Najčešća pitanja | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Dr. Ahmed Muhammed Ali, bivši predsjednik Islamske banke za razvoj (IDB), većinskog vlasnika Bosna Bank International, uvijek je isticao da je osnovni razlog uspostave BBI banke pomoć Bosni i Hercegovini i njenim narodima u prevazilaženju ekonomskih posljedica rata. Da je ta tvrdnja istinita najbolje govori činjenica da je BBI banka, u odnosu na druge banke, ušla na BiH tržište s najvećim osnivačkim kapitalom. Uz to, dioničari Banke nikada nisu potraživali ostvarenu dobit, tako da je ona zadržana kroz kapital Banke i investirana u brojne društevno-korisne i razvojne projekte

Naravno, kroz protekle godine osnivači i vlasnici BBI banke stekli su nova poslovna iskustva na našim prostorima i koliko se može dokučiti njihovi ciljevi su se proširili. Oni žele da BBI banka postane partner u razvoju na Balkanu i glavni faktor u povezivanju biznisa između 57 zemalja članica Organizacije islamske konferencije (OIC) - vlasnika IDB-a, i balkanskih zemalja.