BBI Mastercard Business | Bosna Bank International

BBI Business MasterCard

MasterCard business debit karticu koristite za  obavljanje platnih i gotovinskih transakcija na prodajno/isplatnoj mreži sa oznakom MasterCard, uključujući i transakcije beskontaktnog plaćanja, te plaćanja putem sredstava daljinske komunikacije /internet/, do visine raspoloživih sredstava na računu potrošnje.

Pogodnosti BBI Business MasterCard debit kartice:

  • Mogućnost otvaranja namjenskog računa za karticu
  • Imalac kartice je uposlenik firme ovlašten za korištenje kartice
  • Pristup sredstvima kompanije u svakom trenutku i na svakom mjestu
  • Integrisana bekontaktna pay pass tehnologija omogućava brže plaćanje na POS uređajima
  • Korištenje u BiH i inostranstvu
  • Podizanje gotovine na bankomatima širom svijeta sa MasterCard oznakom (bez naknade za podizanje gotovine na BBI bankomatima)
  • Pristup sredstvima na računu 24 sata dnevno
  • Jednostavnije i sigurnije plaćanje
  • Moguće izdavanje kartice većem broju uposlenika firme
  • Mogućnost plaćanja roba i usluga putem interneta

Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije.

Opći uslovi za BBI Mastercard Business karticu - (stupaju na snagu 03.06.2020.godine)

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

 

MasterCard Business debitna kartica

Svrha

Direktno korištenje raspoloživih sredstava sa Vašeg transakcijskog računa

Pravo koristenja

Pravna lica koja otvoren imaju transakcijski račun

Prednosti

Bez naknade za podizanje gotovine na BBI bankomatima

Mogućnost otvaranja namjenskog računa za karticu

Plaćanje na svim prodajnim mjestima u svijetu  koji imaju oznaku MasterCard

Broj korisnika kartice

Neograničeno

Limit za podizanje gotovine

1900KM po transakciji

Godišnja članarina

Bez naknade

Kontakt

kartice@bbi.ba

Zahtjev za izdavanje BBI Business MasterCard

Za izdavanje MasterCard Business debit kartice potrebno je da imate otvoren transakcijski račun u BBI, te da popunjenu pristupnicu za izdavanje kartice dostavite u najbližu poslovnicu/filijalu BBI. Pristupna forma je napravljena tako da se može popuniti i elektronski.

Download:

Zahtjev za izdavanje BBI MasterCard Debit Business kartice