Depozitni račun Kantona Sarajevo | Bosna Bank International

Sve uplate potrebno je vršiti na novi depozitni račun broj: 141 1965320008 475 otvoren kod Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo.