eBBI | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Koraci za reaktivaciju usluge

 1. ispunjen zahtjev (pdf)
 2. video poziv/verifikacija
 3. reaktivirana usluga

Informacije i karakteristike

 • Plaćanje unutar Banke (UPP)
 • Plaćanje prema drugima Bankama (GC)
 • Platni promet sa inostranstvom
 • Prenos sredstava između vlastitih računa
 • Plaćanje rata po finansiranjima u Banci
 • Plaćanje rata po kupovnoj  kartici u Banci
 • Bezgotovinsku mjenjačnicu (otkup i prodaja valute)
 • Pregled stanja i prometa po računima
 • Printanje izvoda

Video uputstva za korištenje aplikacije

Provjera stanja računa putem eBBI usluge

 

eBBI - elektronsko bankarstvo BBI banke

 

Preuzimanje dokumentacije