Uprava | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Uprava

 

Alek Bakalović

Predsjednik Uprave


Jasmina Dobrača

Član Uprave


Azra Hadžiomeragić

Član Uprave


Ibro Osmanović

Član Uprave


Hrvoje Lovrić

Član Uprave


Više rukovodstvo

 

Salih Purišević

Sekretar Banke


Elma Spahović

Glavni interni revizor


Selma Pobrić

Rukovodilac odjeljenja za praćenje usklađenosti


Aida Mezit

Direktorica Sektora za kontrolu rizika


Nermin Oprašić

Direktor segmenta velikih korporativnih klijenata


Suvad Hodžić

Direktor segmenta srednjih korporativnih klijenata


Haris Kovačević

Direktor Sektora sredstava i finansijskih institucija


Muhiba Muratović 

Direktorica Sektora za operacije


Indira Karamustafić

Direktorica Sektora za odobravanje kreditnog rizika


Sead Smailbegović

v.d. Direktor Sektora za IT


Edin Buljina

Direktor Segmenta Retail prodaja


Mirza Hrustanović

Direktor SME segmenta


Mehmed Čekić

Direktor Digitalizacija, CRM i Kontakt centar


Nezir Karaibrahimović

Direktor Sektora za pravne poslove


Dino Ibrahimović

Direktor Sektora za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom


Amra Babić

Direktorica Marketinga i komunikacija


Sanela Mrgan-Balić

Direktorica Sektora za HR


Anida Đidelija

Direktorica razvoja proizvoda i podrške prodaji za korporativne klijente