BBI-SASE lista kompanija | Bosna Bank International

BBI-SASE lista kompanija

BBI banka i Sarajevska berza su se udružile s ciljem kreiranja Liste i Indexa kompanija čijim dionicama se trguje na SASE, a čije poslovanje je u skladu sa principima islamske ekonomije. Nadamo se da će ovaj projekat podstaći dodatne investicije i interese za kompanije i tržište kapitala u Bosni i Hercegovini.

Ovi materijali kreirani su na bazi najažurnijih informacija o kompanijama čijim dionicama se trguje na SASE. Molimo kliknite ovdje za više informacija o samom Indeksu kreiranom od strane SASE.

Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu sa principima islamske ekonomije, BBI banka u saradnji sa Sarajevskom berzom kreira i ažurira posebnu listu u čiji sastav ulaze kompanije sa SASE čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije.

„BBI lista kompanija - u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na SASE a čije je poslovanje kompatibilno sa principima islamske ekonomije. Jedan dio kompanija sa Liste je u sastavu Islamic indexa na Sarajevskoj berzi. Lista je javno objavljena i investitori istu mogu konsultirati prilikom donošenja investicionih odluka. Sa aspekta promocije, kao i pronalaska novih investitora i poslovnih partnera, za svaku kompaniju je važno da se nađe na ovoj listi.

Osnovna statistika:

 • Ukupan broj analiziranih kompanija je 169
 • Filter djelatnosti i strukture prihoda je zadovoljilo 138 kompanija (81%).
 • Finansijske filtere zadovoljilo je 130 kompanija (77%)
 • Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile sve kriterije je 104 (61% od ukupnog broja analiziranih kompanija)

Osnovni kriteriji

Kompanija mora dokazati usklađenost svojeg poslovanja sa principima islamske ekonomije kako bi se našla na Listi. Proces testiranja kompanija nadzire Šerijatski odbor BBI banke.

Kompanije čija je osnovna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti smatrat će se nekompatibilnim sa principima islamske ekonomije:

 • Konvencionalne finansije – konvencionalno bankarstvo i osiguranje
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za alkohol
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za svinjetinu i proizvodnju ostale ne-halal hrane
 • Zabavna industrija (casino, kockanje, kino, muzika, pornografija), te hoteli koji nemaju halal certifikat
 • Proizvodnja ili prodaja duhana

Ovaj popis djelatnosti nije definitivan i služi samo kao osnovni vodič za filtriranje djelatnosti kompanija.

Kompanije moraju zadovoljiti i određene finansijske kriterije:

 • Finansijske obaveze na koje kompanija plaća kamatu moraju biti manje od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i kamatonosnih stavki u aktivi kompanije mora biti manja od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i potraživanja kompanije mora biti manja od 50% ukupne imovine
 • Prihod od djelatnosti koje su u islamskoj ekonomiji zabranjene mora biti manji od 5% ukupnog prihoda kompanije

„BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira a čije je poslovanje u skladu sa navedenim kriterijima. Lista se ažurira najmanje jednom godišnje.

Ovi kriteriji se primjenjuju samo na kompanije koje kotiraju na SASE, u svrhu kreiranja liste kompanija koje su u skladu sa principima islamske ekonomije. Ovi kriteriji ne mogu se smatrati općim kriterijima usklađenosti poslovanja bilo koje firme sa principima islamske ekonomije.
 

Lista kompanija

U nastavku je lista od 104 kompanija sa SASE koje trenutno zadovoljavaju poslovne i finansijske kriterije islamske ekonomije. Lista se ažurira u skladu sa novim informacijama prikupljenim iz finansijskih izvještaja kompanija, kao i informacijama o aktivnostima i strukturi prihoda kompanija.

BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
BIMAL D.D. BRČKO
BINAS d.d. Bugojno
BIRA d.d. Bihać
BITUMENKA DD SARAJEVO
BJELAŠNICA D.D. HADŽIĆI
BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO
Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo
CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO
CITY PARK DD SARAJEVO
CROATIA - REMONT DD ČAPLJINA
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI
ENERGETIKA D.D. BUGOJNO
ENERGO TSO d.d. Sarajevo
ENERGOINVEST DD SARAJEVO
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO
ENKER DD TEŠANJ
EUROPA d.d. Sarajevo
FAMOS DD SARAJEVO
FAMOS GRADNJA DD SARAJEVO
FCL D.D. LUKAVAC
FEROELEKTRO DD SARAJEVO
GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA
GIPS DD TUZLA
GLOBUS-KONFEKCIJA D.D. KISELJAK
GORAŽDE PUTEVI D.D. GORAŽDE
GP ŽGP D.D. Sarajevo
GPD DRINA DD GORAŽDE
GRANITMONT DD JABLANICA
GRUPEX D.D.
HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR
IGMAN DD KONJIC
INGRAM D.D. SREBRENIK
INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO
INTERŠPED DD SARAJEVO
INTERŠPED TUZLA DD TUZLA
IP SVJETLOST DD SARAJEVO
J.P. 9. SEPTEMBAR d.d. Srebrenik
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.d. KONJIC
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
JP HT d.d. Mostar
JP Šume TK d.d. Kladanj
LEDA d.d. ŠIROKI BRIJEG
LITVATRANS D.D. BANOVIĆI
LIVNICA DD VISOKO
MAGROS METAL DD SARAJEVO
MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo
MAJEVICA DD SREBRENIK
MEDIKOMERC DD SARAJEVO
MilkoS d.d. Sarajevo
MLINPEK D.D. Bugojno
MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE
PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo
POBJEDA - RUDET d.d. Goražde
Pobjeda d.d. Tešanj
POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA
PPM DD TUZLA
PRETIS d.d. Vogošća
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA
PTG d.d. Goražde
RK TUZLANKA d.d. Tuzla
RMK PROMET DD ZENICA
RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI
RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce
RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA
SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA
SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO
SNAGA DD VAREŠ
SOKO HELIKOPTERI DD MOSTAR
SOKO-AIR DD MOSTAR
SOLANA DD TUZLA
STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo
STANDARD NEKRETNINE d.d. Sarajevo
SVJETLOST-SARS DD SARAJEVO
ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
ŠTAMPARIJA D.D. KLJUČ
ŠUMARSTVO PRENJ DD
TAG DD GORAŽDE
TELEDIGITAL DD SARAJEVO
TRANSTURIST DD TUZLA
TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK
TRZ HADŽIĆI DD
TUZLA-REMONT DD TUZLA
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
TVORNICA ČARAPA KLJUČ DD SARAJEVO
UNEVIT DD KONJIC
UNIGRADNJA d.d. Sarajevo
Unioninvest Holding d.d. Sarajevo
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo
UNIONIZGRADNJA-SIP d.d. Sarajevo
UNIS D.D. SARAJEVO
UNIS GINEX D.D. GORAŽDE
UNIS KOMERC d.d. Sarajevo
UNIS-matic d.d. Bugojno
VEMAL DD TEŠANJ
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO
ZIM DD ZENICA
ZRAK DD SARAJEVO

Pročišćavanje imetka

U slučaju da kompanija ima taj određeni dio haram prihoda a koji je manji od 5% ukupnog prihoda, usvojena metodologija zahtijeva da zarade na takvim dionicama moraju proći proces purifikacije - čišćenja. Za to je neophodno znati koliki procenat prihoda kompanije nije iz dozvoljenih djelatnosti. Kada vlasnik dionica zna koliki dio prihoda kompanije je haram, on može svoju zaradu očistiti od harama na način da u dobrotvorne svrhe da najmanje onaj procenat svog prihoda od dionica koliko iznosi procenat nedozvoljenog prihoda u ukupnom prihodu kompanije.

Investitor koji nastoji svoje investicije uskladiti sa principima islamske ekonomije treba na skupštini dioničara izraziti svoje protivljenje praksama u kompaniji koje su islamom zabranjene. Ukoliko je takav dioničar nadglasan na skupštini dioničara, ne može se smatrati da je dao svoj pristanak da kompanija bude involvirana u nedozvoljene aktivnosti te on za iste ne bi trebao biti odgovoran.

Primjer:
Investitor ima dionice kompanije X koja je tokom prethodne godine ostvarila 3% prihoda od nedozvoljenih aktivnosti. Kompanija je odlučila podijeliti dividende i investitor je ostvario prihod od dividende u iznosu od 1.000KM. Investitor mora podijeliti 3% prihoda, odnosno 30KM, u dobrotvorne svrhe i ovo se ne smatra sadakom niti zekatom nego čišćenjem imetka. To je odricanje od prihoda koji nije smio ni postojati. Dioničar je obavezan u svakoj prilici izraziti svoje protivljenje aktivnostima u kompaniji koje nisu u skladu sa principima islamske ekonomije.