Subvencionirana Linija Općine Centar - Utopljavanje stambenih objekata | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Utoplite svoj dom!

Bosna Bank International (BBI) i Općina Centar Sarajevo nudi finansiranja za utopljavanje individualnih stambenih objekata uz subvencioniranje profitne marže od strane Općine u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

Riječ je javno-privatnom partnerstvu u kojem će BBI banka građanima staviti na raspolaganje 500 hiljada KM, na period od sedam godina i sa maksimalnim iznosom od 20 hiljada KM po zahtjevu i stopi od nula posto. Profitnu maržu u visini od 2,98 subvencionirat će u potpunosti Općina Centar.

Aplicirajte odmah za utopljavanje individualnih stambenih objekata uz subvencioniranje profitne marže od strane Općine Centar u skladu sa uslovima iz Javnog poziva.

  • Iznos finansiranja do 20.000 KM

  • Period otplate do 84 mjeseca

  • Profitna marža 0%, EPM 4,69%*


 

Potrebna dokumentacija

Info list

Zahtjev za prijavu na javni poziv

Zahtjev za finansiranje – korisnik finansiranja

Zahtjev za finansiranje - sudužnik

Upitnik o stanju i karakteristikama individualnog stambenog objekta


Pravo učešća imaju fizička lica koja:

  1. su vlasnici individualnih stambenih objekata na području općine Centar;

  2. su stalno zaposleni ili penzioneri;

  3. posjeduju sposobnost otplate u skladu sa pravilima Banke;

  4. čiji poslodavac nije u procesu stečaja ili likvidacije (samo za zaposlene);

  5. imaju ukupan radni staž minimalno 6 mjeseci (samo za zaposlene);

  6. nemaju aktivna zaduženja u C, D ili E kategoriji;

Kompletan tekst Javnog poziva pogledajte ovdje.

Kriteriji za bodovanje stanja ovojnice (fasade i prozora) i vrste energenta koji se koristi za grijanje su slijedeći:


Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom“Zahtjev za finansiranje iz linije općine Centar” lično u podružnici Sarajevo – poslovnici Ferhadija na adresi ul: Fra Grge Martića br. 4 i BBI Centrala na adresi: Trg djece Sarajeva bb ili putem elektronske pošte: info@bbi.ba


*Prikazana nominalna profitna marža je pod pretpostavkom da je korisnik finansiranja ostvario pravo na subvenciju u visini 2,98% godišnje za 5 godina otplate finansiranja. Efektivna profitna marža je izračunata na dan 30.01.2020. godine za finansiranje adaptacije nekretnine obezbjeđeno mjenicama i ispravama o zaplijeni na lična primanja (IOZ), na iznos 20.000,00 KM i period 60 mjeseci, uz pretpostavku da se kompletan iznos finansiranja prebacuje izvođaču radova.

U izračun EPM su uračunati sljedeći troškovi: naknada za obradu zahtjeva za finansiranje 0,25% - jednokratno, fiksno; naknada za održavanje računa finansiranja 3,20 KM – mjesečno, promjenljivo; naknada za održavanje BBI Prestige paketa 9,99 KM – mjesečno, promjenljivo; troškovi izdavanja izvoda iz CRK-a 5,00 KM -  jednokratno, fiksno; trošak ovjere dokumentacije (IOZ) 4,00 KM -jednokratno, fiksno; trošak mjenice 10,00 KM - jednokratno, fiksno.

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.