Moratorij | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Posebne mjere podrške fizičkim licima i poslovnim klijentima pogođenim posljedicama krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19

Poštovani klijenti BBI banke,

Pripremili smo za Vas paket mjera podrške vezano za privremene olakšice otplate finansiranja u situaciji novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti ''Covid-19''.

Mjere privremenih olakšica za otplatu finansiranja temelje se na propisima entitetskih Agencija za bankarstvo sadržanih u njihovim Odlukama o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem ''Covid-19''.

 

MJERE PODRŠKE ZA FIZIČKA LICA

 

 

Ko ima pravo podnijeti zahtjev?

Klijenti banke

 • Koji su ostali bez posla iz razloga što je poslodavac obustavio ili značajno smanjio poslovne aktivnosti uslijed problema izazvanih pandemijom koronavirusa;
 • Kojima su smanjeni prihodi ili je značajno ugrožena stabilnost prihoda usljed krize nastale pandemijom koronavirusa;
 • Kojima je smanjen prihod ili ugrožena stabilnost prihoda domaćinstva usljed krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Koje mjere olakšica će se primjenjivati?

Privremeni moratorij ili obustava plaćanja obaveze po anuitetima (glavnice i profitne marže) u trajanju od 3 (tri) mjeseca. U periodu trajanja moratorija Banka neće obračunavati penale na dug klijenta. Banka neće obračunavati naknadu za izvršeni moratorij. Za iznos obaveza nastalih u periodu moratorija Banka će klijentima ponuditi model koji će im omogućiti da iste naknadno plate, vodeći računa da teret plaćanja bude ravnomjerno raspoređen u periodima kada se očekuje da će klijent stabilizirati redovna mjesečna primanja u budućnosti. 

Kako se podnosi zahtjev?

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera možete podnijeti on-line i poslati na e-mail: moratorijFL@bbi.ba

Uz zahtjev možete priložiti i dodatnu dokumentaciju koja dokazuje razlog pogoršanja sposobnosti otplate:

 • a. Dokaz o ostanku bez posla / vlastiti ili supružnika
 • b. Dokaz o smanjenu prihoda / vlastitih ili supružnika
 • c. Ostalo

Kakav je proces nakon podnošenja zahtjeva?

Slanjem zahtijeva on-line, primit ćete poziv iz Banke s ciljem provjere i potvrde podataka.

Nakon što u zahtjevu navedete razlog(e) zbog kojeg je Vaša sposobnost otplate onemogućena ili pogoršana, razmatra se opravdanost zahtjeva i odlučuje se o modalitetu koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije. 

Nakon toga, Banka Vam putem e-maila ili SMS / Viber poruke dostavlja ponudu za koju će biti potrebno Vaše prihvatanje.

Koje proizvode obuhvataju mjere privremenog moratorija?

 • Finansiranja
 • Obaveze po kreditnim karticama
 • Prekoračenja po tekućim računima

Za pomoć pri popunjavanju zahtjeva i odgovore na upite, stojimo Vam na raspolaganju sa sljedećim kontaktima: 

 • Besplatni info telefon: 080 020 020 
 • E-mail: moratorijFL@bbi.ba za podnošenje zahtjeva za moratorij
 • E-mail: info@bbi.ba za sve dodatne informacije vezano za vaše zahtjeve

 

MJERE PODRŠKE ZA PRAVNA LICA

 

Ko ima pravo podnijeti zahtjev?

Kompanije koje su direktno pogođene krizom, te im je ugrožena likvidnost ili solventnost, kao i one kompanije koje trpe indirektne posljedice značajnog smanjenja poslovnih aktivnosti ili će ih pogoditi u vrlo skorom periodu.

Vrste modaliteta i privremenih mjera za takve kompanije Banka će određivati pojedinačno za svakog klijenta, na temelju raspoloživih modaliteta modiifikacije kreditnih obaveza utvrđenih Odlukama entiteskih Agencija za bankarstvo. Banka će određivati primjeren model na osnovu kreditne analize i sagledavanja potreba klijenta, te će također iste usklađivati i sa drugim većim kreditorima klijenta.

Kako se podnosi zahtjev?

Molimo da zahtjev dostavite na:

 • E-mail: moratorijPL@bbi.ba 
 • Molimo da kontaktirate direktno na telefon Vašeg nadležnog saradnika za poslovni odnos
 • Besplatni info telefon: 080 020 020

Napomena: Svi klijenti koji su već dostavili zahtjev, potrebno je da se obrate svom nadležnom saradniku za poslovni odnos za dalje instrukcije.


Privremene mjere podrške banka će svojim klijentima obezbijediti minimalno za period 3 (tri) mjeseca, ali i sve dok traje nesreća uzrokovana pandemijom virusa ‘’Covid-19’’.

Modalitete otplate nakon prestanka stanja nesreće, Banka će određivati zajedno sa klijentom, vodeći računa da se klijentu omogući olakšano i redovno servisiranje obaveza u budućnosti.

Vodit ćemo se podacima o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, a koje bankarska zajednica sa nivoa Udruženja banaka BiH aktivno prikuplja od svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Nakon podnošenja i obrade zahtjeva, klijenti će biti povratno obaviješteni o odobrenju zahtjeva. Nastojaćemo da izvršimo analizu vaših zahtjeva u najkraćem mogućem roku i dostavimo vam  povratnu informaciju o tome. 

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti BBI banke, stoga ćemo nastojati gdje god je to moguće da proces komunikacije, definisanja modaliteta modifikacije finansiranja  i implementacije istoga obavimo bez potrebe dolaska klijenta u Banku. 

Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obaveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama, te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom Zahtjevu.

Banka očekuje da će svi klijenti čije poslovanje nije pod uticajem  krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovno podmirivati svoje obaveze.