Štednja u BBI | Bosna Bank International
E-servisi Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Štednja u BBI

10.10.2017.

S ciljem da zadovolji potrebe  svojih klijenata i omogući štednju bez kamata, BBI u svojoj ponudi ima široku paletu depozitnih proizvoda sa različitim mogućnostima i prilagodljive različitim potrebama.

Depoziti BBI banke zasnivaju se na principu Wakala ugovora. Wakala je ugovor o agenturi. Banka, na osnovu ugovora o depozitu, djeluje kao agent -  u ime i za račun klijenta i ulaže njegova sredstva. Banka dogovara sa štedišama uslove oročenja koji uključuju vrstu štednje i period oročenja, te se obavezuje da sredstva neće ulagati u projekte koji nose dobit manju od dogovorene. Sredstva prikupljena od više štediša Banka ulaže u realne projekte kao što su: stanogradnja, kupovina automobila, kupovina stana, obrazovanje, poljoprivreda i slično. 

Banka kao wakil ne uzima naknadu za posao posredovanja, ali ugovorom definiše da ukoliko ostvari dobit od ulaganja veću od dogovorene, višak sredstva zadržava kao nagradu.

Napominjemo da ukoliko Banka ostvari dobit manju od ugovorene štediše neće biti na gubitku, jer će Banka iz vlastitih sredstava isplatiti štedišama obećani iznos.

BBI omogućavaju klijentima oročenje slobodnih novčanih sredstava u iznosu, valuti i na rok koji im najviše odgovara sa isplatom prinosa unaprijed, mjesečno ili na kraju perioda oročenja. 

U nastavku ukratko o vrstama štednih uloga u BBI:

  • Oročeni štedni ulog – obračun prinosa se vrši mjesečno, a isplata po dospijeću na a’vista / tekući račun ili pripisom na osnovni ulog.
  • Rentni štedni ulog – namijenjen za klijente koji žele mjesečnu isplatu obračunatog prinosom na a’vista ili tekući račun.
  • Otvoreni štedni ulog - namijenjen klijentima koji žele fleksibilnost vlastitih uplata i isplata na depozitni račun. Ova štednja omogućava slobodno raspolaganje novčanim sredstvima do visine minimalnog uloga. Obračun prinosa se vrši mjesečno sa isplatom na a’vista ili tekući račun klijenta.
  • Dječiji wakala štedni ulog – namijenjen za poticanje najmlađih, da od ranih godina svog života uče štedjeti novac. Mogućnosti raspolaganja do minimalnog uloga uz obračun prinosa na mjesečnom nivou i istplatu prinosa po dospijeću na a’vista / tekući račun.
  • Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed – Namijenjen klijentima koji žele isplatu prinosa unaprijed odmah po oročenju sredstava. Period oročenja i stopa prinosa za ovu vrstu depozita su fiksni. Klijent može raspolagati depozitom po dospijeću.

Pored navedenih depozita,  BBI u svojoj ponudi ima i

  • Hadždž wakala štedni ulog – depozit namijenjeni za klijente koji planiraju odlazak na hadždž. 
  • Zekat wakala štedni ulog – namijenjen za klijente koji žele da blagovremeno i sistematično  odvajaju sredstva  kojim će izvršiti obavezu zekata.

Za sve dodatne i detaljne informacije klijenti se mogu obratiti u najbližu poslovnicu BBI, ili pozvati na besplatnu info liniju 0800 200 20 kako bi uz stručnu pomoć BBI zaposlenika odabrali štednju koja će najpotpunije zadovoljiti njihove trenutne i buduće finansijske potrebe.

Štedite sigurno, halal i postanite partneri BBI!!