Customer desk | Bosna Bank International

Customer desk

Pri kupovini ili prodaji deviza, za sve iznose veće od 5.000,00 EUR ili odgovarajućoj valutnoj protuvrijednosti, klijent može dogovoriti kurs povoljniji od redovnog prodajnog odnosno kupovnog kursa BBI banke.

Putem Customer Desk-a nudimo:

Brzi pristup informacijama o tržištu
Dnevne vijesti o događanjima na tržištu

 

Direktne tržišne kotacije svih glavnih valuta

 

Konverzija deviza

 

Kupoprodaja deviza po aktuelnoj cijeni na tržištu

 

Za aktiviranje pristupa BBI Customer desk-u potrebno je:

  • Potpisati ugovor sa Bankom
  • Dostaviti Karton ovlaštenih potpisnika za obavljanje transakcija na BBI Custumer desk-u.

Radno vrijeme Customer Desk-a: svaki radni dan od 8.30 - 14.00h.

Kontakt sa Odjeljenjem trgovine: 
Almira Smajlović, viši stručni saradnik za trgovinu, dealer
Tel: +387 33 275 541
Fax: +387 33 275 155
E-mail: almira.smajlovic@bbi.ba