Hadždž wakala štednja | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Hadždž wakala štednja

Ovaj vid štednje namjenjen je građanima koji planiraju odlazak na Hadždž ili Umru.

Prednosti koje su vam dostupne:

 • Mogućnost povećanja štednog uloga tokom ugovorenog perioda oročenja

 • Fiksna, atraktivna stopa prinosa

Informacije i karakteristike

 • Hadždž wakala štedni ulog je poseban tip štednog uloga namijenjen građanima koji žele da štede za planirani odlazak na Hadždž ili Umru
 • Hadždž štedni ulog se može ugovoriti u KM, EUR i USD valuti
 • Minimalni iznos oročenja – 100,00 KM/50,00 EUR/70,00USD
 • Maksimalni iznos oročenja  - 20.000,00 KM/10.000,00 EUR/ 12.000,00 USD
 • Minimalni period oročenja -  12 mjeseci
 • Mogućnost raspolaganja štednim ulogom po dospjeću (po isteku ugovorenog perioda oročenja)
 • Po dospjeću, ovisno o zahtjevu klijenta sredstva mogu biti isplaćena
 • Na račun agencije ovlaštene za organizaciju Hadždža ili Umre, a na osnovu (pro) fakture
 • Isplatom klijentu direktno, na šalteru Banke
 • Štedni ulog se zasniva na principu Wakala ugovora, što predstavlja ugovor o agenturi gdje Banka kao agent djeluje u ime i za račun klijenta i ulaže sredstva u halal projekte. Banka za agenturu od klijenta ne naplaćuje naknadu, a klijentu garantuje isplatu ugovorenog prinosa na depozit.
 • Štedni ulozi u visini do 70.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u  skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH).

Zašto je štednja u BBI stabilna?

BBI d.d. Sarajevo jedina u Bosni i Hercegovini posluje u skladu sa islamskim finansijskim principima, što znači da prikupljeni slobodan novac od svojih štediša banka isključivo investira u realne, profitabilne i prije svega halal-projekte. Novoostvareni profit iz tih projekata BBI banka će podijeliti sa svojim štedišama u vidu isplate prinosa na štednju.

Zašto je štednja u BBI pouzdana?

Štednja u BBI banci je sigurna, stabilna i pouzdana. Štedni ulozi do 70.000 KM osigurani su i prema Zakonu o osiguranju depozita. Stabilnost i sigurnost Banke ogleda se, između ostalog, i u snazi i veličini dioničara BBI banke  - Islamske razvojne banke (IsDB) koja je u vlasništvu 57 vlada zemalja članica OIC-a. Islamska razvojna banka je institucija koju svjetske rejting-kuće Fitch Ratings i Moody's već 15 godina zaredom ocjenjuju sa AAA - najvećom mogućom ocjenom. Dioničari BBI banke su i dvije vodeće islamske banke iz Ujedinjenih Arapskih Emirata – Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) i Dubai Islamic Bank (DIB).

Potrebna dokumentacija

Za rezidente

 • Kopija lične karte vlasnika štednog uloga i opunomoćenika
 • Original ili kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a vlasnika štednog uloga i opunomoćenika

Za nerezidente

 • Kopija pasoša ovjerena od strane nadležnih organa
 • Prijevod pasoša na jedan od službenih jezika BiH (osim za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske) ovjeren od strane sudskog tumača
 • Kopija potvrde o prijavi boravka

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Preuzimanje dokumentacije

Info list - Hadždž wakala štednja

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.