eRežija | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

eRežija

Nova usluga BBI dostupna korisnicima elektronskog (eBBI) i mobilnog bankarstva (mBBI). Brže, lakše, jednostavnije! Plaćanje režijskih računa samo jednim klikom!     

Šta je usluga eRežija?

 • Usluga eRežija pruža mogućnost korisniku elektronskog (eBBI) i mobilnog bankarstva (mBBI) da prima ispunjen nalog za plaćanje mjesečnih računa i izvrši plaćanje jednim klikom.
 • Ugovaranjem usluge eRežija korisnik nije obavezan na plaćanje naloga, niti tu obavezu preuzima Banka, što znači da primljeni račun putem usluge eRežija možete platiti/ili ne platiti.
 • Uslugu eRežija korisnik može ugovoriti i za račune koji ne glase na njegovo ime (npr. za račune koji glase na drugog člana porodice).

Prednosti korištenja usluge eRežija:

 • Dostava ispunjene uplatnice za plaćanje računa (brže, bolje, sigurnije i jednostavnije)
 • Klijent sam bira trenutak plaćanja računa 
 • Naknade za plaćanje putem elektronskih usluga su do 70% niže za plaćanje u odnosu na naknade na šalteru Banke
 • Usluga eRežija pruža klijentu mogućnost plaćanja 24 sata dnevno, sa bilo kojeg mjesta
 • Klijent nije ograničen korištenjem usluge eRežija samo za vlastite račune
 • Jednostavno korištenje 

Proces rada eRežija:

 • Na osnovu šifre/reference korisnika navedene na standardnom računu usluga, korisnik elektronskih usluga vrši aktiviranje usluge
 • Zaprimljene šifre korisnika Banka prosljeđuje izdavatelju računa na mjesečnom nivou (ili u nekom drugom periodu)
 • Banka od izdavatelja računa u elektronskoj formi zaprima stavke računa/uplatnice vezane uz dostavljenu šifru korisnika
 • Dostavljeni elektronski račun Banka prezentira krajnjem korisniku u vidu eRežija putem ebbi i mbbi
 • Popunjene naloge korisnici verificiraju te odobravaju plaćanje prema izdavatelju računa 

JP Elektroprivreda BiH

JP Elektroprivreda BiH i BBI banka Vam žele pomoći da štedite svoje vrijeme i novac.

 • Korisnici eRežija koji imaju ugovoren e-Račun plaćaju račune JP Elektroprivrede BH bez naknade do 30.09.2018.
 • Uslugu mogu ugovoriti klijenti Banke, koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)
 • Uslugu eRežija mogu ugovoriti svi kupci električne energije koji imaju račun u BBI banci. 

 

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na tri načina:

 • putem web portala JP Elektroprivrede BiH (Uputstvo za prijavu usluge e-račun putem web portala možete preuzeti ovdje);
 • dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje će kupac na šalteru potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte;
 • preuzimanjem teksta Izjave na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i dostavom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije ili slanjem na zvanične e-mail adrese JP Elektroprivrede BiH:  

Svi zainteresirani korisnici koji još uvijek primaju papirni račun, a žele da primaju račune u elektronskoj formi kako bi svoje obaveze putem elektronskih usluga BBI banke plaćali besplatno za vrijeme gore navedene akcije, mogu preuzeti zahtjev putem linka te popunjenu, potpisanu i skeniranu izjavu poslati na email adresu pripadajuće podružnice EP BiH:  
info.edbi@epbih.ba
info.edmo@epbih.ba
info.edsa@epbih.ba
info.edtz@epbih.ba 
info.edze@epbih.ba

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.

BH Telecom

BH Telecom i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa telekomunikacijskih usluga putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge "bht e-račun" BH Telecoma koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

KJKP Rad Sarajevo

KJKP Rad Sarajevo i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa komunalnih usluga putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge KJKP Rad Sarajevo koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

KJKP Sarajevogas

KJKP Sarajevogas i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa komunalnih usluga putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge KJKP Sarajevogas koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

KJKP Toplane Sarajevo

KJKP Toplane Sarajevo i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa centralnog grijanja putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge KJKP Toplane Sarajevo koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Securitas BH d.o.o. Sarajevo i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa usluga koje pružaju svojim klijentima putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge Securitas BH d.o.o. Sarajevo koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)