BBI VIP Business Club | Bosna Bank International

Osnovne informacije

O BBI VIP Business Clubu

BBI VIP Business Club djeluje u okviru Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo kao poslovni klub privrednika i poduzetnika, koji domaćim i stranim poslovnim subjektima (fizičkim i pravnim licima, privrednim komorama, udruženjima, asocijacijama i sl.), a prevashodno klijentima BBI d.d., pruža mogućnost poslovnog okupljanja, uspostavu poslovnih kontakata i saradnje, realizaciju konkretnih poslova, privlačenje stranih investicija i podsticanje izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine, s ciljem jačanja bh. privrede i njenom povezivanju sa drugim privredama, te izgradnji poslovnih odnosa širom svijeta.

Cilj BBI VIP Business Cluba je privlačenje direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu i region, kao i poslovna saradnja članova Kluba sa inostranim partnerima. Klub, putem organa i pojedinaca BBI d.d., nastoji ostvarivati kontakte sa domaćim i stranim pravnim i fizičkim poslovnim subjektima u smislu uspostave saradnje, ugovaranja, koordinacije i realizacije posjeta, realizacije poslovnih transakcija, uspostave individualnih kontakata i pomoći u njihovoj realizaciji.    

Misija BBI VIP Business Cluba je obezbjediti lokalnim i stranim kompanijama priliku da se umrežavaju, profesionalno razvijaju, dijele i dobiju nova znanja i informacije o tržištu, kao i da obogate svoja iskustva, što sve treba da doprinese poslovnom uspjehu članova Kluba i ekonomskom razvoju i prosperitetu države Bosne i Hercegovine i regiona 

Vizija BBI VIP Business Cluba je postati globalno i regionalno prepoznatljiv poslovni klub i brend koji nudi i obezbjeđuje uspostavljanje poslovnih veza između domaćih i stranih privrednika i poduzetnika, koje doprinose ostvarenju poslovnih aktivnosti s ciljem jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine i razvoju njene privredne saradnje sa drugim zemljama.


BBI VIP Business Club
Tel +387 33 275 508
Fax +387 33 275 206
vip@bbi.ba

     

 

Pravila kluba

 • Članstvo u Klubu je dobrovoljno. To mogu postati sva domaća i strana fizička i pravna lica, udruženja (vladina i nevladina), komore, asocijacije, kao i druge organizacije poslovnih ljudi i subjekata.
 • Članstvo je personalizirano i ostvaruje se direktno preko fizičkog lica, kao člana ili predstavnika pravnog subjekta kojeg on za to ovlasti.
 • Članstvo se ostvaruje potpisivanjem Pristupnice i prihvatanjem ovog Pravilnika, te odobravanjem članstva od strane BBI d.d. Sarajevo, kao i uplatom odgovarajućeg iznosa godišnje članarine.
 • Svaki član Kluba dobrovoljno odabire kategoriju članstva, kao i ispunjenje svih uvjeta koji su definirani za tu kategoriju, kao i slobodno istupanje iz članstva.
 • Svaki član Kluba dobija člansku karticu, u ovisnosti od kategorije članstva koju je izabrao.
 • Svaki član Kluba ima pravo slobodno predlagati inicijative vezane za poboljšanje rada Kluba i ostvarenja boljih rezultata (predlaganje izmjena i dopuna Pravilnika, predlaganje okupljanja članova Kluba, predlaganje pitanja/tema za raspravu, poslovnih inicijativa, ekspanzije aktivnosti i mreže Kluba, kao i drugih inicijativa vezanih za sveukupan rad i funkcioniranje Kluba).
 • Svaki član dobrovoljno prihvata činjenicu da je Klub osnovan od strane BBI d.d. i funkcionira pod nadležnošću i patronatom BBI banke, čije je pravo i odgovornost upravljanje i rukovođenje radom i aktivnostima Kluba.
 • Svaki član Kluba je slobodan u pristupu informacijama i aktivnostima Kluba, te ih je slobodan koristiti u svoje svrhe. Svaki član dobrovoljno pristaje koristiti  informacije do kojih dođe kao dobar privrednik i domaćin, te se obavezuje da ih savjesno i pošteno koristi, vodeći računa da njihovom upotrebom ili prenošenjem ne povrijedi čast ili ugled BBI d.d., Kluba ili bilo kojeg njegovog člana ili im tako nanese štetu.
 • Svaki član ima pravo biti pravovremeno i u odgovarajućoj formi informiran o aktuelnim događanjima u vezi sa aktvnostima Kluba, u ovisnosti od nivoa prava i ovlaštenja koja mu pruža njegova kategorija članstva. Također, svaki član će pravovremeno i istinito pružati informacije Klubu koje mogu doprinijeti njegovom efikasnijem radu i rezultirati konkretnim poslovnim rezultatima.
 • Članovi Kluba će se sastajati i družiti u vrijeme koje odredi BBI d.d., kao patron Kluba. BBI d.d. će takođe rutvrđivati formu, sastav i način na koji će se ti sastanci održavati.
 • Članovi Kluba imat će mogućnost ostvarivanja kontakata sa poslovnim partnerima i dobavljačima osnivača BBI d.d., kao i sa drugim subjektima širom svijeta.
 • BBI d.d. će odlučivati i dodjeljivati počasno članstvo, po prijedlogu članova Kluba ili po svojoj sopstvenoj ocjeni. Počasni članovi mogu biti domaća ili strana pravna i fizička lica koja svojim ugledom, znanjem i utjecajem mogu doprinijeti unaprjeđenju rada i ostvarivanju boljih rezultata rada Kluba i članova.
 • BBI d.d. zadržava pravo isključenja iz članstva u Klubu u slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika, kao i u drugim slučajevima koji mogu narušiti ugled i imidž BBI d.d.

Privilegije kluba

 • Korištenje međunarodnih poslovnih veza - Mogućnost ostvarivanja kontakata sa međunarodnim delegacijama i gostima.
 • Globalna promocija - Promocija na domaćim, regionalnim i svjetskim tržišima.
 • Klupski događaji - Pozivnice na poslovne događaje u organizaciji BBI VIP Business Cluba.
 • BBI Akademija - Ekskluzivni pristup BBI Akademiji i vlastiti program za profesionalno unapređenje.
 • Pristup bazama podataka - Pristup relevantnim informacijama o tržištima i kontaktima.
 • Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama - Redovno obavještavanje o poslovnim aktivnostima, kao i pristup publikacijama.
 • Pristup BBI prostorijama - Pristup BBI VIP salonima i sobama za sastanke u poslovnicama BBI d.d. širom Bosne i Hercegovine.
 • (*) Silver Program za dodanu vrijednost podrazumijeva:
  • Povoljniju cijenu profitne marže finansiranja u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu kvartalne provizije za korporativne garancije u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu obrade zahtjeva u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniji platni promet unutar BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 1 osobu tokom trajanja članstva
 • (**) Gold Program za dodanu vrijednost uključuje Silver program za dodanu vrrijednost i sljedeće dodatne pogodnosti:
  • Gratis godišnja članarina za Business Card u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis Internet bankarstvo u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis finansijsko savjetovanje u domenu korporativnog poslovanja tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 2 osobe tokom trajanja članstva

Tipovi članstva

POGODNOSTI

TIPOVI ČLANSTVA

SILVER

ČLANSTVO

GOLD

ČLANSTVO

GOLD

ČLANSTVO

(STRANI DRŽAVLJANI)

POČASNO

ČLANSTVO

 Korištenje međunarodnih poslovnih veza

x

x

x

x

 Globalna promocija

x

x

x

x

 Klupski događaji

x

x

x

x

 BBI akademija

x

x

x

x

 Pristup bazama podataka

x

x

x

x

 Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama

x

x

x

x

 Pristup BBI prostorijama

x

x

x

x

 Silver* Program za dodanu vrijednost

x

x

x

x

 Gold** Program za dodanu vrijednost

 

x

x

x

 Aerodromske Usluge

 

 

x

x

IZNOS GODIŠNJE ČLANARINE

1.200 KM + PDV

2.400 KM + PDV

2.000 EUR + PDV

GRATIS


 • Korištenje međunarodnih poslovnih veza - Mogućnost ostvarivanja kontakata sa međunarodnim delegacijama i gostima.
 • Globalna promocija - Promocija na domaćim, regionalnim i svjetskim tržišima.
 • Klupski događaji - Pozivnice na poslovne događaje u organizaciji BBI VIP Business Cluba.
 • BBI Akademija - Ekskluzivni pristup BBI Akademiji i vlastiti program za profesionalno unapređenje.
 • Pristup bazama podataka - Pristup relevantnim informacijama o tržištima i kontaktima.
 • Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama - Redovno obavještavanje o poslovnim aktivnostima, kao i pristup publikacijama.
 • Pristup BBI prostorijama - Pristup BBI VIP salonima i sobama za sastanke u poslovnicama BBI d.d. širom Bosne i Hercegovine.
 • (*) Silver Program za dodanu vrijednost podrazumijeva:
  • Povoljniju cijenu profitne marže finansiranja u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu kvartalne provizije za korporativne garancije u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu obrade zahtjeva u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniji platni promet unutar BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 1 osobu tokom trajanja članstva
 • (**) Gold Program za dodanu vrijednost uključuje Silver program za dodanu vrrijednost i sljedeće dodatne pogodnosti:
  • Gratis godišnja članarina za Business Card u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis Internet bankarstvo u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis finansijsko savjetovanje u domenu korporativnog poslovanja tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 2 osobe tokom trajanja članstva
 • Aerodromske usluge - Usluge transporta i pomoći na aerodromu, kao i konzularne usluge (poput viza) za strane državljane.

Aktivnosti kluba

 • Poslovno povezivanje - Networking: Poslovni događaji koji omogućuju članovima da se susretnu, razmijene kontakte i informacije sa drugim profesionalcima iz biznisa, kako iz zemlje, regije i svijeta, a koji obuhvataju:
  • Poslovne susrete i druženja sa potencijalnim partnerima;
  • Okrugle stolove sa liderima iz poslovnog svijeta;
  • Poslovna putovanja - regionalna i međunarodna;
  • Upoznavanja i druženja sa specijalnim gostima iz inostranstva.
 • Pristup informacijama i globalna promocija: BBI VIP Business Club svoje aktivnosti usmjerava na način da obezbijedi članovima pristup što većem broju informacija kroz:
  • BBI Business Bilten: Redovni bilten koji sadrži novosti o svim bitnim događajima na lokalnom i regionalnim tržištima i sa informacijama o poslovnom okruženju.
  • Publikacije i drugi materijali: Specijalna izdanja i materijali koji sadrže informacije o članovima Kluba i njihovim biznisima.
 • Pružanje programa dodane vrijednosti: Program nudi članovima Kluba pogodnosti i privilegije prilikom poslovne saradnje i korištenja finansijskih usluga BBI d.d., kao i specijalne beneficije koje pružaju partneri Banke i Kluba, u obimu koji je definisan kategorijom članstva.
 • Profesionalni razvoj: BBI VIP Business Club obezbjeđuje strukturirane programe profesionalnog razvoja sa fokusom na razvoj „soft“ i „hard“ vještina kroz BBI Academy. Programi BBI Akademije podrazumijevaju:
  • Prvoklasne govornike, specijaliste i eksperte iz svoje djelatnosti;
  • Radionice, seminare i prezentacije;
  • Treninge i kurseve.

Članovi VIP kluba

Domaći

Inostrani

Ugovori o saradnji

DOMAĆI

REGIONALNI

INOSTRANI

Vezane vijesti