim edukacije ima odgovornost i da otvara ekonomska pitanja

„Vjerujem da je izbornu godinu još bitnije početi stavljajući fokus na ekonomske a ne na političke teme i otvorena pitanja. Ekonomska zajednica nije dovoljno “glasna” i mišljenja sam da treba dati svoj doprinos, kao korektor vlastima, da svojim kapacitetima stvorimo bolji poslovni ambijent. Poruka je da spriječimo odlazak mladih ljudi iz naše zemlje, i ponudimo bolje uslove za zaposlenje”, izjavio je Kozarić.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović istakao je da na konkurentnost jedne zemlje utječu brojni faktori, što u BiH otežava uglavnom složen sistem.

"Bosna i Hercegovina je, kada je riječ o konkurentnosti, posljednja u regionu i posljednja u Evropi. Tako je posljednjih godina", rekao je Šarović, dodavši da smo mi skloni uljepšavanju sopstvene slike pa i one ekonomske.

Istakao je da troma i neefikasna administracija otežava privredni razvoj u BiH.
"Napredak i razvoj su ključ za rješavanje svih spornih pitanja u Bosni i Hercegovini, pa i onih političkih. Ukoliko ne iskoristimo trenutnu situaciju zajedno sa svim zemljama zapadnog Balkana, ostat ćemo da se valjamo u blatu", rekao je Šarović.

Osim redovnog godišnjeg izvještaja o konkurentnosti zemalja u našem regionu, na ovogodišnjem Forumu, koji je održan 15. februara u Sarajevu,  posebna pažnja posvećena je javno-privatnom partnerstvu u funkciji infrastrukturnih projekata, vladavini prava i pravnoj sigurnosti kao uslovima za razvoj i ulaganja.

Cilj Foruma je uspostavljanje dijaloga i unapređenje ekonomskog i poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini i regionu. Učešće na Forumu uzelo je 500 učesnika, među kojima su predstavnici vlada, akademskih i poslovnih zajednica.