BBI-SASE lista kompanija | Bosna Bank International

BBI-SASE lista kompanija

BBI banka i Sarajevska berza su se udružile s ciljem kreiranja Liste i Indexa kompanija čijim dionicama se trguje na SASE, a čije poslovanje je u skladu sa principima islamske ekonomije. Nadamo se da će ovaj projekat podstaći dodatne investicije i interese za kompanije i tržište kapitala u Bosni i Hercegovini.

Ovi materijali kreirani su na bazi najažurnijih informacija o kompanijama čijim dionicama se trguje na SASE. Molimo kliknite ovdje za više informacija o samom Indeksu kreiranom od strane SASE.

Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu sa principima islamske ekonomije, BBI banka u saradnji sa Sarajevskom berzom kreira i ažurira posebnu listu u čiji sastav ulaze kompanije sa SASE čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije.

„BBI lista kompanija - u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na SASE a čije je poslovanje kompatibilno sa principima islamske ekonomije. Jedan dio kompanija sa Liste je u sastavu Islamic indexa na Sarajevskoj berzi. Lista je javno objavljena i investitori istu mogu konsultirati prilikom donošenja investicionih odluka. Sa aspekta promocije, kao i pronalaska novih investitora i poslovnih partnera, za svaku kompaniju je važno da se nađe na ovoj listi.

Osnovna statistika:

 • Ukupan broj analiziranih kompanija je 150
 • Filter djelatnosti i strukture prihoda je zadovoljilo 122 kompanija (81%).
 • Finansijske filtere zadovoljilo je 110 kompanija (73%)
 • Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile sve kriterije je 83 (55% od ukupnog broja analiziranih kompanija)

Osnovni kriteriji

Kompanija mora dokazati usklađenost svojeg poslovanja sa principima islamske ekonomije kako bi se našla na Listi. Proces testiranja kompanija nadzire Šerijatski odbor BBI banke.

Kompanije čija je osnovna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti smatrat će se nekompatibilnim sa principima islamske ekonomije:

 • Konvencionalne finansije – konvencionalno bankarstvo i osiguranje
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za alkohol
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za svinjetinu i proizvodnju ostale ne-halal hrane
 • Zabavna industrija (casino, kockanje, kino, muzika, pornografija), te hoteli koji nemaju halal certifikat
 • Proizvodnja ili prodaja duhana

Ovaj popis djelatnosti nije definitivan i služi samo kao osnovni vodič za filtriranje djelatnosti kompanija.

Kompanije moraju zadovoljiti i određene finansijske kriterije:

 • Finansijske obaveze na koje kompanija plaća kamatu moraju biti manje od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i kamatonosnih stavki u aktivi kompanije mora biti manja od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i potraživanja kompanije mora biti manja od 50% ukupne imovine
 • Prihod od djelatnosti koje su u islamskoj ekonomiji zabranjene mora biti manji od 5% ukupnog prihoda kompanije

„BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira a čije je poslovanje u skladu sa navedenim kriterijima. Lista se ažurira najmanje jednom godišnje.

Ovi kriteriji se primjenjuju samo na kompanije koje kotiraju na SASE, u svrhu kreiranja liste kompanija koje su u skladu sa principima islamske ekonomije. Ovi kriteriji ne mogu se smatrati općim kriterijima usklađenosti poslovanja bilo koje firme sa principima islamske ekonomije.
 

Lista kompanija

U nastavku je lista od 83 kompanije sa SASE koje trenutno zadovoljavaju poslovne i finansijske kriterije islamske ekonomije. Lista se ažurira u skladu sa novim informacijama prikupljenim iz finansijskih izvještaja kompanija, kao i informacijama o aktivnostima i strukturi prihoda kompanija.

 1. BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA
 2. BH TELECOM D.D. SARAJEVO
 3. BIMAL D.D. BRČKO
 4. BINAS D.D. BUGOJNO
 5. BIRA D.D. BIHAĆ
 6. BITUMENKA DD SARAJEVO
 7. BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK
 8. BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK
 9. BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
 10. CENTROTRANS D.D.
 11. CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO
 12. CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO
 13. CESTE DD MOSTAR
 14. CITY PARK DD SARAJEVO
 15. CROATIA - REMONT DD ČAPLJINA
 16. DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
 17. ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI
 18. ENERGETIKA D.D. BUGOJNO
 19. ENERGOINVEST - SUE D.D. SARAJEVO
 20. ENERGOINVEST DD SARAJEVO
 21. ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO
 22. ENKER DD TEŠANJ
 23. FAMOS DD SARAJEVO
 24. GIK OKO DD SARAJEVO
 25. GIPS DD TUZLA
 26. GLOBUS-KONFEKCIJA D.D. KISELJAK
 27. GP ŽGP D.D. SARAJEVO
 28. GPD DRINA DD GORAŽDE
 29. GRANITMONT DD JABLANICA
 30. GU UNIVERZAL DD ZENICA
 31. HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR
 32. HETIG D.D. SARAJEVO
 33. IGMAN DD KONJIC
 34. INGRAM D.D. SREBRENIK
 35. INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO
 36. INTERŠPED TUZLA DD TUZLA
 37. IP SVJETLOST DD SARAJEVO
 38. JKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC
 39. JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
 40. JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR
 41. JP HT D.D. MOSTAR
 42. JP VODOVOD I KANALIZACIJA DD SREBRENIK
 43. KLIMAVENT D.D. SARAJEVO
 44. LIVNICA DD VISOKO
 45. MAGROS-VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO
 46. MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ
 47. METALOTEHNA DD TUZLA
 48. MLINPEK D.D. BUGOJNO
 49. MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE
 50. PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 51. POBJEDA - RUDET D.D. GORAŽDE
 52. POBJEDA D.D. TEŠANJ
 53. POLJOPROMET DD ZENICA
 54. PPM DD TUZLA
 55. PREHRANA-PROMET D.D. TUZLA
 56. PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA
 57. PTG D.D. GORAŽDE
 58. RK TUZLANKA D.D. TUZLA
 59. RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA
 60. RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI
 61. RUDNICI BOKSITA JAJCE D.D. JAJCE
 62. RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA
 63. SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA
 64. SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO
 65. SARAJEVSKA BERZA – BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
 66. SNAGA DD VAREŠ
 67. STANDARD NEKRETNINE D.D. SARAJEVO
 68. ŠIPAD - ERC DD SARAJEVO
 69. ŠUMARSTVO PRENJ DD
 70. TIP DEKORATIVA DD PROZOR
 71. TRANSTURIST DD TUZLA
 72. TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK
 73. TRZ HADŽIĆI DD
 74. TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
 75. UNEVIT DD KONJIC
 76. UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO
 77. UNIONINVEST D.D. SARAJEVO
 78. UNIS D.D. SARAJEVO
 79. UNIS KOMERC D.D. SARAJEVO
 80. UNIS-MATIC D.D. BUGOJNO
 81. VEMAL DD TEŠANJ
 82. ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO
 83. ZRAK DD SARAJEVO

Pročišćavanje imetka

U slučaju da kompanija ima taj određeni dio haram prihoda a koji je manji od 5% ukupnog prihoda, usvojena metodologija zahtijeva da zarade na takvim dionicama moraju proći proces purifikacije - čišćenja. Za to je neophodno znati koliki procenat prihoda kompanije nije iz dozvoljenih djelatnosti. Kada vlasnik dionica zna koliki dio prihoda kompanije je haram, on može svoju zaradu očistiti od harama na način da u dobrotvorne svrhe da najmanje onaj procenat svog prihoda od dionica koliko iznosi procenat nedozvoljenog prihoda u ukupnom prihodu kompanije.

Investitor koji nastoji svoje investicije uskladiti sa principima islamske ekonomije treba na skupštini dioničara izraziti svoje protivljenje praksama u kompaniji koje su islamom zabranjene. Ukoliko je takav dioničar nadglasan na skupštini dioničara, ne može se smatrati da je dao svoj pristanak da kompanija bude involvirana u nedozvoljene aktivnosti te on za iste ne bi trebao biti odgovoran.

Primjer:
Investitor ima dionice kompanije X koja je tokom prethodne godine ostvarila 3% prihoda od nedozvoljenih aktivnosti. Kompanija je odlučila podijeliti dividende i investitor je ostvario prihod od dividende u iznosu od 1.000KM. Investitor mora podijeliti 3% prihoda, odnosno 30KM, u dobrotvorne svrhe i ovo se ne smatra sadakom niti zekatom nego čišćenjem imetka. To je odricanje od prihoda koji nije smio ni postojati. Dioničar je obavezan u svakoj prilici izraziti svoje protivljenje aktivnostima u kompaniji koje nisu u skladu sa principima islamske ekonomije.